ရွာလ္လုမ္းတုိက္ပြဲသည္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ခြန္အား ေပးေနဦးမည့္ သမိုင္းဝင္တိုက္ပြဲဟု CNF ဥကၠဌေျပာ

0

CNF Chairman-Pu Kip

 

ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ က်ဳးေက်ာ္စစ္ကို အံတု တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ ရွာလ္လုမ္းခံတပ္တိုက္ပြဲသည္ ေနာင္မ်ဳိးဆက္ ေပါင္းမ်ားစြာအထိ ခ်င္းမ်ဳိးခ်စ္စိတ္ခြန္အားကို ေပးေဆာင္ေနဦးမည့္ သမိုင္း၀င္တိုက္ပြဲျဖစ္သည္ဟု ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး CNF ဥကၠဌ ဆလိုင္းကစ္(ပ္)ခိုလ်န္ကေျပာဆိုလိုက္သည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ ခ်င္းျပည္ကို ဝင္ေရာက္က်ဳးေက်ာ္ သိမ္းပိုက္ေရးစီမံခ်က္ျဖစ္ေသာ Chin-Lushai Expedition အရ ၁၈၈၈ ကစၿပီး ခ်င္းေတာင္သို႔ က်ဳးေက်ာ္တိုက္ခိုက္လာေသာ ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္ကို ခုခံေတာ္လွန္ခဲ့သည့္ သမိုင္း၀င္ရွာလ္လုမ္းခံတပ္ တိုက္ပြဲသည္ ေမလ ၄ ရက္ေန႔က (၁၂၅) ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ၿပီျဖစ္သည္။

နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်တို႔အား ရွာလ္လုမ္း ခံတပ္မွ အသက္ကိုပဓာနမထားပဲ ရြတ္ရြတ္ခၽြံခၽြံ ခံုခံစစ္ကို ဆင္ႏြဲ႕ရင္း ၁၈၈၉ ခုႏွစ္ ေမလ (၄) ရက္ေန႔တြင္ ခ်င္းျပည္ႏွင့္ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ား အဓြန္႔ရွည္ တည္တန္႔ ခိုင္ၿမဲေစျခင္းအလို႔ဌာ အသက္ေပးလွဴစေတး သြားခဲ့ၾကသည့္ ခ်င္းမ်ဳိးခ်စ္ သူရဲေကာင္းမ်ားအား ရည္စူးလ်က္ ၁၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ ရွလ္လုမ္း ခံတပ္ တိုက္ပြဲ အထိမ္းအမွတ္ ေန႔ ေအာက္ေမ့ဘြယ္ အခမ္းအနားကို တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ ေဝါ့လာ့ေက်းရြာတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၄) ရက္ေန႔က စည္ကား သိုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

 

ယင္းေအာက္ေမ့ဘြယ္အခမ္းအနားသို႔ CNF ဥကၠဌမွ ကိုယ္တိုင္မတက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ္လည္း သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ကာ ယခု ကဲ့ သို႔ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

 

ၿဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕တို႔က ၁၈၈၈ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ခ်င္းျပည္အားထိပါးက်ဳးေက်ာ္ခဲ့သည္မွာ ခ်င္းလူမ်ဳိးတို႔၏ သမိုင္းတြင္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ပအင္အားစု၏ ရန္စက်ဳးေက်ာ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူ႔ကၽြန္ဘဝသို႔ မက်ေရာက္ေစရန္အတြက္ ခ်င္းဘိုး ေဘးတို႔သည္ လြတ္လပ္ေသာခ်င္းျပည္ကို ကာကြယ္ကာ မိမိတို႔ေဒသအေလ်ာက္ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ခုခံစစ္မ်ား ကို ဆင္ႏြဲခဲ့ၾကသည္ဟု ဆလိုင္းကစ္(ပ္)ခိုလ်န္၏ သ၀ဏ္လြာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

 

ထို႔အျပင္ ခ်င္းလူမ်ဳိးတို႔ သည္ မိမိတို႔အား ၿဗိတိသွ်တို႔က က်ဴးေက်ာ္စစ္မဆင္ႏြဲမီ သမိုင္းတ ေလ်ာက္ သူ႔ကၽြန္ဘဝသို႔ မက်ေရာက္ခဲ့ဘူးေၾကာင္း၊ သီးျခား လြတ္လပ္ စြာ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း သမိုင္းအေထာက္ အထားတ ရပ္ကို မိမိတို႔၏ အသက္၊ ေခၽြး၊ မ်က္ရည္တို႔ကို ရင္းႏွီးကာ အခိုင္အမာ ကဗ်ည္းေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 

ရွာလ္လုမ္းခံတပ္(SIALLUM FORT) သည္ ကေလးျမိဳ႕မွ ၃၀ မုိင္ခန္႔အကြာတြင္တည္ရွိၿပီး ဖလမ္းသို႔သြားေသာလမ္းမ ဇြန္ေကာင္ေက်းရြာမွလမ္းခြဲကာ ကားလမ္းျဖင္႔ ခရီးဆက္မည္ဆိုလွွ်င္ ၃ နာရီၾကာမွ်ေမာင္းႏွင္ရေၾကာင္းသိရၿပီး ထိုခံတပ္ တိုက္ပြဲ သမိုင္းအရ ခ်င္းၿပည္နယ္မွ ရဲေမမ်ား အပါအဝင္ ၂၈ ဦးတိုင္းျပည္အတြက္ အသက္ေပးလူဳကာ ၁၁ ဦးဒဏ္ ရာရိွသြားခဲ့ေၾကာင္းအေထာက္အထားမ်ားအရသိရသည္။

 

တိုက္သူၾကီး လွ်န္႔ကမ္း ဦးေဆာင္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၃၇ ဦးတို႔သည္ ေဝါ႔လါ႔ေက်းရြာအနီးတြင္ ေျမတြင္းမ်ားကို တူးကာ ေက်ာက္ျပားခ်ပ္ၾကီးမ်ား၊ ပ်ဥ္ခ်ပ္မ်ားျဖင္႔ဖံုးအုပ္ၿပီး ခံတပ္ကို ၾကီးက်ယ္စြာတည္ေဆာက္ခဲ့ၾကကာ Siallum ဟုအမည္တြင္ေစၿပီး စီးယင္းခ်င္းဘာသာျဖင္႔ ခံတပ္မၾကီး(ကူလ္ပီး)၊ ရဲေမက်င္း (နူးပီးကူလ္)၊ က်င္းပတ္လမ္း (ကူလ္ဘန္)၊ ေအာက္ဖက္က်င္း(ကူလ္ပီးယန္း)၊ ကင္းေထာက္က်င္း (ငလ္ဗီလ္ဒူမ္း)စသျဖင့္ နည္းပရိယာယ္ ၾကြယ္ဝစြာ တည္ေဆာက္ ထားေသာ ထိုခံတပ္အား အဂၤလိပ္တပ္က အေနာက္ဖက္မွ တိုက္ခိုက္နိုင္ျခင္းမည္သို႔မွ်မျပဳလုပ္နုိင္ဘဲရွိခဲ ့ေလသည္။

 

ရွလ္လုမ္းခံတပ္တိုက္ပြဲသည္ ခ်င္းတို႔၏ နယ္ခ်ဲ႕ခုခံေရးစစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတို႔၏ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ကို အထြတ္ အထိပ္ ေရာက္ရွိေအာင္ ေဖၚ ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားအနက္ ခ်င္းတုိ႔၏ သမိုင္းကို ဂုဏ္ေရာင္ေျပာင္ေစခဲ့ၿပီး ခ်င္းျပည္ႏွင့္ ခ်င္းလူမ်ဳိး တို႔အတြက္ သူရဲေကာင္းပီသစြာ အသက္ေပးလွဴခဲ့ၾကေသာ ခ်င္းမ်ဳိးခ်စ္ရဲေဘာ္ ရဲေမတို႔အား အထူးဂုဏ္ျပဳလ်က္ ေလးစားစြာ အေလးျပဳ ေၾကာင္း CNF ဥကၠဌ၏ သ၀ဏ္လြာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply