CNF အေထြေထြအတြင္းေရးမွွဴးခ်ဳပ္ Pu ZingCung ၏ ၆၆ ႏွစ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ မိန္႔ခြန္း

0

ေလးစားအပ္ပါ ေသာ သဘာပတိၾကီးနွင့္တကြ သဘာပတိအဖဲြ႔၀င္မ်ား၊ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦး၀င္းထြန္း၊ ဒုတိယ ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာ သက္သက္ဇင္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၀န္းၾကီးဦးဟုန္းငိုင္းႏွင့္၀န္ၾကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ နုိင္ငံေရးပါတီမွ ကိုယ္ စား လွယ္မ်ား၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔  က်င္း ပေရး ေကာ္မတီ မ်ား ႏွင့္ၾကြေရာက္လာၾကတဲ့တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအေပါင္းတို႔ ခင္ဗ်ား၊

လြန္ခဲ့ေသာ(၆၆)ႏွစ္၊၁၉၄၈ႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၂၀)ရက္တုန္းက ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလန္းျမိဳ႕မွာ ခ်င္းျပည္အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ား စုရုံးၾကျပီးေတာ့ တိုက္သူၾကီးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ေျပာင္းလဲက်င့္သံုး ဖုိ႔ တခဲနက္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္၊ လြတ္လပ္မွဳ(freedom)ကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကတယ္၊ စည္းလံုးညီညြတ္မွဳ အင္အားနဲ႔စနစ္ ေဟာင္း တခုကေန စနစ္သစ္ဆီကို ကူးေျပာင္းႏုိင္ခဲ့တဲ့ ဒီေန႔ရက္ကို သမိုင္း၀င္ “ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ “အျဖစ္ခ်င္းအမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားႏွင့္ခ်င္းေရးရာေကာင္စီက သတ္မွတ္ခဲ့ၾကတယ္။

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းတရား၀င္ရုံးပိတ္ရက္အျဖစ္ နုိင္ငံေတာ္အစိုးရ ကသတ္မွတ္ျပီး မိမိတို႔ရဲ့ အမ်ိဳးသားေအာင္ပဲြေန႔ကို နိုင္ငံေရးအနစ္သာရရွိရွိက်င္းပျပဳလုပ္နိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တပ္မေတာ္က ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာကိုရယူျပီးတဲ့ေနာက္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ တရား၀င္ က်င္းပျခင္း ကိုပိတ္ပင္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၃ ခုနစ္ တြင္နုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးတို႔ သေဘာတူညီခ်က္အရ တရား၀င္ က်င္းပခြင့္ျပန္ လည္ရရွိ လာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းမွာတရား၀င္ ရုံးပိတ္ရက္အျဖစ္မသတ္မွတ္ႏုိင္ေသးတဲ့အတြက္ခ်င္း အမ်ိဳးသားထုတရပ္လံုး စိတ္ေရာ ကိုယ္ပါ တခဲနက္ပါ၀င္ယွဥ္္ႏဲြ႔ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးပါဘူး။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာ ႏုိင္ငံ အစိုးရအေနနဲ႔ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ ကို ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းတရား၀င္ရုံးပိတ္အျဖစ္သတ္မွတ္ေပးဖို႔ကိုလည္း ဒီကေန႔ (၆၆) ႏွစ္္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔မွာ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။

