မီဇီုရမ္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ကို ခ်င္းလူမ်ဴိးမ်ားက ဂုဏ္ျပဳမည္ဟုဆို

0

Lal Thanhawla new

 

အိႏိၵယႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ ပူးလာလ္းထန္ေဟာလာကို ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ အိႏိၵယ-ျမန္မာနယ္စပ္ဘက္တခ်ဴိ႕တြင္ တည္ရွိေသာ ေက်းရြာတစ္ခ်ဴိ႕တို႔မွ ဂုဏ္ျပဳၾကမည္ဟုသိရသည္။  မီဇိုရမ္ျပည္နယ္သမိုင္းတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ရာထူးကို ၅ ႀကိမ္တိုင္တိုင္ တာ၀န္ယူထမ္းေဆာင္ႏုိင္သည့္ လက္ရွိ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ ပူးလာလ္းထန္ေဟာလာကို ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္မွ Salachhuah ႏွင့္ Vuangtu ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ေမလ ၉ ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၁၂ ရက္ေန႔တို႔တြင္ အသီးသီးဂုဏ္ျပဳၾကမည္ျဖစ္သည္။

ဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနားကို Salachhuah ေက်းရြာတြင္ ေမလ ၉ ရက္ေန႔၌က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး Vuangtu ေက်းရြာတြင္ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနားတြင္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာ ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္မွ ေဒသခံမ်ားလည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကမည္ဟု မီဇိုရမ္ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

 

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ထံလည္း အေၾကာင္းၾကားထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎အေနျဖင့္ ယခု ကဲ့သို႔ ဂုဏ္ျပဳခံရမႈအေပၚ အထူး၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း ဂုဏ္ျပဳပြဲအခမ္းအနားကိုလည္း တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားမည္ဟု ပူးလာလ္းထန္ေဟာလာကေျပာသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply