အိႏၵိယ- ျမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း သစ္မ်ား ထပ္မံဖြင့္လွစ္မည္

1

Mariah O copy.jpg1

စတုတၳေျမာက္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးစခန္းအျဖစ္ အိႏၵိယ – ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရက နယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရး စခန္း ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္း စစ္ေဆးေရးစခန္းကို ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္၀ျမိဳ ့ႏွင့္ ျမိတ္၀တို ့တြင္ ဖြင့္လွစ္ ရန္ ေဆာင္ ရြက္လ်က္ ရွိသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းကို စစ္ကုိင္းတုိင္းအတြင္း တမူး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ အတြင္း ရိဒ္ေခၚဒါရ္ ႏွင့္ ထန္ တလန္ျမိဳ ့ မ်ားတြင္ဖြင့္လွစ္ထားျပီး ယခု စတုတၳေျမာက္ စခန္းကုိ ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း ပလက္၀ျမိဳ ့နယ္တြင္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ယေန ့ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာတြင္ ေဖၚျပထားသည္။

ပလက္၀ျမိဳ ့မွ ၁၂၂ မိုင္ခန္ ့ကြာေ၀းေသာ နယ္စပ္ ျမိတ္၀ေက်းရြာ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းဖြင့္လွစ္ေရးကို ကုန္သြယ္ေရး ညႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၊ ကုန္းလမ္းပို႕ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ၊ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာန ၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈ ဘဏ္ ၊ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္တို႕ ပါ၀င္ေသာ ဌာနဆိုင္ရာ ပူးေပါင္း အဖြဲ႕ One Stop Service (OSS) က လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ပလက္၀ျမိဳ ့ႏွင့္ ျမိတ္၀ ကားလမ္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းကို မက္စ္ျမန္မာ ကုမၸဏီလီမိတက္ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ မွ IRCON ကုမၸဏီ၊ Indian Railway Construction Company Limited တို ့ပူးေပါင္းကာ အၾကိဳ အင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္ အထည္ေဖၚေနျပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရိွရသည္။

ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားျပီးဆုံးပါက စီမံခန္ ့ခဲြမႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းကို ျမန္မာ အစုိးရက တာ၀န္ယူ ေဆာက္ရြက္မည္ျဖစ္ျပီး အိႏၵိယအစိုးရက ကုန္စည္ျဖတ္သန္း ပို ့ေဆာင္ခကို ပို ့ကုန္တန္ဖိုး၏ ၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ ႏွဳန္း ေပးေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း အဆိုပါသတင္းစာက ေဖၚျပထားသည္။

ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားကို ခ်င္းျပည္နယ္ အတြင္း တည္ေဆာက္ရန္စီစဥ္ထားျပီး ျမိတ္၀ႏွင့္ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ Zochachhuah ေဒသတြင္ Zorinpui Land Custom Station တစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ ေဆာက္ရြက္ေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းလုပ္ငန္းအတြက္ အိႏၵိယ ရူပီးေငြ ကုေဠေပါင္း ၅၇ ကုန္က်ခံ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ျပီး ေျမယာ စတုရန္း ကီလိုမီတာ တစ္သိန္းခန္ ့လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ နယ္စပ္တြင္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းႏွစ္ခု ဖြင့္လွစ္ထားရွိရာ အမွတ္ (၂) အိႏၵိယ-ျမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ရိဒ္ စခန္း ကို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀)ရက္ေန ့တြင္၄င္း၊ ထန္တလန္ျမိဳ ့ (ယာယီ) နယ္စပ္ကုန္သြယေရးစခန္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧျပီလ (၁) ရက္ေန ့တြင္၄င္း အသီးသီး ဖြင့္လွစ္ ခဲ့သည္။

Share.

About Author

1 Comment

Leave A Reply

*

code