ခ်င္းအမ်ိဳးသား အေပါင္းတို႔ ခင္ဗ်ား

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတိုင္းက ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ကို ” တန္ဖိုး” ထားပါတယ္၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီအမ်ိဳးသားေန႔က ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား ဟာ တျခားလူမ်ိဳးမ်ားနဲ႔ မတူဘဲ သီးျခား လူမ်ိဳးတမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္းျပသလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႕ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြဟာ သီး ျခား ယဥ္ေက်းမွဳ၊ ဘာသာစကား ရုိးရာဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာ သီး ျခားဂုဏ္အင္လကၡဏာမ်ားပိုင္ဆိုင္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါ တယ္။ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားနဲ႔လည္းအျပန္မလွန္ဆက္ဆံမွဳရွိခဲ့ေၾကာင္း သမိုင္းအေထာက္အထားရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ့ အေျခခံအက်ဆံုး တရားမ်ားျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ ၊ ေရးသားခြင့္၊ စုေ၀းခြင့္၊ အသင္းအပင္းဖဲြ႔ပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ အေရြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္အျပင္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌါန္းခြင့္ရွိေရး တို႔ဟာ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔နဲ႔အတူ ေမြးဖြားလာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ရက္ ကမိမိတို႔ရဲ့ အမ်ိဳးသားတရပ္ျဖစ္မွဳကို အျမဲတမ္း လန္းဆန္းေစနိုင္တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတိုင္း ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ကို ” တန္ဖိုး ” ထားပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ခ်င္းအမ်ိဳးသားပိုင္နက္နယ္ေျမ အခိုင္အမာရွိခဲ့တယ္ဆိုတာ ျပသလို႔ပါဘဲ။ ၁၈၉၅ခုနစ္ခ်င္းလဲန္းကို အဂၤလိပ္မ်ားလာေရာက္က်ဳးေက်ာ္မွဳ မျပဳလုပ္မီ အခ်ိန္က သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့နယ္ေျမျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ “၁၈၉၆ ခ်င္းေတာင္တန္းအက္ဥပေဒ” နဲ႔ လြတ္လပ္ေရးမရခဲ့မီအထိ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ သီးျခားနယ္ေျမပိုင္ဆိုင္ေသာ လူမ်ိဳးအား တျခားလူမ်ိဳးမ်ားနွင့္ေရာေႏွာ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းမျပဳဘဲသီးျခားအုပ္ ခ်ဳပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္တာကိုထင္ရွားေစတာျဖစ္တယ္။ အခြင့္အေရးတူ၊ အခြင့္လမ္းတူ၊ ရပိုင္ခြင့္တူ၊ဒီမိုကေရစီက်က်ခံစားခြင့္ရွိေရး ကိုအေျခခံျပီး မိမိတို႔လြတ္လပ္တဲ့ဆႏၵႏွင့္အညီ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ဗမာမ်ားနဲ႔အတူ ၁၉၄၇ခုနစ္မွာပင္လံုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ျပီး ျပည္ေထာင္ စု ျမန္မာနိုင္ငံကို ၁၉၄၈ ခုနစ္မွာအတူတကြစတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လြတ္လပ္ေရး ရျပီးျပည္ေထာင္စု ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့အစိုးရက ပင္လံုသေဘာတူညီခ်က္ကိုလစ္လ်ဳ ရႈခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ႏွစ္ ေပါင္း(၆၀)ၾကာျပည္ တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားခဲ့ တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာျပည္ေထာင္စုရဲ့အရင္္းခံ ”  ျပသနာ” ပါပဲ၊ ပင္လံုသေဘာတူညီခ်က္ကို အေကာင္အထည္မေဖာ္ ေသးသေရြ႕၊ တန္းတူေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌါန္းခြင့္ရွိတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမတည္ ေဆာက္နိုင္ေသး သေရြ႔ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္နိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ပင္လံုကိုအေျခခံတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ ေဆာက္ေရး ဟာတိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္ေရးအတြက္အဓိက ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ခ်င္းအမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔ ခင္ဗ်ား

မိမိတို႔ဟာ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးျဖစ္သည္နွင့္အညီ “မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္”အခိုင္အမာရွိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္က ဘာလဲဆိုေတာ့” မိမိလူမ်ိဳးရဲ့ အေျခခံရပိုင္ခြင့္” ကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းလိုစိတ္၊လူမ်ိဳးျခားတိုင္းတပါးမ်ားရဲ့က်ဴးေက်ာ္မႈကုိ  ခုခံတြန္းလွန္လိုစိတ္၊ မိမိတို႔ရဲ့သီးျခား ဂုဏ္အင္ လကၡဏာျဖစ္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကား၊ ရုိးရာဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာ ေတြကို ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္လိုစိတ္၊ အမ်ိဳးကိုခ်စ္ျမတ္ႏုိးစိတ္၊ မိမိတို႔ရဲ့အက်ိဳးစီးပြားကိုဦးထိပ္ ထားျပီးအက်ိဳးတူခံစား လိုစိတ္တုိ႕ကို ဆိုလိုပါတယ္။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ဟာ အတိတ္ကျဖစ္ပ်က္ လုပ္ေဆာင္မွဳေတြကို မ်ွေ၀ခံစားတတ္ေစျပီး ပစၥဳပၸန္မွာညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္တတ္ေစကာ ေနာင္အနာဂတ္ အမ်ိဳးသားေရအတြက္ေတြးေတာ့ၾကံ ဆတတ္ ေစမွာျဖစ္တယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး စိတ္ဓာတ္ေတြမပိုင္ဆိုင္ထားၾကဘူးဆိုရင္ေတာ့ အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာအမ်ိဳးသားလံုး ေပ်ာက္ ကြယ္ သြားနိုင္တဲ့အေနထားကို ေရာက္သြားနိုင္တဲ့အတြက္ခ်င္းအမ်ိဳးသားတိုင္း မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ကိုအျမွင့္မားဆံုးျမွင့္တင္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္း လုိပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီးနဲ႔ ခ်င္းအမ်ိဳးသား ဖခင္ၾကီးပူး၀မ္သူးေမာင္း ဟာခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ား အဂၤလိပ္ကြ်န္ အျဖစ္ မွလြတ္ ေျမာက္ေရး အတြက္ရဲရဲေတာက္ေတာ္လွန္ခဲ့တယ္။ ေခတ္ေဟာင္းစနစ္ေဟာင္းေတြအစား ေခတ္သစ္ဒီမိုကေရစီ စနစ္ နဲ႔ အစားထိုးေရးစတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ မိမိတို႔လူမ်ိဳးဟာ ကမာၻနဲ႔ရင္ေဘာင္တန္းရပ္တည္နိုင္ တဲ့လူမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္းျပသခဲ့တဲ့ အျပင္အမ်ိဳးသားတို႔ရဲ့ ပထမဆံုး နိုင္ငံေရးပါတီထူေထာင္ျပီး နယ္ခ်ဲ႔ေတြထံခ်င္းေတာင္ကို လြတ္လပ္ေရးေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ ပုဂၢိလ္ျဖစ္ပါတယ္၊ သူ႔ရဲ့အမ်ိဳးကိုခ်စ္တဲ့စိတ္ဟာ ခ်င္းအမ်ိဳးသားလံုးရဲ့ ႏွလံုးမွာ ရွင္သန္ေနရမယ့္ “မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ “  ဘဲျဖစ္ပါတယ္။

ခ်င္းအမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔ ခင္ဗ်ား

ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စုေတြအၾကားမွာ စည္းလံုးညီညြတ္မွဳခိုင္မာသည္ထက္ခိုင္မာေအာင္တည္ေဆာက္ဖို႔ အထူးလိုအပ္ေနပါသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္သစ္ဆီသို႔ခ်ီတက္ေရး၊ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ရရွိ ေရးပန္းတိုင္ကိုခ်ီတက္တဲ့ေနရာမွာ အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး ဟာအဓိက ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြရဲ့ အထက္ ျမက္ဆံုးလက္နက္ဟာ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးျဖစ္တယ္ဆိုတာသမိုင္းက သင္ခန္းစာေပးျပီးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၃ခုနစ္ နို၀င္ဘာလ (၁၂-၁၅)ေန႔မွာ က်င္းပတဲ့ခ်င္းအမ်ိဳးသားညီလာခံၾကီးက ခ်င္းမ်ိဳးႏြယ္စုအားလံုးရဲ့ အမ်ိဳးသားအမည္နာမ အျဖစ္ “ခ်င္း” အသံုးျပဳေရးကိုတခဲနက္သေဘာထားခ်မွတ္ထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့လူမ်ိဳးငယ္ေလးေတြဟာ တမ်ိဳးျပီး တမ်ိဳးလ်င္ျမန္စြာေပ်ာက္ကြယ္ေနၾကပါတယ္။ ဒါဟာလူမ်ိဳးၾကီးေတြရဲ့ ၀ါးမ်ိဳျခင္းေတြကိုခံခဲ့ၾကတာျဖစ္တဲ့အတြက္ မိမိတို႔ခ်င္း အမ်ိဳးသားမ်ားအေနနဲ႔ ၀ါးမ်ိဳခံရဆဲအေျခအေနနဲ႔ေပ်ာက္ကြယ္ဆဲအေျခအေနကေန ရုန္းထြက္နိုင္ေရး ၾကိဳးပမ္းၾကဖို႔အထူးလို အပ္ေနပါတယ္။ သာဓကတခုျဖင့္ေျပာၾကားခ်င္တာကေတာ့၂၀၁၄ ခုနစ္သန္းေခါင္စာရင္းမွာမ်ိဳးႏြယ္စုအမည္မ်ားကို အမ်ိဳးသားအမည္ျဖစ္တဲ့ ခ်င္း နဲ႔တန္းတူသတ္မွတ္တာနဲ႔ ခ်င္းလူမ်ိဳးေပါင္း(၅၃)မ်ိဳးရွိေၾကာင္းေဖာ္ထုတ္ရန္ျပင္ဆင္ေနျခင္းဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ားရွင္သန္ရပ္တည္ေရးအတြက္ ၾကီးမားေသာစိတ္ေခၚမွဳၾကီးတရပ္ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ စည္းလံုးမွဳျဖင့္ တုန္႔ျပန္ျခင္းမွ တပါးအျခားနည္းလမ္းမရွိပါဘူး။ စည္းလံုးညီညြတ္မွဳမရွိၾကဘူးဆိုလို႔ရွိရင္ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားရဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳကိုအလြယ္တကူခံရမွာျဖစ္ျပီးတျဖည္းျဖည္းေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။အမ်ိဳးကိုခ်စ္တဲ့ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ားအေနနဲ႔ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးျပသၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

ခ်င္းအမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔ ခင္ဗ်ား

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးအေနနဲ႔ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ၊ ဧျပီလ ကေန ေအာက္တိုဘာလ ကုန္အထိခ်င္းျပည္နယ္န႔ဲ ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ား ေနထိုင္တဲ့တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားမွာ ေနထိုင္တဲ့ခ်င္းျပည္သူလူထုနဲ႔ ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ားရဲ႔သေဘာထားစစ္တမ္းေကာက္ခံမွဳေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။အဲဒီ စစ္တမ္း အရခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ခ်င္းျပည္သူမ်ားရဲ႔ ၈၆.၅၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းဟာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာနိုင္ငံကို ဖယ္ဒရယ္ျပည္္ေထာင္စုစနစ္နဲ႔ တည္ေဆာက္ဖို႔သေဘာထားေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ၉၂.၃၈ ရာခိုင္နွဳန္းက ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္သင့္ တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ၉၃.၀၇ ရာခိုင္ႏွဳန္းကျပည္နယ္မ်ားမွာ ျပည္နယ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ သီးသန္႔ထားရွိသင့္ျပီး ဗဟိုအစိုးရနဲ႔အာဏာကိုကန္႔သတ္ကာ ၾကြင္းက်န္အာဏာကို ျပည္နယ္အစိုးရက က်င့္သံုးသင့္လို႔ ၉၀.၂၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းကသေဘာထားေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကိုနိုင္ငံသား မ်ားထံမွဆင္းသက္ရမယ္လို႔ ၉၅.၈၃ရာခိုင္ႏွဳန္းက သေဘာထားေပးခဲ့ၾကျပီးျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္သည္လည္း အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ထားရမယ္လို႔ ၉၅.၈၃ ရာခိုင္ႏွဳန္းကဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင္းခ်င္းျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ တျပည္ေထာင္ စနစ္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းကို မႏွစ္သက္သလိုလူမ်ားစုအာဏာရွင္ စနစ္ကိုကိုလည္းမႏွစ္သက္တာေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီသေဘာထားမ်ားသည္လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ အတူရွင္သန္ရပ္တည္လာခဲ့တဲ့ခ်င္းတို႔ရဲ့သေဘာထားအစစ္မွန္မ်ားသာျဖစ္ပါတယ္။

ခ်င္းအမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔ ခင္ဗ်ား

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးဟာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႔အစည္းမ်ားနဲ႔အတူလက္တဲြျပီး တည္တံ့ခိုင္ျမဲတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ဖို႔ရာအတြက္ လိုင္ဇာဘံုသေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေလာခီးလာ တနိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို တညီတညြတ္တည္းခ်မွတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတို႔အပါ၀င္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု တရပ္လံုးက ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲတဲ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ဖို႔သံဓိဌါန္ခ်ထားၾကျပီးျဖစ္တယ္။ တနိုင္ငံလံုးအ ပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးကေနနိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြကို တက္လွမ္းၾကဖို႔နဲ႔ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပဲြကေန အမ်ိဳးသားညီလာခံၾကီးတ ရပ္က်င္းပေရးကို ဦးတည္သြားၾကဖို႔ကိုလည္းမိမိတို႔ရဲ့ လမ္းျပေျမပံုအျဖစ္ခ်မွတ္ခဲ့ၾကျပီးျဖစ္တယ္။ ဒါဟာျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္း ေရးအတြက္အဓိက အက်ဆံုးဘဲျဖစ္တယ္ဆိုတာေျပာၾကားလိုပါတယ္။

နိဂံုး ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ေျပာၾကားလိုတာကေတာ့ ခ်င္းအမည္နာမဟာသမိုင္းထဲမွာသာ က်န္ရစ္ဖို႔ရာခ်င္းအမ်ိဳးသားတိုင္းလက္ခံ နိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ခ်င္းလူမ်ိဳးမပေပ်ာက္ေရးအတြက္မိမိတို႔ ကိုမိမိတို႔ကာကြယ္သြားၾကဖို႔အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားဟာ ခ်င္းျပည္ အတြင္းမွာ အျပည့္အ၀ အာဏာရွိမွသာလ်ွင္ခ်င္းအမ်ိဳးသားဂုဏ္အင္လကၡဏာမ်ားရွင္သန္ျပီး ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ကိုလည္း အဓိပၸါယ္ျပည့္၀စြာ က်င့္ပသြားနိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။

Share.

About Author

Leave A Reply