ခူမီး(ခမီး) အမ်ဳိးသားပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္ရရွိ

0

လာမည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ KHUMI (KHAMI) NATIONAL PARTY ( KNP ) ေခၚ ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္သည့္ ခူမီးအမ်ဳိးသားပါတီအား တရား၀င္ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္ခြင့္ ျပဳလုိက္ေၾကာင္း သိရ သည္။ ၂၅/၁၁/၂၀၁၃ ရက္ စြဲျဖင့္ ျပည္ေထာင္ စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္(ေနျပည္ေတာ္) သို႔ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို စာ အမွတ္၊၂/နငရ-မပဘ(၁)/ကမရ အရ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလ(၂၃)ရက္ေန႕ တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မ ရွင္ က တရားဝင္ ခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

K N P ပါတီကုိ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလက အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အတြက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ အေရြးခံ အႏုိင္ရခဲ့သည့္ ဦးေက်ာ္ထြန္းက ဦးေဆာင္ခဲ့သည္ ဟု သိရသည္။

 

” ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားတဲ့အေပၚ ၀မ္းသာပါတယ္၊ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀) ေက်ာ္ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္ခဲ့လုိ႕ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ေတြမရွိခဲ့ေပမဲ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ပိုင္း ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရး ပြင့္လန္းလာတဲ့အတြက္လည္း အဲဒီအခြင့္အေရးကုိ ဆုပ္ကုိင္ထား တာပါ “ဟု ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဦးေက်ာ္ထြန္းမွ ေျပာသည္။

 

ခူမီး(ခမီး)အမ်ဳိးသားပါတီသည္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူအခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ အတူ တိုင္းရင္းသားမ်ား လိုလားေသာ ဖယ္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီေရး၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိေရး၊ ပလက္ဝၿမိဳ ့ နယ္ခရိုင္ရရွိေရး၊ ခူမီးအမ်ဳိးသားစာေပ၊ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ေဒသဖြံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေလးေပးေဆာင္ရြက္သြားေရး ကုိ ရည္မွန္းၿပီး တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ပါတီ၏ ေရွ ့ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပထမအေနျဖင့္ ဥပေဒ အရ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း လုပ္ေဆာင္ရ မည့္အခ်က္ေတြကုိ ပါတီအဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

 

ခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စုၾကီးျဖစ္သည့္ ခူမီးမ်ဳိးႏြယ္စု မ်ားသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အဓိက ေနထုိင္ၾက သည္။

 

ေလ့လာသိရွိခ်က္မ်ားအရ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားအတြင္း ခ်င္းအမ်ဳိးသား ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ( ယခင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားပါတီ)၊ ခ်င္းတုိးတက္ေရးပါတီ၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ၊ ဇုိမီးဒီမုိကရက္ တစ္ပါတီ၊ အရွိဳခ်င္း အမ်ဳိး သားပါတီ၊ ခူမီးအမ်ဳိးသားပါတီ စသည့္ ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းထားၾကၿပီးျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply