အမ်ဴိးသမီးမ်ား ႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား အကာအကြယ္ေပးေရးသေဘာတူစာခ်ဴပ္ CNF မွ လက္မွတ္ေရးထုိး

0

unnamed

 

အမ်ဴိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ဴိးစံု ႏွင့္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားဇံုအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား အကာအကြယ္ေပးေရး Geneva Call သေဘာတူစာခ်ဴပ္ အခ်က္ ၂ ခ်က္ကို ခ်င္းအမ်ဴိးသားတပ္ဦး CNF က ဆြီဇာလန္ႏုိင္ငံတြင္ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးလိုက္သည္။

 

ဆြီဇာလန္ႏုိင္ငံ၊ ဂ်ာနီဗာၿမိဳ႕ အာလာဗားမား ခန္းမတြင္ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔က ခ်င္းအမ်ဴိးသားတပ္ဦး တြဲဖက္အေထြ ေထြအတြင္းေရးမွဴး (၁) ပူးေပါလ္ဆီထာ ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဴိးသား တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဴပ္ဗိုလ္မွဴးခ်ဴပ္ဟရန္သင္ထုိက္တို႔ က ယင္း Geneva Call သေဘာတူစာခ်ဴပ္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးသည့္ ယင္းသေဘာတူစာခ်ဴပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်င္းအမ်ဴိးသားတပ္ဦး၀င္မ်ား၊ တပ္မေတာ္အရာ ရွိ၊ အရာခံ၊ အၾကပ္တပ္သားမ်ားအားလံုးထံ ရွင္းလင္းမႈအာ ပူးေပါလ္ဆီထာ ႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဴပ္ ဟရန္သင္ထုိက္တို႔က ျပဳ လုပ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

 

ယင္းသေဘာတူညီခ်က္အရ CNF ႏွင့္ ၎၏ လက္နက္ကိုင္တပ္မေတာ္ CNA တို႔ သည္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားဇံုအတြင္းရွိ ကေလးမ်ားအား အကာအကြယ္ ေပးေရး ႏွင့္ အမ်ဴိးသမီးမ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ခံရမႈမွ တားျမစ္ေရး တို႔အတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စံနမူနာသတ္မွတ္ခ်က္အျမင့္ဆံုးအတိုင္း လိုက္နာ လုပ္ေဆာင္ ရမည္ျဖစ္သည္။

 

အထူးသျဖင့္ CNF/CNA သည္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ားအား စစ္သားအျဖစ္စုေဆာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ စစ္ပြဲတြင္ အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ ခြင့္မျပဳရန္ႏွင့္ ပဋိပကၡ အက်ဴိးဆက္ မ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ အင္တိုက္အားတိုက္လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

 

ထို႔အျပင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ျပင္းထန္စြာ ပိတ္ပင္ရန္ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္ အမ်ဴီးသမီး မ်ားပါ၀င္ရန္လည္း CNF က ထပ္မံအ တည္ျပဳထားသည္ဟု Geneva Call ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

 

“ ဒီသေဘာတူစာခ်ဴပ္ အခ်က္ ၂ ခ်က္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးရျခင္းဟာ ပဋိပကၡမွာ မပါ၀င္တဲ့ သူေတြ၊ ထိခိုက္မႈ အႏၱရာယ္ကေန ေလ်ာ့နည္း လာေစဖို႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဦးစားေပးရွာေဖြလုပ္ေဆာင္ေပးတယ္ ဆိုတာ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပေနပါတယ္၊ AP မိုင္းမ်ားအတြက္ ဒီကိရိယာသစ္ႏွစ္မ်ဴိးဟာ လိုက္ေလ်ာ္ ညီေထြေနေစဖို႔ အတြက္ ထိေရာက္စြာသြားမွာျဖစ္တယ္’’ ဟု CNF တြဲဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဴပ္-၁ ေပါလ္ဆီထာကေျပာသည္။

 

ခ်င္းအမ်ဴိးသားတပ္ဦး CNF သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ကလည္း လူသတ္လက္နက္မိုင္းမ်ား တားျမစ္သည့္ သေဘာတူစာခ်ဴပ္ကို လက္မွတ္ေရး ထိုးထား ၿပီးျဖစ္ သည္။ CNF/CNA သည္ Geneva Call ၏ မ်က္ေမွာက္သေဘာတူ စာခ်ဴပ္ ၃ ခ်က္စလံုးကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဦးစြာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ အစည္းျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply