တစ္ႏုုိင္ငံလုုံးဆုုိင္ရာ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ အျမန္ဆံုး လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ပါတီ ၆၀ ေက်ာ္မွ ေတာင္းဆို

0

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏုုိင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မ တီ (UPWC) ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး ညႇိႏႈိင္းေရး အဖြဲ႔(NCCT) တို႔အ ေနျဖင့္ တစ္ႏုုိင္ငံလုုံး ဆုုိင္ရာ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (Nationwide Ceasefire Agreement) ကို အျမန္ဆုုံး လက္မွတ္ေရးထုုိးၾကရန္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၆၆ ခု က ေတာင္းဆိုတိုက္တြန္းလိုက္သည္။

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ MPC တြင္ ယမန္ေန႔ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္က က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ UPWC ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ ၆၆ ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးအၿပီး တြင္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားက သေဘာထားေၾကညာခ်က္ တရပ္ထုတ္ျပန္ကာ ယခုကဲ့သို႔ တိုက္တြန္းေတာင္းဆို လိုက္ျခင္းျဖစ္ သည္။

သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ MPC တြင္ က်င္းပေသာ ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ တက္ေရာက္ ခဲ့သည့္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(CNDP) ဥကၠဌ ဦးဇိုးဇမ္က “က်ေနာ္တို႔လို ခ်င္တာက ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုပါ၊ က်ေနာ္တို႔ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အျမန္ ဆံုး ထူေထာင္ႏိုင္ဖို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရမွ၊ ဒီၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကလည္း အျမန္ဆံုး Ceasefire (အပစ္ရပ္ စဲ) လုပ္ႏုိင္မွျဖစ္မယ္’’ ဟုေျပာသည္။

ယေန႔အခ်ိန္ကာလသည္ ျပည္ေထာင္စုုျမန္မာႏုုိင္ငံတြင္ မွီတင္းေနထုုိင္ၾကသည့္ တုုိင္းရင္းသားမ်ား အားလုုံး ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ရင္ဆုုိင္ၾကဳံေတြ႔လာခဲ့ရေသာ လက္နက္ကုုိင္ ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းႏုုိင္ေရး အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုုိ လုုိလားသူတုုိင္း စည္းလုုံး ညီညြတ္စြာျဖင့္ ပူးေပါင္းလုုပ္ေဆာင္ ရမည့္ အခ်ိန္အခါ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ေၾကညာ ခ်က္ တြင္ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ထို႔အျပင္ ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္မ်ား (Framework for Political Dialogue) ႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရး ေတြ႔ဆုုံေဆြးေႏြးမႈ (Political Dialogue) စသည္တုုိ႔ကုုိ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္ အတုုိင္း မပ်က္မကြက္ ျပဳလုုပ္ၾကရန္ သက္ဆိုင္သူအားလုံး ကို ေလးနက္စြာ တုုိက္တြန္းသည္ဟု ေၾကညာခ်က္ တြင္ဆက္လက္ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား အျမန္ဆံုးေပၚေပါက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ ေရးလုုပ္ငန္းေကာ္မတီ Union Peace-Making Work Committee (UPWC)၊ တစ္ႏိုုင္ငံလံုုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ညွိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ Nationwide Ceasefire Coordination Team (NCCT) ႏွင့္ တုုိင္းရင္း သား လက္နက္ကုုိင္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ား ႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားေတြ႔ဆုုံႏုုိင္ေရးကုုိ အျမန္ဆုုံး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား က ေတာင္းဆုုိ ထားသည္။

UPWC ႏွင့္ NCCT တို႔သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ မူၾကမ္းကုိေဆြးေႏြးရန္ လာမည့္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ – ၁၆ ရက္တြင္ MPC ၌ေတြ႔ဆံုမည္ျဖစ္ၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမူၾကမ္း ၁၂၁ ခ်က္အနက္ သေဘာတူရန္ က်န္ရွိေနေသာ ၃၁ ခ်က္ကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္သည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္ပါက စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုအၿပီး ရက္ေပါင္း (၆၀) အတြင္း ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္မ်ားေရး ဆြဲရန္ႏွင့္ ပါဝင္ သင့္ ပါဝင္ထိုက္သူမ်ား ပါဝင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ရက္ေပါင္း (၉၀) အတြင္း က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply