ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ အကဲျဖတ္ တုိင္းတာ

0

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ အထိ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ေျမျပင္ကြင္းဆင္းတိုင္းတာျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ကို ခ်င္းျပည္နယ္ အပါအ၀င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ား အႏၱရာယ္တားဆီး ကာကြယ္ေရး ဗဟို အဖဲြ ့ႏွင့္ တရုတ္ အမ်ဳိးသား မူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးေကာ္မရွင္တို ့ ပူးေပါင္းမႈျဖင့္ ျဂဳိလ္တုမွ ဓါတ္ပုံရုိက္ျခင္း၊ ေျမျပင္ကြင္း ဆင္းျခင္း ႏွင့္ လွ်ပ္တျပက္အကဲျဖတ္တိုင္းတာျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္း ယေန ့ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖၚျပထား သည္။

ယင္း တိုင္းတာခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ခုႏွစ္အတြင္း ဘိန္းစိုက္ဧရိယာ ၄၀၈၇၈ ဟက္တာရွိ သည့္ အနက္  ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၃၉၆၁၆ ဟက္တာအထိ ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၂- ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ထက္ ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ၁၂၁၆ ဒသမ ၉၁ ဟက္တာ ေလ်ာ့က်ခဲ့ရာ ၃. ၀၉ ရာခိုင္ႏွဳန္း ေလွ်ာ့ က်သြားေၾကာင္း သိရသည္။

သို ့ေသာ္ ရွမး္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ၄ ဒသမ ၂ ရာ ခိုင္ႏွဳန္း တုိးပြားၿပီး ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ၄. ၅၄ ရာခုိင္ႏွဳန္း၊ အေရွ ့ပိုင္းတြင္ ၇ ဒသမ ၄၆ရာခိုင္ႏွဳန္း က်ဆင္းေၾကာင္း အဆိုပါ သတင္း က ဆိုသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တျပည္လုံး ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏွဳန္း ရွိေၾကာင္း၊ သို ့ ေသာ္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ တိုင္းတာခ်က္ အေျခအေနကိုမူ ယင္းသ တင္းစာ က ေဖၚျပျခင္းမရွိေပ။

ခ်င္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း တြန္းဇံျမိဳ ့နယ္၊ က်ီခါးျမိဳ ့နယ္ခဲြအတြင္းရွိ ဘိန္းခင္း ၆၇၂ ဒသမ ၈၆ ဧကကို ဖလမ္း ခရိုင္ျပည္သူ ့ ရဲတပ္ဖဲြ ့မ်ား၏ ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန ့မွ ၂၄ ရက္ေန ့အတြင္း ဖ်က္ဆီးႏိုင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အဆင္းရဲဆံုးျပည္နယ္ျဖစ္သည့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဘိန္းစိုက္ ဧက ေထာင္ႏွင့္ ခ်ီရွိ သည္ဟု ေဖၚျပၾကေသာ္လည္း UNODC ေခၚ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ရာဇ၀တ္ မႈ ႏွိမ္ႏွင္းေရးအဖဲြ႔ က ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၌ ၁၀ ဟက္တာ (၂၄ ဧက) သာ ဘိန္းစိုက္ ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကင္းစင္ပေပ်ာက္ေရးစီမံကိန္းအား ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ထိ ၁၅ ႏွစ္စီမံကိန္းခ်ထားၿပီး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ကင္းစင္ပေပ်ာက္ေရး စီမံေဒသသည္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္ နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တုိ႔ျဖစ္ သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply