ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ဆုိင္ရာ Chin Ceasefire Monitoring Team ရုံး ဖြင့္လွစ္

0

Thantlang-town1

 

အစုိးရႏွင့္ ခ်င္းလူမ်ဳိးစု လက္နက္ကုိင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးတုိ႕၏ ႏွစ္ဖက္ အပစ္အခပ္ရပ္စဲၿပီး ပဏာမ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ မႈလုပ္ငန္း စဥ္အတြင္း ထန္တလန္ ၿမိဳ႕နယ္ ဆုိင္ရာ ခ်င္းအပစ္အခပ္ရပ္စဲေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕( Chin Ceasefire Monitoring Team) ရုံးဖြင့္လွစ္ပြဲကုိ ဇြန္ ၁၄ ရက္ေန႕က ထန္တလန္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

 

ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ဆုိင္ရာ အဆုိပါ CCMT ရုံးကုိ ထန္တလန္ၿမိဳ႕ေပၚ LungTiaL ရပ္ကြက္တြင္ဖြင့္လွစ္ၾကၿပီး ဖြင့္လွစ္ပြဲ သုိ႕ ခ်င္းျပည္နယ္လုံးဆုိင္ရာ CCMT ဥကၠဌ Rev. Dr. Lal Uk, Rev. Tluang Ceu ( Secretary), ခ်င္း အမ်ဳိးသား တပ္ဦး၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕ ဆက္ဆံေရးရုံးအရာရွိ Pu HC. RalHnin ႏွင့္ မတူပီၿမိဳ႕ ဆက္ဆံေရးရုံးအရာရွိ Pu ThangYen , ၿမိဳ႕ နယ္ရဲမွဴးအပါအ၀င္ ဌာနဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ တုိ႕လည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ဖြင့္ပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္လုံးဆုိင္ရာ CCMT ဥကၠဌ Rev. Dr. Lal Uk, က၄င္း၊ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ Rev. Tluang Ceu တုိ႕က၄င္း ရုံးဖြင့္ရျခင္းႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္း မႈျပဳ လုပ္ၾကသည္ဟု ထန္တလန္ၿမိဳ႕ ဆက္ဆံေရးရုံးမွ ရုံးအုပ္ၾကီး ဆလုိင္း ဂ်ဳိးဇက္က ေျပာသည္။

 

ပထမအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးအၾကား သေဘာတူညီခ်က္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး၊ ထာဝရ တည္တံ့သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ သေဘာ တူထား သည့္ အခ်က္မ်ားအား တဖက္ႏွင့္တဖက္ တည္ၾကည္ရုိးသားစြာျဖင့္ လုိက္နာျခင္းရွိမရွိကုိ ၾကားေန ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာမည့္ ေကာ္မရွင္ “အပစ္အ ခတ္ ရပ္စဲျခင္း ေလးစား လုိက္နာမႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မရွင္” ကုိ တျမိဳ႕နယ္လွ်င္တဦးစီႏႈန္းျဖင့္ ျမိဳ႕မိ/ျမိဳ႕ဖ စုစုေပါင္း (၉) ဦး၊ ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း (၉) ဦး၊ လူငယ္ ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း (၉) ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ကုိယ္စားလွ်ယ္ စုစုေပါင္း (၉) ဦး ႏွင့္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ (၉) ဦးပါဝင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း (၄၅) ဦးကုိ ခ်င္းျငိမ္းခ်မ္း ေရးေကာ္မရွင္ က ဖဲြ႔စည္းေပးရန္ သေဘာတူသည္ ဟု ပါရွိသည္။

 

ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ဆုိင္ရာ CCMT ကုိ Pu Lawm Bik က ဦးေဆာင္ၿပီး အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ေဒါက္တာ Hmuh Thang, Pu Siang Zel, Pu Thla Hmung, Pu Van Bawi Thang တုိ႕ပါ၀င္ၾကသည္။

 

ၿမိဳ႕နယ္ဆုိင္ရာ Chin Ceasefire Monitoring Team ကုိ မတူပီၿမိဳ႕နယ္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္မ်ား တြင္ဖြဲ႕ စည္းခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ရုံးကုိ မူ မဖြင့္ လွစ္ႏုိင္ ၾကေသးေခ်။

Share.

About Author

Leave A Reply