(၁၃) ၾကိမ္ေျမာက္ခ်င္းေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ(ေဒလီ) ညီလာခံ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီး

0

IMG_0092

အိႏိၵယႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေဒလီ အေျခစုိက္ ခ်င္းေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (CSU) က ၄င္းတုိ႕၏ (၁၃) ၾကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြညီလာခံကုိ ယေန႕ၾသ ဂုတ္ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးေၾကာင္း ၾကားသိ ရသည္။

” ၁၃ ၾကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံ ျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႕ အဖက္ဖက္က ကူညီသူေတြအားလုံး၊ ညီလာခံကုိ ခ်ီးေျမွာက္အားေပးတဲ့ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕ နဲ႕ တသီးပုဂၢဳိလ္ အသီးသီးအေပၚ ေက်းဇူးတင္တယ္ ” ဟု အေထြေထြအ တြင္း ေရးမွဴး Salai Saungduh က ေျပာသည္။

ေဒလီၿမိဳ႕ Chin Christian Fellowship ဘုရားေက်ာင္းတြင္ က်င္းပသည့္ အဆုိပါညီလာခံသုိ႕ ခ်င္းလူမႈအသင္းအဖြဲ႕၊ ဘာသာေရး အသင္းအဖြဲ႕၊ NGO မွ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားအပါအ၀င္ ေက်ာင္းသား စုစုေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကၿပီး ၂၀၁၄- ၂၀၁၅ ခုႏွစ္သက္တမ္း အတြက္ CSU ဦးေဆာင္ အဖြဲ႕ကုိ ေအာက္ပါ အတုိင္း ေရြးခ်ယ္ခဲ့ ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

  1. Salai C.Beizachhi                                    President
  2. Mai Phoebe Biak Nei Tial                        Vice President
  3. Salai Sang Duh Lian                                General Secretary
  4. Salai Boi Uk                                           Asst. Secretary
  5. Mai Deborah Hrang Nawl                        Treasure
  6. Salai Van Bawi Thang                             Finance
  7. Salai John Lian                                       Information & Publicity
  8. Mai Sui Meng Par                                   Education
  9. Salai Siang Ceu                                      Culture & Literature

CSU( Delhi)ကုိ ျမန္မာျပည္ ရွစ္ေလးလုံးအေရးအခင္းေနာက္ပုိင္း ျပည္ပသုိ႕ တိမ္းေရွာင္ လာသည့္ ခ်င္းေက်ာင္း သားလူငယ္မ်ားက ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၁) ရက္ေန႕တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကရာ ျပည္ပ ေရာက္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွားသည့္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားတြင္ ေဒါက္တုိင္တခုအျဖစ္ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္လႈပ္ ရွားခဲ့သည္။

CSU ( Delhi) ၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္မွာ ျပည္တြင္း CSU ျပန္လည္ေပၚေပါက္ေရး၊ ခ်င္းလူမႈ အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ ပညာေရး တြင္ ကူညီပ့ံပုိးေရး၊ ခ်င္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္းျမွင့္ တင္ေရး၊ ျမန္မာျပည္တြင္း အမ်ဳိးသားတန္းတူေရး၊ ကုိယ့္ၾကမၼာ ကုိယ္ဖန္တီးခြင့္ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ အျခား လူနည္းစု ေက်ာင္းသားလူ ငယ္ မ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဟူ၍ ထားရွိသည္။

ျပည္တြင္းခ်င္းေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢကုိ ရွစ္ေလးေလးလုံးအေရးအခင္းကာလက ဖလမ္းၿမိဳ႕တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကၿပီး လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္း ခ်င္းတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား ရွိရာ ကေလးၿမိဳ႕၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾက ၿပီးျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply