ဟားခါးၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ တဦးမွ ေပးစာ

0

အယ္ဒီတာခင္ဗ်ား

ေက်းဇူးျပဳၿပီး ယခု ေပးစာကုိ ဂ်ာနယ္မွ တဆင့္ သက္ဆုိင္သူေတြကုိ အသိေပးေစလုိပါတယ္၊

 

ခ်ဳံ႕ေျပာရယင္ ယေန႕ကာလဟာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ေျပာင္းလဲဆဲကာလလုိ႕ ေျပာရမွာပါ၊ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေနၿပီလုိ႕ အစုိးရက ပါးစပ္ကေန ေျပာေနေပမဲ့ သူတုိ႕ရဲ့လက္ေတြ႕ လုပ္ရပ္ေတြဟာ ယခင္ စစ္အစုိးရ လုပ္နည္း လုပ္ဟန္အတုိင္းပဲရွိေနပါေသးတယ္၊ ဘာမွ ေျပာင္းလဲမႈမရွိဘူးလုိ႕ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္၊

 

ခ်င္းျပည္နယ္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ အစုိးရအိမ္ယာ အေဆာက္အဦး ထူေထာင္စရာေတြ၊ ေဆာက္လုပ္စရာေတြ တပုံၾကီးရွိေနပါတယ္၊ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းရရွိဖုိ႕ အတြက္ ကုပၼဏီ အသီးသီးက ေလွ်ာက္လႊာ တင္ၾကတယ္၊ အဓိက ခ်င္း ႏွင့္ ဗမာတုိင္းရင္းသား ကုပၼဏီပုိင္ရွင္ေတြက ေလွ်ာက္ထားၾကတာပါ၊ ခ်င္း ၀န္ၾကီးအ မ်ားစုက ေဒသခံ ခ်င္းကုပၼဏီေတြကုိ ပုိၿပီး ဦးစားေပး ရရွိေစခ်င္ေသာ္လည္း ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ၄င္းႏွင့္ ပုိမုိရင္း ႏွီးသူ ဗမာကုပၼဏီေတြကုိ ဦးစားေပးေနရတယ္၊ ေျပာခ်င္တာက ယခင္ စစ္အစုိးရ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ကုိ က်င့္သုံး ေနၿပီး အဲဒီ အေပၚ ခ်င္းေဒသခံလူၾကီးေတြ အင္မတန္ စိတ္ပ်က္ေနၾကေၾကာင္း ထပ္ေျပာခ်င္ပါတယ္၊

 

ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ပူးဟုန္းငုိင္ရဲ့ စိတ္ေနစိတ္ထားနဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြဟာ လူထုအေပၚ အထူးသျဖင့္ ဌာေန ခ်င္းလူမ်ဳိး ေတြအေပၚ ေစတနာကင္းမဲ့ေနသည္ဟု ယူဆရပါသည္၊ မၾကာခင္မွာ ေဆာက္လုပ္ေတာ့မည့္ ၀န္ၾကီးအိမ္ယာ ၁၄ ခု အတြက္ ၄င္းႏွင့္ ရင္းႏွီးသူ အသိမိတ္ေဆြမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ဗမာ ကုပၼဏီေတြကုိ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္း ၾကား သိရပါတယ္၊ အဲဒီအေပၚ ေဒသခံေတြ ၀မ္းနည္းရပါတယ္၊

 

ထုိမွ် မကပါ၊ ခ်င္းျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေတြမွာ တာ၀န္ရွိေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္ ဗမာ တုိင္းရင္း သားေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္၊ သူတုိ႕ဟာ ၄င္းတုိ႕ ခ်င္းကုပၼဏီေတြအေပၚ ကြက္ၿပီး ပညာ၊ အာဏာျပေနတာေတြ ၾကားသိ ရပါတယ္၊

 

ဒီျဖစ္ရပ္ေတြကုိ သတင္းဂ်ာနယ္ကေန ထုတ္ေ၀ ျဖန္႕ခ်ိေစလုိပါတယ္၊

 

 

ဟားခါးၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ တဦး

Share.

About Author

Leave A Reply