ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးေန

0

ျမန္မာႏိုင္ငံ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း မတူပီျမိဳ ့တြင္ ကုန္းလမ္းပို ့ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစီးဌာန မွ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ပိုင္ရွင္မ်ားကို ဇူလိုင္လ (၂၃)ရက္ေန ့မွစ၍ လိုင္စင္ ထုတ္ေပးေန ေၾကာင္း သိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ျမိဳ ့ေတာ္ ဟားခါးျမိဳ ့ ကုန္းလမ္းပို ့ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစီးဌာန ဦးေအာင္သန္း ဦးေဆာင္သည့္အဖဲြ ့သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီျမိဳ ့ရွိ ေမာ္ေတာ္ ဆိုင္ကယ္ပိုင္ရွင္ မ်ားအတြက္ လုိင္စင္ ထုတ္ေပးလ်က္ရိွသည္။

မတူပီျမိဳ ့ ဘုံတလာခန္းမေဆာင္တြင္ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္လိုင္စင္ လုပ္ေပး သည့္ အစီအစဥ္ကို ဦးေအာင္သန္းက ဦးေဆာင္ျပီး ဦးေရႊလ်န္ မတူပီ ဘဏ္ဌာန၊ ဦးရန္ႏိုင္ထြန္း အေကာက္ ခြန္ဌာန၊ ဦး၀င္းၾကိဳင္ အခြန္ဦးစီးဌာန၊ ေဒၚ ဇိုင္မွိန္ထန္း ျမန္မာ့ အမခံလုပ္ငန္း (ခ်င္းျပည္နယ္)ႏွင့္ ဦးရာမ္ေဇါ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရုံး တို ့ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

တရုတ္ထုတ္ ၁၁၀ စီစီရွိ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္တစီးအတြက္ လိုင္စင္ခ က်ပ္ေငြ- ၅၆၈၂၅/- ႏွင့္ ၁၂၅ စီစီရွိသည့္ ေမာ္ ေတာ္ဆိုင္ကယ္အတြက္ က်ပ္ေငြ- ၅၉၉၀၀/- ျဖင့္လုပ္ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“အခုလုပ္ေပးတဲ့ လိုင္စင္ခက ဟားခါး၊ မင္းတပ္၊ မတူပီမွာ လုပ္တာအတူတူပဲ၊ သူတို ့အခု လုပ္ေနၾက တဲ့လူၾကီးေတြဟာ မင္းတပ္ဘက္ကေနလာၾကတာ” ဟုေဒသခံတဦးကဆိုသည္။

မတူပီတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံကထုတ္လုပ္သည့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ၁၀၀၀ ခန္ ့ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆိုင္ကယ္ အမ်ဳိးအစားအလုိက္ တစီးကို က်ပ္ေငြ ၅ သိန္းမွ ၇သိန္းအထိေပးကာ ၀ယ္ ယူေနၾက ေၾကာင္း သိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ တရား၀င္ သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ လိုင္စင္ေစ်းႏႈန္း (၁၉၉၁ မွ ၂၀၁၁ခုႏွစ္အထိ)

စဥ္ ထုတ္လုပ္ခုႏွစ္ ၁၁၀ စီစီ ၁၂၅ စီစီ
၁။ ၁၉၉၁-၂၀၀၀ ၃၅၃၀၀ က်ပ္ ၃၇၃၅၀ က်ပ္
၂။ ၂၀၀၀ – ၂၀၀၅ ၄၀၄၅၀ က်ပ္ ၄၂၄၇၅ က်ပ္
၃။ ၂၀၀၆ – ၂၀၁၀ ၄၉၆၅၀ က်ပ္ ၅၄၇၇၅ က်ပ္
၄။ ၂၀၁၁ – အထက္ ၅၆၈၂၅ က်ပ္ ၅၉၉၀၀ က်ပ္
Share.

About Author

Comments are closed.