ခ်င္းျပည္နယ္ အတြင္း အစုိးရေက်ာင္း မ်ားတြင္ ေငြေၾကးေကာက္ခံ မႈမ်ားရွိေန

0

??????????

 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္မွစၿပီး မူလတန္း မွ အလယ္တန္းအထိ အခမဲ့ပညာေရးစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ခ်င္း ျပည္နယ္ အထက္ပိုင္း တီးတိန္ ႏွင့္ ဖလမ္းၿမိဳ႕ အစိုး ရေက်ာင္း မ်ားတြင္ ေငြေၾကးေကာက္ခံ မႈမ်ားရွိေနသည္ဟု သိရ သည္။

 

တီးတိန္ၿမိဳ႕အထက(၁)ေက်ာင္းတြင္ ယာယီ ပညာေရးမွဴး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူ ေက်ာင္းအုပ္ ဦးပုမ့္ခန္႔လန္မွ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္အတြက္ဟု ဆိုကာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး လ်င္ က်ပ္ တစ္ေထာင္စီ ေတာင္းခံေနသည္ဟု တီးတိန္ လူ ငယ္အသင္း ဥကၠဌ ကိုသြင္ကေျပာသည္။

 

“ မရွိဆင္းရဲသားေတြ နဲ႔ ေက်ာင္းေနအရြယ္ ၄/၅ ေယာက္ ရွိတဲ့ မိဘေတြအတြက္ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးျဖစ္ေစပါတယ္၊ ဒါဟာ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမူ၀ါဒနဲ႔လည္း ဆန္႔က်င္ေနပါ တယ္’’ ဟု ကိုသြင္ကေျပာသည္။

 

အလားတူ ဖလမ္းၿမိဳ႕အထက(၂) ေက်ာင္းတြင္လည္း ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေဒၚခင္တာမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္း သားမ်ားထံ က်ပ္ေငြ တစ္ေထာင္စီ ေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ဖလမ္းဘာသာျဖင့္ေရးသားေသာ Vcth သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

 

ဖလမ္းၿမိဳ႕ အထက (၂) တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေက်ာင္းသားမ်ားထံ ေငြေၾကးေကာက္ခံမႈမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ အျခား ေက်ာင္း မ်ားတြင္လည္း ေငြေၾကးေကာက္ခံမႈ မ်ားျပဳလုပ္ လာမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္ဟု ဖလမ္းၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ တစ္ဦးက ေျပာဆိုေၾကာင္း Vcth သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ား ေက်ာင္းေနမႈႏႈန္းျမင့္မားလာေစရန္ ႏွင့္ ပညာေရးတစ္ပိုင္းတစ္စျဖင့္ ေက်ာင္းထြက္လိုက္ရသည့္ ကေလးအေရအတြက္ နည္းပါးသြားေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ယခုပညာသင္ႏွစ္မွစၿပီး အခမဲ့ပညာေရးစနစ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

 

ယင္းအခမဲ့ပညာေရးစနစ္အရ မူလတန္း မွ အထက္တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းသုံးပုံႏွိပ္စာအုပ္၊ ဗလာစာ အုပ္ (၆) အုပ္ႏွင့္ ေငြသား (၁၀ဝ၀) က်ပ္စီရရွိၾက မည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ႏွစ္မ်ားကေကာက္ခံေလ့ရွိေသာ ေက်ာင္းလခ၊ မိဘဆရာ အသင္းေၾကး၊ ASL ေခၚ အားကစားေၾကး၊ စာၾကည့္တုိက္ ေၾကး၊ စာေရး ကိရိယာေၾကး စသည္တို႔ကို ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ ေပးေဆာင္ရန္ မလိုေတာ့ေပ။

 

ေက်ာင္းအပ္ႏွံစဥ္အတြင္း ေငြေၾကးေကာက္ခံမႈ ႏွင့္ အျခားေသာအလူေငြမ်ား ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားထံ ေကာက္ခံမႈ မ်ားရွိပါ က သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္၊ တိုင္းအေျခခံ ပညာေရးဦးစီးဌာနသို႔ တိုင္းၾကားႏုိင္ၿပီး အမွန္တကယ္ေငြ ေၾကးေကာက္ခံမႈရွိ ေသာ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ပညာေရးဦးစီးဌာနမွ အေရးယူ မည္ျဖစ္ သည္။

 

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ၃၇ ေက်ာင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ ၃၃ ေက်ာင္း  အလယ္တန္းေက်ာင္း ၈၄ ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲ ၆၅ ေက်ာင္း၊ မူလတန္းေက်ာင္း ၁,၀၇၅ ေက်ာင္း၊ မူလတန္းေက်ာင္းခြဲ ၅၇ ေက်ာင္း၊ တြဲဖက္မူလတန္းေက်ာင္း ၃၇ ေက်ာင္းရွိၿပီး မူလတန္း ေက်ာင္းအုပ္ ၉၉၀ ဦးႏွင့္ မူလတန္းျပဆရာ၊ ဆရာမ ၁,၆၀၆ ဦး ရွိသည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴး႐ံုးထံမွ သိရသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.