ဘာသာေရးခြဲျခားမႈတုိင္ၾကားခ်က္အေပၚ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က CAG နဲ႕ ေဆြးေႏြး

0

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ဘာသာေရးခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ Chin Advocacy Group ( CAG) Coordinator ျဖစ္သူ Salai M Cung နဲ႕ Salai Van Bawi Lian တုိ႕အား ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္နဲ႕ ျပည္နယ္ သာသနာဦးစီးမွဴးတုိ႕က ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ေန႕တြင္ ေခၚယူေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေတြ႕ဆုံမႈသည္ CAG က ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရမွ ဟားခါးၿမိဳ႕အနီး ေစတီ တည္ေဆာက္ေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ ဟားခါးၿမိဳ႕ အနီး ရုန္းေတာင္ေပၚတြင္ ခရစ္ယာန္ လက္၀ါးကားတုိင္ ဖ်က္ဆီးမႈ မ်ား အပါအ၀င္ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရ၏ ဘာသာေရးခြဲျခား ဆက္ဆံသည့္ လုပ္ရပ္ အေပၚ အေရး ယူေပးရန္ ၂၈ ေမလ ၂၀၁၂ ရက္ေန႕က  သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ ေတာ္ ဥကၠဌ သူရေရႊမန္း ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးဟုန္းငုိင္တုိ႕ထံ ခ်င္းလူမ်ဳိး ၁၅၂၄ ဦးမွ လက္မွတ္ေရး ထုိးသည့္ တုိင္ၾကားခ်က္ကုိ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

CAG တုိင္ၾကားစာအေပၚ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေမးျမန္းခ်က္ကုိ  CAG coordinator ဆလုိင္း M Cung က ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ဘာသာ ေရးခြဲျခားမႈ ရွိေနတာ ကာလၾကာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဲဒါေတြ ပေပ်ာက္ဖုိ႕ ရည္ရြယ္ေၾကာင္းေျဖၾကားၿပီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က  ဟားခါး ၿမိဳ႕အနီး ေစတီ တည္မည့္ ကိစၥ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟာ ျပည္နယ္အစုိးရက လုပ္တာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဗုဒၵဘာသာ၀င္ေတြ ေလွ်ာက္ထားခ်က္အေပၚ ခြင့္ျပဳျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းသည္ဟု  ေဒသခံ တဦးက ျပန္ ေျပာျပသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ျပည္နယ္သာသနာေရးဦးစီးမွဴးက လက္၀ါးကားတုိင္ၿဖိဳလွဲမႈ၊ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳေတြ ကုိ ကုိယ္ထိလက္ ေရာက္က်ဴးလြန္မႈေတြဟာ အခ်င္းခ်င္းအၾကား မသင့္ျမတ္ မႈသာျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းခဲ့ၿပီး အနာဂါတ္ေခါင္း ေဆာင္ျဖစ္ လာမည့္ လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ ျပသာနာ ရင္းျမစ္ကုိ ေသခ်ာအေျဖရွာ စီစစ္ၿပီး ဥပေဒအရ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ဆက္ ေျပာ သည္ဟု သိရသည္။

ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ခြင့္မျပဳသည့္ ကိစၥေမးျမန္းခ်က္ကုိ ဦးစီးမွဴးက ခရစ္ယာန္ ဘာသာေရးေခါင္း ေဆာင္ ေတြ အားနည္းခ်က္သာျဖစ္ေၾကာင္း မိမိကုိယ္တုိင္ခ်င္းျပည္ေျပာင္း လာတာ ႏွစ္လသာ ရွိေသးေၾကာင္း သာသနာ ေရးဦးစီး ဌာန မွတ္တမ္းမွာ ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္းေဆာက္ လုပ္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ မရွိသေလာက္ျဖစ္သည့္ အျပင္ ေလွ်ာက္လႊာမွာ လုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားျပည့္စုံပါက ခြင့္ျပဳမွာျဖစ္ေၾကာင္း အေသးစိပ္ ကုိ ျပၿပီး ျပန္ လည္ရွင္းလင္း သည္ ဟု ထပ္မံသိရ သည္။

သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀ရာတြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား ဘတ္ဂ်က္ မရသည့္ ကိစၥေမးျမန္းခ်က္ကုိ ဦးစီးမွဴးက ဘတ္ဂ်က္ကုိ ခရစ္ယာန္ဘာသာကုိ ခြဲေ၀ေၾကာင္း ၊ ဘတ္ဂ်က္နည္း တာကတေၾကာင္း ၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာအသင္းအဖြဲ႕မ်ားလြန္းတာေၾကာင့္ တေၾကာင္း၊ ထုိ႕အျပင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာအတြက္ Myanmar Baptist Church (MBC) ကေနတဆင့္ခြဲေ၀ေၾကာင္း ေျပာသည္ဟု ဆက္ဆုိသည္။

CAG ဖက္မွ MBC သည္ အသင္းေတာ္ တခုသာကုိယ္စားျပဳေၾကာင္း ေမးျမန္းခ်က္ကုိ ဦးစီးမွဴးက ယင္းကိစၥအား ခရစ္ယာန္ ဘာသာေခါင္းေဆာင္ေတြက အေသးစိပ္သိ မွာျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းသည္ဟု သိရသည္။

ထုိ႕အျပင္ ပညာေရးသင္ရုိးျမန္မာစာတြင္ ဗုဒၵဘာသာအေၾကာင္းသာ သင္ၾကားၿပီးတျခား ဘာသာ အေၾကာင္း မျပဌာန္းသည့္ ကိစၥ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခ်က္ကုိမူ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းေရးဆြဲ သည့္ တာ၀န္ရွိသူေတြထံ တင္ျပၾကဖုိ႕ တုိက္တြန္းသည္ဟု သိရ သည္။

ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚ ဆလုိင္း အမ္က်ဳံးက ခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ သာသ နာေရး ဆုိင္ရာ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းေတြကုိ ပုိမုိ ေလ့လာသင့္ေၾကာင္း၊ အသင္းအဖြဲ႕ တခုတည္း ကုိသာ ဦးစားေပးတာမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ ခရစ္ယာန္ အသင္း အဖြဲ႕အားလုံးကုိ ခ်စ္ခင္ေလးစားသည့္ ဆက္ဆံမွဴမ်ဳိးအားျဖင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းထားသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.