သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံမႈအေပၚ ZCD ပါတီမွ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္

0

ZCD office in Tidim

 

မၾကာေသးခင္က ေကာက္ခံခဲ့ေသာ ျပည္လံုးကြ်တ္သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ခံ သူမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ဇိုမီးလူမ်ဴ ိးမ်ားအတြင္း စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေန သည္ဟု ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ (ZCD) ပါတီုမွ ေျပာဆို လိုက္သည္။ သန္းေခါင္းစာရင္းေကာက္ခံမႈတြင္ ZCD ပါတီမွ ေလ့လာေတြ႔ရွိရေသာ ဇိုမီးလူမ်ဴိးမ်ားအၾကား စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ရသည့္  အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဧၿပီလ ၇ ရက္ေန႔က လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ ဗဟိုသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မ ရွင္ရံုး ညြန္ၾကားေရး မွဴးထံ လိပ္မူ ကာ ေရး သားေပးပို႔ထား သည္ဟု သိရည္။

ဇိုမီးလူမ်ဴိးမ်ားထံ သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ယူရာ၌ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံသူမ်ား ႏွင့္  အုပ္ခ်ဴ ပ္ေရးမွဴ းမ်ား၏ ဆႏၵအတိုင္းေရးသားျပဳစုထား သကဲ့ သို႔ျဖစ္ေနၿပီး ျပည္သူမ်ားမွ ျပန္လည္ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ လူမ်ဴ ိးအမွန္ကို ထည့္သြင္းခြင့္ရရွိႏိုင္ခဲ့ၾကသည္ဟု ZCD က ေျပာဆိုသည္။

 

တမူးခရိုင္၊ ခမ္းပတ္ၿမိဳ႕နယ္ ကြ်န္းေတာေရရွင္ရြာေန ေဒၚငိုင္ဇက်ိန္၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္ မင္းလွေက်းရြာေန ခန္႔ထန္၊ ကေလး ၿမိဳ႕နယ္ လက္ပံေခ်ာင္းေက်းရြာေန က်င့္ဒိုးထန္၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္ တပ္ဦးသီတာရပ္ကြက္ေန ေဒၚေညာင္ရွင္းဒိမ္စသည္တို႔မွ  လူမ်ဴိးေနရာတြင္ ဇိုမီး ဟု ေျပာဆိုေသာ္ လည္း သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံသူမ်ားက ဇိုမီး(ခ်င္း) ဟု ထည့္သြင္းခံရေသာ ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးမ်ားထံ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုၿပီးမွသာ မိမိတို႔၏ အမည္ မွန္ ဇိုမီးကို ထည့္သြင္းခြင့္ရရွိခဲ့ၾကသည္ဟု ZCD က ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

 

ထို႔အျပင္ ကေလးၿမိဳ႕နယ္ ခ်မ္းေျမ႕ေအာင္စည္ရပ္ကြက္ေန ဦးထန္ခန္႔ရွင္းသည္ ကုတ္နံဘတ္ ၉၁၄ တြင္ ဇိုမီးဟု ထည့္သြင္း ပါက ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္သြားမည္ဟု ေျပာဆိုခံရျခင္း၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ မြာလ္ဇာန္ေက်းရြာေန ေဒၚနိန္ရွလ္ဇင့္မွ ဇိုမီးဟု ထည့္ သြင္းလိုေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးမွ ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မြာလ္ဘဲမ္းေက်းရြာအုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးၾသဇာႀကီးမားမႈ ေၾကာင့္ ဇိုမီးလိုလားေသာျပည္သူမ်ား ၀မ္းနည္းခဲ့ရျခင္း၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ ပူႏြမ္းေက်းရြာအတြက္ စာရင္းေကာက္ခံသူ ဦးမန္ က်င့္ေပါင္သည္ ေကာက္ယူေသာ အိမ္ရွင္မ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္ အတိုင္းေရးမေရးသည္ကို ၾကည့္႐ႈခြင့္မျပဳျခင္း စသည္တို႔ သည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ယံုၾကည္မႈအားနည္းျခင္း စိုးရိမ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္ဟု ZCD ၏ တင္ျပခ်က္တြင္ ဆက္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဴိးေပါင္း ၁၃၅ မ်ဴိးတြင္ ဇိုမီးလူမ်ဴိးမ်ား ပါ၀င္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္က ဦးေဆာင္ကာ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ဇိုမီးလူမ်ဴိးမ်ားအေနျဖင့္ ကုတ္နံဘတ္ ၉၁၄ (အျခား) တြင္ ဇိုမီး ဟု ထည့္သြင္းၾကရန္ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ခဲ့ၾကသည္။

 

ဇိုမီးလူမ်ဴိးမ်ားေနထုိင္ရာ တီးတိန္၊ တြန္းဇံ၊ က်ီခါး၊ ကေလး၊ တမူး ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ ဇိုမီးလူမ်ဴိးမ်ားသည္ သန္းေခါင္ စာရင္းတြင္ လူမ်ဴိးေနရာ၌ ဇိုမီးျဖစ္ေၾကာင္း အခိုင္အမာထြက္ဆိုသူ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိသည္ဟု ZCD က ခန္႔မွန္းထားသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply