ပလက္၀ျမိဳ ့တြင္လွ်ပ္စစ္မီးရရွိသည့္ အခ်ိန္တိုးေပးရန္္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ လက္မွတ္ ထိုး ေပးပို ့

0

ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပလက္၀ျမိဳ ့တြင္ တေန ့ (၃)နာရီအတြင္း ပုံမွန္ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးအတြက္ ေဒသခံလူထု (၂၇၉) မ်ားမွလက္ မွတ္ေရးထိုးၾကျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦး သိန္းစိန္ ထံေပးပို ့ေၾကာင္းသိရသည္။

လွ်ပ္စစ္မီး တေန ့လ်င္ တစ္နာရီခဲြသာ ရရွိေၾကာင္း၊ ယင္းသို ့တစ္နာရီခဲြမွ်သာ လွ်ပ္စစ္ ျဖန္ ့ ျဖဴးေရးဌာနမွ ျဖန္ ့ျဖဴးေပးေသာ လွ်ပ္စစ္မီးသည္ မည္သည့္ က႑တြင္ပင္ အသုံးျပဳ၍ လုံ ေလာက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း Khumi Media Group facebook တြင္ေဖၚျပထားသည္။

မေန ့က Khumi Media Group facebook တြင္ အဆိုးစြန္ဆုံးအေနျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက႑ျဖစ္ သည့္ တီဗြီၾကည့္ရန္ပင္ အဆင္မေျပႏိုင္ေၾကာင္း၊ ယင္းအေပၚ ေဒသခံလူထုမ်ား မေၾကမနပ္ျဖစ္ေန ၾကေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။

ယင္းအေျခအေနမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ တေန ့လ်င္အနည္းဆုံး (၃)နာရီခန္ ့ လွ်ပ္စစ္္မီး ရရွိ ေရးအတြက္ ေဒသခံ လူထုမ်ားစုစည္း၍ လက္မွတ္ ထိုးၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို ့လက္မွတ္ထိုး ခဲ့သည့္စာကို ဇူလိုင္လ (၁၈)ေန ့စဲြျဖင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံေပးပို ့ခဲ့ေၾကာင္း  သိရသည္။

၄င္းစာကို ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ ့၊ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးဟုန္းငိုင္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမွတ္ (၂) လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ အားျဖန္ ့ျဖဴးေရး၀န္ၾကီးဌာနတို ့ကို လိပ္ မူျပီး ေပးပို ့ခဲ့သည္။

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခ်င္းျပညနယ္သည္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအခက္ခဲဆုံးျပည္နယ္ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိမႈ အညံ့ဆုံးျဖစ္သည္။

၂၀၁၁ခုႏွစ္ United Nations Development Programme (UNDP) ကျပဳလုပ္သည့္ စစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ (၁၄)ခုရွိ သည့္အနက္ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ အဆင္းရဲဆုံးျပည္နယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။ ၄င္းစစ္တမ္းအရ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွဳန္းသည္ ၇၃.၃ ရာခိုင္ႏွဳန္းရွိေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။

ထို ့အျပင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ ့ခ်ဳပ္၊ ဥကၠဌလည္းျဖစ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေကာ့မွဴးျမိဳ ့နယ္ ျပည္သူ ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ပထမအၾကိမ္ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ စတုတၳ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၁၄ ရက္ေျမာက္ေန ့တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွဳန္းသည္ အာရွဖံြ ့ျဖိဳးေရး ရဲ ့ ကိန္းဂဏန္းအရ ၇၃.၃ ရာခိုင္ႏွဳန္းရွိေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

Share.

About Author

Comments are closed.