ပလက္၀တြင္စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပျပဳလုပ္

0

ျမန္မာႏိုင္ငံ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပလက္၀ျမိဳ ့တြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဖံြ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာ အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပဲြ တစ္ရပ္ကို ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ႏွင့္ ၃၀ ရက္ေန ့မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Network for Chin Community Development- NCCD ေခၚ ခ်င္းလူထုဖံြ ့ျဖိဳးေရး ကြန္ယက္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖံြ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆုံရပ္တို ့ ပူးတဲြျပဳလုပ္က်င္းပသည့္ အဆိုပါအလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ေက်းရြာ (၁၁) ရြာမွ ေစလႊတ္လာၾကေသာ လူထု အေယာက္ (၃၀) ခန္ ့တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ပလက္ဝၿမိဳ ့ ခ်င္းအမ်ဳိး သားတပ္ဦး စီးပြားေရးရံုး ဒု-တာဝန္ခံ ဆလိုင္းေက်ာ္ေအာင္ ထံမွသိရသည္။

ကိုေက်ာ္ေအာင္က ” NCCD ဘက္ကေန ဆရာ ဆန္ကိဘ္မန္၊ စီးေမာင္ႏွင့္ အယ္စ္တာ တို ့လာ ၾကတယ္၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖံြ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆုံရပ္ဘက္ကေန ဆရာ ခိန္းဆိုင္ႏွင့္ ဆရာမ ခမြန္း တို ့ပါ၀င္ ျပီးေတာ့ အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပဲြကို ပလက္၀ျမိဳ ့ေပၚမွာ ရွိတဲ့ ခ်င္းအမ်ဳိးသား တပ္ဦးရဲ ့ စီးပြါးေရးရုံးမွာ လုပ္ၾကတယ္” ဟုဆိုသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ ယခုလက္ရွိ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ျပႆနာ မ်ားကို အဖြဲ့ လိုက္ခြဲကာ မည္ကဲ့သို ့ေသာ ျပႆနာ၊ အခက္အခဲမ်ားၾကုံေတြ ့ေနရသည္၊ ယင္းျပသနာ မ်ားကို မည္ကဲ့သို ့ ေျဖရွင္းရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားကို အလုပ္ရုံသို ့ တက္ေရာက္သူ အခ်င္ခ်င္းအၾကား အဖြဲ ့လိုက္ခြဲၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ၾကဳံေတြ ့ေလ့ရွိေသာ ျပသနာမ်ားထဲမွ မေျဖ ရွင္းႏိုင္ေသာ ျပသနာ မ်ားကို အစိုးရမွတဆင့္ မည္သို ့မည္ပုံ ေျဖရွင္းေပးမည္၊ သို ့တည္းမဟုတ္ တျခားနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္နည္း လမ္းမ်ားရွိမရွိ၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ဖာသာ ယင္းျပသနာမ်ားကို မေျဖရွင္းႏုိင္ပါက မည္ကဲ့သို ့ ေျဖရွင္း မည္ကို အေျဖရွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖြံ ့ၿဖိဳးေရးဆံုရပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား တိုးတက္ ဖံြ ့ျဖိဳးေရး အတြက္ တႏိုင္လုံးအေနအထားျဖင့္ ယင္းကဲ့သို ့ေသာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖံြ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆုံရပ္မွ တာ၀န္ခံျဖစ္သူ ကိုခိန္းဆိုင္ထံ မွသိရသည္။

ထို ့အျပင္ တႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ျပည္နယ္တိုင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရြးခ်ယ္ကာ အလုပ္ ရုံ ေဆြးေႏြးပဲြ တစ္ရပ္ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္လည္း စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ NCCD ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ လူထု ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ေဆြးေႏြးပြဲ (Community Development Dialogue) ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ေက်းရြာတိုင္းရွိ ရြာသားမ်ား ပူးေပါင္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ ရပ္ရြာ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္း၊ မိရုိးဖလာ ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ ေျမယာ ပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ စနစ္မ်ား၊ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ ေနေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code