ပထမ အၾကိမ္ NCCS လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀း ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီး

0

Network for Chin Civil Societies ေခၚ ခ်င္းလူမႈကြန္ယက္ ၏ ပထမအၾကိမ္ လုပ္ငန္း ညွိႏႈိင္း အစည္းအေ၀းကုိ ခ်င္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟားခါးတြင္ ၂၀၁၂ ဇူလုိင္လ ၃၀ – ၃၁ ရက္အတြင္း ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

NCCS ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အျဖစ္ ခ်င္းျပည္သူမ်ား ဆုံးရွဳံးေနရရသည့္ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရး မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ယင္းေမြး ရာပါ အခြင့္အေရးျပန္လည္ ရရွိေရးအ တြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ လက္ရွိ အစုိးရ၊ ခ်င္း ျပည္သူလူထု ႏွင့္  စီအဲန္အက္ဖ္ အ ၾကား ထာ၀ရ တည္ တံ့သည့္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ သေဘာတူၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႕အျပင္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္အျဖစ္ ခ်င္းတမ်ဳိးသားလုံး စည္းလုံးညီညြတ္မႈ အင္အားျဖင့္ ထာ၀စဥ္တည္တ့ံၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဒီမုိကေရစီ လူ႕ေဘာင္သစ္ကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး ၾကိဳးပမ္းသြားရန္ ထပ္မံ သေဘာတူ ခ်မွတ္ၾကသည္။

၄င္းတုိ႕၏ အစည္းအေ၀းထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ NCCS သည္ လူမႈအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာမွာ ခ်င္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ ျပည္သူ႕အ က်ဳိးျပဳ လူမႈ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ဟု ပါရွိသည္။

“ က်မတုိ႕ CCSN အေနနဲ႕ စည္းကမ္းျပည့္၀တဲ့ ဒီမုိကေရစီ လူ ေဘာင္သစ္တည္ေဆာက္ရာ မွာ တတ္ႏုိင္တဲ့ ဖက္က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႕ နဲ႕ အစုိးရ မဟုတ္တဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႕အ စည္းေတြရဲ့ လူမႈအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းေတြဟာ  ျပည္သူလူထုလက္ခံတဲ့ ျပည္သူ႕ အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းေတြ ေပၚထြန္းေရးကုိ အစဥ္တစုိက္ အေလးထားေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႕ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္” ဟု Coordinator Mai Vel Tha Chin က ေျပာသည္။

NCCS ကုိ ခ်င္းျပည္နယ္ ၉ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လူမႈအသင္းအဖြဲ႕အသီးသီးက ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၉ ေမ – ၁ ဇြန္အတြင္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.