ခ်င္းေက်းလက္ေဒသဖံြ ့ျဖိဳးေရးအတြက္အစိုုးရ က က်ပ္ေငြ သိန္း ၅၂၀၀ ကူညီ

0

SAM_5099

၂၀၁၄- ၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျမန္မာတႏုိင္ငံလုံး အဆင္းရဲဆုံးျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ၇၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ေအာက္ရွိ ခ်င္းျပည္နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ အစုိးရက ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ ေနပါတယ္၊

ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ျမိဳ ့နယ္ရွိ ေက်းရြာေပါင္း (၅၄)ရြာ အား အစိုးရက ေက်းရြာဖံြ ့ျဖိဳးေရး စီမံကိန္းေခါင္းစဥ္ျဖင့္ က်ပ္ေငြ သိန္း ၅၂၀၀ ကူညီပံ့ပိုးခဲ့ရာမွာ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခင္ျမင့္ က ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေကာ္မီတီက ေဆာင္ ရြက္တာျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသ ထုတ္ The Hakha Post က ေဖာ္ျပထားတယ္၊

” တၿမိဳ႕နယ္လုံးရွိ ေက်းရြာအားလုံးေပါင္းရဲ့ တ၀က္ေက်ာ္ေက်ာ္ကုိ စီမံကိန္း ခ်ေပးခဲ့ပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ က်န္းမာေရး၊ ပညာ ေရး၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးေတြက အစ လုိအပ္ခ်က္ေတြက အမ်ားၾကီးရွိေသးတာေပါ့၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ စစ္အစုိးရလက္ထက္ က ဘာမွ လုပ္မေပးတာနဲ႕စာယင္ အားရစရာျဖစ္လာပါတယ္” ဟု ငဖုိင္ပီးရြာက ေက်ာင္းဆရာ တဦးက ေျပာပါတယ္၊

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အဓိက ၿမိဳ႕ေပၚ ကြက္သစ္ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ေသာက္သုံးေရ ဖူလုံေရး၊ လယ္ယာ ေျမေရေျမာင္းေဖာက္လုပ္ေရး၊ တံတား ေဆာက္လုပ္ေရး၊ အေသးစား ေရအား လွ်ပ္စစ္ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ရြာ ခ်င္းဆက္ ကားလမ္းႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ သြားလမ္း ေဖာက္ လုပ္ေရး၊ Private ေက်ာင္းဆရာ ငွားရမ္းခ တုိ႕အတြက္ ေထာက္ ပ့ံကူညီခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္၊

စီမံကိန္းအေသးစိပ္မွာ ကြက္သစ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ တေနရာ၊ ေရပုိက္သြယ္ယူေရး  (၁၀ )ခု ၊  လယ္ေျမေရ ေျမာင္းေဖာက္လုပ္ေရး (၁၁) ခု၊ တံတား ေဆာက္လုပ္ေရး (၁၀) ခု၊ အေသးစား ေရ အားလွ်ပ္စစ္ေဆာက္လုပ္ေရး (၇)ခု၊ ရြာအၾကားကား လမ္းႏွင့္ ဆုိင္ကယ္သြားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရး ( ၉ ) ခု၊ Private ေက်ာင္းဆရာ ငွားရမ္းခ  (၆) ေနရာ အတြက္ ေထာက္ပ့ံကူညီခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္၊

ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားအနက္ အမ်ားဆုံးပမာဏမွာ ထန္တလန္ၿမိဳ႕ေပၚကြက္ သစ္ေဖာ္ေဆာင္ေရး ၊ ႏွာရိန္ရြာ အေသးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္ တည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္ Fartlang – Khuapilu ကား လမ္းေဖာက္လုပ္ေရးအတြက္ က်ပ္ေငြ သိန္းေပါင္း ၃၀၀ စီ နဲ႕ အေသးဆုံးပမာဏမွာ ႏွာရိန္ အထက္ တန္းေက်ာင္းခြဲ ေက်ာင္းဆရာငွားရမ္းခအတြက္ က်ပ္ေငြ ၁၂ သိန္း တုိ႕ျဖစ္ပါတယ္၊

ေထာက္ပံ့ေငြ က်ပ္သိန္း ၅၂၀၀ အနက္ က်ပ္သိန္း ၄၆၈၈.၅ ကို ထန္တလန္ျမိဳ ့နယ္ ၅၄ ရြာအတြက္ ထုတ္သုံးၿပီး က်န္ က်ပ္ေငြသိန္း ၅၁၁.၅ ကို မည္သုိ႕ အသုံးျပဳမည္ မသိရွိပါ၊

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ခ်င္းျပည္နယ္ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန၏ စာရင္းအရ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ေက်း ရြာအုပ္စု ၃၇၊ ေက်းရြာေပါင္း ၈၆၊ လူဦးေရစုစုေပါင္း ၆၅၉၇၀ ရွိပါတယ္၊

Share.

About Author

Leave A Reply