ေရကန္ျပဳျပင္ စရိတ္အတြက္ဟု ဆိုကာ စည္ပင္က အခြန္ေငြ တိုးေကာက္

0

၃၁ ဇူလိုင္လ ၂၀၁၀၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ဌာနက ၿမိဳ႕ေပၚေန ျပည္သူ မ်ား ေသာက္သုံးေရ ရရွိေရး ဆိုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည့္ အခြန္မ်ားကို တုိးျမွင့္ေကာက္ခံေနသည္ဟု သိရသည္။

ဟားခါး တၿမိဳ႕လံုး အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည့္ ေတာ္လွန္ေရး ေရကန္ ျပဳျပင္မြန္းမံ စရိတ္အတြက္ဟု ဆိုကာ စည္ပင္ဌါနက ဟားခါးၿမိဳ႕ခံမ်ားထံ အခြန္ ေငြတိုးၿပီး ေကာက္ခံေနျခင္း ျဖစ္သည္။

စည္ပင္ဌါနမွ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၉-ခုႏွစ္က အေဆာက္အဦးႏွင့္ ေျမခြန္အတြက္က်ပ္ (၁၅၀၀)၊ ေရခြန္အတြက္ က်ပ္ (၃၅၀၀)၊ လမ္းမီးခြန္အတြက္ က်ပ္ (၃၀၀) ႏွင့္ အညစ္ေၾကး ခြန္အတြက္ က်ပ္ (၃၀၀) စသည္ျဖင့္ အသီးသီး ေကာက္ခံခဲဲ့ရာမွ ယခု၂၀၁၀-ခုႏွစ္တြင္ အေဆာက္ဦးႏွင့္ ေျမခြန္အတြက္  က်ပ္(၂၀၀၀)၊ ေရခြန္ အတြက္က်ပ္ (၄၈၀၀)၊ လမ္းမီးခြန္အတြက္ က်ပ္ (၅၀၀) ႏွင့္ အညစ္ေၾကးခြန္အတြက္ က်ပ္ (၅၀၀) စသည့္ျဖင့္ တိုးေကာက္ေနေၾကာင္း ဟားခါးၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။

အထက္ပါ ေဖာ္ျပသည့္ အခြန္ေစ်းႏူန္းမ်ားသည္ ပ်ဥ္ေထာင္အိမ္ တစ္ထပ္ႏွင့္ ၿခံေျမ (၁) ဧက မျပည့္သူမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕စြန္ၿမိဳ႕ဖ်ားပိုင္းတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ျဖစ္ၿပီး  ၿမိဳ႕လယ္ပိုင္း တြင္ေနထိုင္သူမ်ားမွာ အေဆာက္ဦးႏွင့္ေျမခြန္ အတြက္ က်ပ္ (၁)သိန္းခြဲအထိေပးေနရ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အခြန္ေငြမ်ားေကာက္ခံရာတြင္လည္း အေဆာက္အဦးတည္ေနရာ၊ အေဆာက္အဦး အမ်ဳိးစား၊ေျမအက်ယ္အ၀န္းေပၚ မူတည္ျပီးအခြန္ေစ်းႏူန္းမ်ားကြာျခားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဟားခါးျမိဳ႕အလယ္ပိုင္းတြင္တည္ရွိသည့္ျပည္္ေတာ္သာရပ္ကြက္တိုက္အိမ္ပိုင္ရွင္တဦး က“ က်ေနာ္တို႕ကေတာ့အေဆာက္ ဦးႏွင့္ေျမခြန္မွာ က်ပ္(၁)သိန္းက်တယ္။ ေရခြန္က (၃)ေသာင္းက်တယ္။လမ္းမီးခြန္ကေတာ့ (၁၀၀၀) ၊ အညစ္ေၾကးခြန္က (၂) ေသာင္း က်တယ္”ဟု ေျပာသည္။

ဟားခါးတျမိဳ.လံုးေသာက္သံုးေရေပးေ၀ႏိုင္ရန္စီစဥ္ထားသည့္ေတာ္လွန္ေရးေရကန္အ တြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ တိုင္းမွဴးမွက်ပ္ေငြသိန္း(၅၀)၊ ဟားခါးျမိဳ.ခံမ်ား ထံတြင္ တစ္အိမ္ က်ပ္ ( ၆၀၀၀)ႏႈန္းစီျဖင့္ ေကာက္ခံ ထားသည့္ ရံပံုေငြမ်ား ရွိသည့္ အျပင္ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးသည့္ တျခားရံပံု ေငြမ်ားလည္း ရွိထား ျပီျဖစ္ေသာ္လည္း အခုလို အခြန္ မ်ားထပ္မံတိုးေကာက္လိုက္ျခင္းသည္မတရားေသာ လုပ္ ရပ္ျဖစ္ သည္ဟုဟားခါးျမိဳ.ခံမ်ားေျပာဆိုေနၾကသည္။

အဆိုပါေတာ္လွန္ေရး ေရကန္ကို ဟားခါးျမိဳ.စည္ပင္ဌါနမွ ယခုျပဳျပင္ေနၾကဆဲျဖစ္ျပီး အက်ယ္အ၀န္းမွာ ေပ ၂၀၀၀ ပတ္ လည္၀န္းက်င္ခန္.ရွိသည္ဟုသိရသည္။

ဟားခါးျမိဳ႕ေပၚတြင္ ရပ္ကြက္ၾကီး(၆)ခုရွိျပီး အိမ္ေျခ(၁)ေသာင္းေက်ာ္ခန္.ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.