ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အထက္တန္းေက်ာင္းခဲြ (၁၁)ေက်ာင္း တိုးျမွင့္

0

??????????

 

၂၀၁၄- ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ အစိုးရက ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ အလယ္တန္းေက်ာင္းတခ်ဳိ႕အား အထက္တန္း ေက်ာင္းခဲြ (၁၁) ေက်ာင္းတိုးျမွင့္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳ လိုက္ျပီျဖစ္ သည္။ အဆိုပါေက်ာင္းမ်ားကို ထန္တလန္ျမိဳ ့နယ္တြင္ (၃)ေက်ာင္း၊ တြန္းဇံႏွင့္မတူပီျမိဳ ့နယ္တြင္ (၂)ေက်ာင္းစီ၊ ဟားခါး၊ ဖလမ္း၊ တီးတိန္ႏွင့္ မင္းတပ္ျမိဳ ့နယ္မ်ားတြင္ တစ္ေက်ာင္း စီဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္ ပညာေရး ညႊန္ၾကား ေရးမွဴးရုံး၏ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၁) ရက္ေန ့အမိန္ ့စာအရ သိရွိရသည္။

 

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ထန္တလန္ျမိဳ ့နယ္ရွိ ဇဲဖိုင္(က)၊ တလန္ခြါႏွင့္ ေမွာင္တလန္ရြာ၊ တြန္းဇံျမိဳ နယ္မွ ခြမ္ႏြဲႏွင့္ မြာလ္ပီးရြာ၊ မတူပီျမိဳ ့နယ္မွ စာလ္ေထာင္း ႏွင့္ ဖႏိုင္ရြာ အသီး သီးမွ အစုိးရအလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားအား အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ မ်ားအျဖစ္ အသီးသီး တုိးျမွင့္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္

 

ထို ့အျပင္ ဟားခါးျမိဳ ့နယ္ ခြ်န္က်ဴံးရြာ၊ ဖလမ္းျမိဳ ့နယ္မွ လိုင္ဇိုး ရြာ၊ မင္းတပ္ျမိဳ ့နယ္မွ  မင္းတပ္ၿမိဳ႕ေပၚ အလယ္တန္း ေက်ာင္းမ်ားကို အထက္တန္းေက်ာင္းခဲြ အျဖစ္ အသီး သီး အဆင့္ျမွင့္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

“အခုလို အထက္တန္းေက်ာင္းခဲြအျဖစ္ တိုးျမွင့္ေပးတာ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတယ္။ ကိုယ္ ့ေဒသမွာ အထက္တန္း ေက်ာင္းရွိျပီ ဆိုေတာ့ အကုန္အက်ခံျပီး အျခားေနရာ မွာေက်ာင္းတက္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ အရမ္း၀မ္းသာတယ္” ဟု ဖႏိုင္ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး က ခုိႏုမ္းသုန္ကုိ ေျပာသည္။

 

အထက္တန္းေက်ာင္းခဲြ တိုးျမွင့္ေပးလိုက္သည့္အတြက္ လုိအပ္သည့္ ေက်ာင္းဆရာ (၁၂)ဦးကိုပါ တပါတည္း ခန္ ့ ထားေပးရန္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ထပ္မံသိရသည္။

 

အထက္တန္းေက်ာင္းခဲြမ်ားဖြင့္လွစ္ျပီးစီးသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ျပည္နယ္ပညာေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴးမွတဆင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၊ မႏၱေလးျမိဳ ့ရွိ အမွတ္ (၂)အေျခခံ ပညာေရးဦးစီးဌာနသို ့ အျမန္ဆုံးအစီရင္ခံတင္ျပရန္ ညႊန္ၾကား ထားသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပဲြ ေအာင္ျမင္မႈ ၁၆.၅၂ ရာခိုင္ႏွဳန္း ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္ ေအာင္ျမင္မႈ မွာ ၈.၀၇ ရာခိုင္ႏွဳန္း အထိ ထက္၀က္ေက်ာ္ေက်ာ္ က်ဆင္း ခဲ့ သည္ကိုေတြ ့ရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply