ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီေကာ္မီတီဖြဲ႕စည္း

0

Rakhai state

 

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ခ်င္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထုိင္ရာ ေဒသ (၄) ခုတြင္ ယခင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ ေခၚ ခ်င္းအ မ်ဳိးသားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီေကာ္မီတီ (၄)ခုကုိ ယခုလ ပထမပတ္အတြင္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ခ်င္းတုိင္းရင္းသားမ်ား အဓိက ေနထုိင္သည့္ ေျမပုံ၊ မင္းျပား၊ အန္း၊ ေတာင္ကုတ္ စသည့္ ၿမိဳ႕ (၄) ၿမိဳ႕တြင္ ျမဳိ႕နယ္အဆင့္ ေကာ္မီတီမ်ားကုိ ဖြဲ႕ စည္းၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မီတီအျပင္ သက္ဆုိင္ရာ ရုံးမ်ား ကုိလည္း တပါတည္း ဖြင့္လွစ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ၾကီး နဲ႕ ရခုိင္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၅) ေနရာ ရရွိေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးဆလုိင္းက်ဲအုိဘိခ္ေထာင္းက ေျပာ သည္ဟု သိရသည္။

 

အဆုိပါ (၄) ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စု မ်ားျဖစ္သည့္ Sungtu, Laitu, Asho, Myo ေခၚ Khumi မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား အဓိ က ေနထုိင္ၾကသည္။

 

ထုိ႕အျပင္ စစ္ကုိင္းတုိင္းအတြင္း ခ်င္းတုိင္းရင္းသားအမ်ားစု ေနထုိင္ရာ ကေလးၿမိဳ႕၊ တမူး ႏွင့္ ခမ္းပတ္ၿမိဳ႕မ်ား တြင္ လည္း ခ်င္းေရးရာ၀န္ၾကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၅) ေနရာ ရရွိေရးအတြက္ ေကာ္မီတီ ဆက္ လက္ဖြဲ႕ စည္း ႏိုင္ေရး ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ထပ္မံသိရသည္။

 

ခ်င္းအမ်ဳိးသား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီသည္ ယခင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီႏွင့္ ခ်င္းတုိးတက္ေရးပါတီမွ ေခါင္း ေဆာင္မ်ား ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္သည္။

 

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ မေကြးတုိင္း၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းအသီးသီးတြင္ ခ်င္းတုိင္း ရင္းသား ေရးရာ ၀န္ၾကီး တဦးစီ ေရြးေကာက္ခံၾကေၾကာင္း လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ အပါအ၀င္ ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီ (၅) ပါတီခန္႕ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply