အမ်ဴိးသားအဆင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားေျပာစြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ခ်င္းအမ်ဴိးသား တစ္ဦး ပထမဆုရ

1

20140826-1-3

အဆင့္ၿမင့္ပညာက႑ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား စြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ခ်င္းအမ်ဴိးသား ငြန္လ်န္ဆန္းက က်ပန္း စကားေျပာ ၿပိဳင္ပြဲ ဘြဲ႕လြန္အဆင့္ၿပိဳင္ပြဲ၌ ပထမဆုရရွိခဲ့သည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးၿမိဳ႕နယ္မွ ကေလးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ခ်င္းအမ်ဴိးသား ငြန္လ်န္ဆန္း သည္ က်ပန္း စကားေျပာၿပိဳင္ပြဲ ဘြဲ႕လြန္အဆင့္ၿပိဳင္ပြဲ၌ ပထမဆုရရွိသည့္အျပင္ ဘြဲ႕လြန္ အဆင့္ စာစီစာကုံး၊ က်ပန္းစကားေၿပာ ႏွင့္ စကားဝိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲ ၿပိဳင္ပြဲ (၃) ခုေပါင္း တြင္လည္း ဒုတိယ ဆုရရွိခဲ့သည္ဟု ယမန္ေန႔ ထုတ္ျမန္မာ့အလင္းသတင္း စာတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

ထို႔အျပင္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေမာင္အြမ္ဆြင္းခိုင္က ဘြဲ႔လြန္အဆင့္ စာစီစာကုန္းၿပိဳင္ပြဲ တြင္ ဒုတိယဆု ရရွိခဲ့ၿပီး ဘြဲ႔ႀကိဳအဆင့္ က်ပန္းစကားေၿပာၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေမာင္လာလ္ေ႐ြးလ်န္ကလည္း တတိယဆု အသီးသီးရရွိခဲ့ၾကသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား စြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲ၏ စာစီစာကုံး ၿပိဳင္ပြဲ၊ က်ပန္းစကားေၿပာၿပိဳင္ ပြဲႏွင့္ စကားဝိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲၿပိဳင္ပြဲမ်ားသို႔ ဘြဲ႕ႀကိဳအဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ၂၄ ဦးႏွင့္ ဘြဲ႕လြန္အဆင့္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ၁၆ ဦး စုစုေပါင္း ၄၀ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။

ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားသည္ တကၠသိုလ္အဆင့္ႏွင့္ အဆင္ၿမင့္ပညာ ဦးစီးဌာနအဆင့္မ်ားတြင္ ဆုရရွိၿပီး အမ်ိဳးသားအဆင့္ ကို ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကၿခင္း ၿဖစ္သည္။

ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေျပာၾကားရသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားသည္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား ႀကိဳတင္ အသိေပး ထားၿခင္း မရွိေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားၿဖစ္သည္။ ယခုၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၿဗိတိသၽွေကာင္စီမွ အကဲျဖတ္ ဒိုင္ ေလးဦးႏွင့္ Edulink Australia မွ အကဲျဖတ္ဒိုင္ တစ္ဦးတို႔က အကဲၿဖတ္ဒိုင္မ်ား အၿဖစ္ ေဆာင္ ႐ြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

Share.

About Author

1 Comment

  1. သိပ္ကုိ ဂုဏ္ယူေပးပါတယ္။ ဒီလုိ စာေပထူးခြ်န္တဲ့သူေတြ ခ်င္းျပည္နယ္ထဲမွာ မ်ားမ်ားထြက္ ႏုိင္ပါေစ။

Leave A Reply

*

code