မူလ လမ္းတုိးခ်ဲ႕ေငြ သန္းေပါင္း ၆၆၀ အား နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းအတြက္ သုံးစြဲ

0

Saisih chuah2

စစ္ကုိင္းတုိင္း ကေလး- နတ္ေခ်ာင္း မွ ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္း ကားလမ္းတိုးခ်ဲ ့ေရး အတြက္ လ်ာထားသည့္ မူလရံပုံေငြ က်ပ္ သန္းေပါင္း ၆၆၀ ကို အိႏၵိယ- ျမန္မာ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည့္ ဟားခါး- ထန္ထလန္- ဆာဆီ ေခ်ာက္ကား လမ္း ၂၄ေပ တိုးခ်ဲ ့ေရးအ တြက္ သုံးစဲြေၾကာင္း သိရသည္။ 

ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခြန္လိန္း၏ ျပည္နယ္ ဖံြ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မူလဘတ္ ဂ်က္ေငြ ကို ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ေျပာင္းေရႊ ့ခ်မွတ္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိမရွိ ဆိုသည့္ေမးခြန္းအေပၚ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁၀) ရက္ေန ့က်င္းပသည့္ ဒသမပုံမွန္ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ သမၼတရုံး ၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္သိမ္း က ေအာက္ပါအတုိင္း ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

” ကေလး- နတ္ေခ်ာင္း- ဖလမ္း ကားလမ္းတိုးခ်ဲ ့ေရးအတြက္ လ်ာထားသည့္ မူလရံပုံေငြကို ကေလး- နတ္ေခ်ာင္း – ဖလမ္းကားလမ္း တြင္ ကားသြားလာမႈနည္းပါးျခင္း၊ လက္ရွိတြင္ ကေလး- ဖလမ္း- ဟားခါး ကားလမ္းအတိုင္း ေကာင္းမြန္ စြာသြားလာႏိုင္ျခင္းတို ့ေၾကာင္း ယခုကဲ့သို ့ ေျပာင္းလဲသုံးစဲြျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ျပည္နယ္ဘတ္ ဂ်က္ေငြမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ အရ လိုအပ္သည့္ ေနရာတြင္ ေျပာင္းလဲသုံးစဲြခြင့္ရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းဘတ္ဂ်က္ေငြကို ဟားခါး- ထန္တလန္ အၾကား ကတၱရာလမ္းခင္းရန္ႏွင့္ ယခင္ ထန္တလန္- ဆာဆီေခ်ာက္ ကား လမ္း ၁၂ ေပ လမ္းအား ၂၄ ေပကားလမ္းအျဖစ္ တိုးခ်ဲ ့ရန္ သုံးစဲြျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုသို ့ေျပာင္းလဲ သုံးစဲြခြင့္ျပဳရန္ ျပည္နယ္ ေဆာက္လုပ္ေရးက ခ်င္းျပည္ နယ္အစိုးရထံ တင္ျပ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၏ တင္ျပ ခ်က္အေပၚ လုပ္ငန္းညွိႏွဳိင္း အစည္းအေ၀း သေဘာတူခ်က္အတိုင္း ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ၾကီး က ေျဖၾကားခဲ့သည္ ဟု သိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ကို ျဖတ္ျပီး အိႏၵိယ-ျမန္မာကုန္သြယ္ေရးလမ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကားလမ္းသည္ ဟားခါး- ထန္တ လန္မွ တဆင့္ Thlualam- Hmunlipi- Hriangkhan- Thau ေက်းရြာမ်ားကိုျဖတ္ျပီး နယ္စပ္ ေဘြႏူးျမစ္ (ကုလား တန္)၊ ဆာဆီေခ်ာက္ အၾကားျဖစ္ သည္။

” ယခုကားလမ္းျဖစ္လာဘုိ႕ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကတည္းက အေကာင္အထည္ စေဖာ္ခဲ့တာပါ၊ ဒီကားလမ္းဟာ နယ္စပ္ စာစီ ေခ်ာက္ ကေန ေန႕ ခ်င္းေပါက္ၿပီး မီဇုိရမ္ရမ္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ အုိင္ေဇာလ္၊ ေလာင္တလုိင္၊ ဆုိင္ဟား ၿမိဳ႕ သုံးၿမိဳ႕အထိ သုံးသြယ္ တုိက္ရုိက္ ဆက္သြယ္သြား လာႏုိင္မွာျဖစ္တယ္” ဟု ခ်င္းကုန္သည္ တဦးက ေျပာသည္။

အိႏိၵယ – ျမန္မာနယ္စပ္ကုန္သြယ္လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္သည့္ ဟားခါး- ထန္တလန္- ဆာဆီေခ်ာက္ကားလမ္းကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧျပီလ (၁၅) ရက္ေန႕ တြင္ ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးဟုန္းငိုင္၊ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ၾကီး ေဇာ္မင္းဦး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ၀န္ၾကီး ဦး ငြန္ ဆန္း ေအာင္ အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အတည္ျပဳဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ကားလမ္းသည္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕ မွ နယ္စပ္ အထိ ၆၈ မုိင္ရွည္လ်ားၿပီး  တဖက္ အိႏိၵယ ႏုိင္ငံ မီဇုိရမ္ျပည္နယ္ ေလာင္တလုိင္ ခရုိင္၊ ဆာေငါင္ၿမိဳ႕မွ နယ္စပ္အထိ ေဖာက္လုပ္ထားပီးေသာ ကားၾကီး သုံးစီး တၿပိဳင္တည္း သြားလာ ႏုိင္ သည့္  ကားလမ္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္သြား မွာျဖစ္သည္။

 

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code