ေရခ်ဳိ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း ဥပေဒေၾကာင့္ လူထု လုိင္စင္ရရွိသူ အၾကား ျပသာနာျဖစ္ပြားႏုိင္

1

(၉) ၾကိမ္ေျမာက္ ခ်င္းျပည္နယ္ ပုံမွန္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းက ျပဌာန္းရန္ အတည္ျပဳခဲ့ သည့္ ေရခ်ဳိ  ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း ဥပေဒ အေကာင္အထည္ ေဖၚမည္ဆိုပါက လုပ္ပုိင္ခြင့္လိုင္စင္ရရွိသူ မ်ားႏွင့္ လူထုအၾကား ျပသနာ မ်ား ျဖစ္ပြါးႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟားခါးျမိဳ ့၌ စက္တင္ဘာလ (၅) ရက္ေန႔မွ (၈) ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ေသာ ပထမ အၾကိမ္ ခ်င္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ န၀မေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ေရခ်ဳိ ငါးဖမ္းလုပ္ ငန္း ဥပေဒျပဌာန္းရန္ အတည္ ျပဳၾကၿပီး တဆက္တည္း ယင္းဥပေဒကို အေကာင္ အထည္ေဖၚ ေဆာင္ ရြက္သြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“က်ေတာ္တို ့ ခ်င္းလူမ်ဳိးေတြဟာ အုပ္စုလိုက္ ငါးဖမ္းျခင္းကို ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့တစ္ခုလို က်င့္သုံးလာတာ ျဖစ္ တယ္၊ အခုလို အုပ္စုလိုက္ ငါးဖမ္း (Ngahring dawi) ဓေလ့ဟာ  အခ်င္း ခ်င္းၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ၊ မိတ္ဖြဲ႕မႈကုိ အဓိကရည္ရြယ္တဲ့ သေဘာေပါ့ ” ဟု ထန္တလန္ျမိဳ ့ခံ Salai Josephbawi ကဆိုသည္။

ယင္းဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖၚမည္ဆိုပါက ခ်င္းလူမ်ဳိး၊ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားက အဖဲြ ့ လိုက္ ေပ်ာ္ပဲြရႊင္ ပဲြလို က်င့္သုံးလာတဲ့ ရုိးရာဓေလ့နဲ႕ ဆန္႕က်င္ေနေၾကာင္း အကယ္၍ ငါးဖမ္း လုပ္ငန္း ဥပေဒကို ေဘြႏူး ေခၚ ကုလားတန္ ျမစ္ၾကီးတစင္းတြင္သာ အေကာင္ အထည္ေဖၚ သင့္ေၾကာင္း ဆက္ဆိုသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အ၀ွမ္း ျမစ္ေခ်ာင္း အားလုံးတြင္ ယင္းဥပေဒ ကို က်င့္သုံးမည္ဆုိပါက ငါးဖမ္းလိုင္စင္ ရရွိသူနဲ႕ လူထုအ ၾကား မလိုလားအပ္ သည့္ျပသာနာမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လိုင္စင္ကို လုပ္ကုိင္ခြင့္ရွိသည့္ ျမစ္ေခ်ာင္းကုိ သတ္ မွတ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း Josephbawi က ခိုႏုမ္းသုန္ သတင္းဌာနသုိ႕ ဆက္ေျပာသည္။

” ဒီဥပေဒျပဌာန္းျပီး အေကာင္အထည္ေဖၚလာမည္ဆိုရင္ ေဒသခံလူထုနဲ ့ အစိုးရက လိုင္စင္ရ သူေတြ အၾကား ျပသာ နာျဖစ္ဖို ့ ပိုမ်ားတယ္။ လဒ္ေပးလဒ္ယူမႈေတြ မေတာ္မတရား ဖမ္းဆီး မႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာျပီးေတာ့ ခိုး ေၾကာင္ ခိုး၀ွက္ ငါးဖမ္းတာေတြ ရွိလာမယ္” ဟု ေျပာသည္။

ေရခ်ဳိငါးဖမ္းလုပ္ငန္း ဥပေဒေပၚေပါက္လာပါက လိုင္စင္ရရွိသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ မည္သူမဆုိ ငါးဖမ္းျခင္း ျပဳႏုိင္ေတာ့ မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သုိ႕ေသာ္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္သူမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ကုိင္ လုိသည့္ ျမစ္ေခ်ာင္း အနီးအနားရွိ ေဒသခံ ေက်းရြာ လူထု ေထာက္ခံမႈ ရရွိမွ သာ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ သည္ဟု ေရခ်ဳိ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း ဥပေဒတြင္  ထပ္ျဖည့္ ျပဌာန္း ရန္ ျပည္နယ္လြႊတ္ေတာ္က သေဘာတူ ထားေၾကာင္း ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ပူး လာလ္ေမာင္က်ဳံးက ေျပာသည္။

Share.

About Author

1 Comment

 1. ေ၇ခ်ဳိငါးဖမ္းဖို႔ဆိုရင္
  (၁) ႏိုဝင္ဘာလ ကစၿပီး ေမလအထိ သတ္မွတ္သင့္တယ္
  (၂) ေရအိုင္မ်ားကိုသာ ဖမ္းခြင့္ျပဳရန္
  (၃) မိမိတို႔မိရုိးဖလာပိုင္ ငါးရစ္တက္သည့္ ျမစ္လက္တက္၊ေခ်ာင္လက္တက္ မ်ားအက်ဳံးမဝင္ေစရ။
  (၄) အရပ္သားမ်ား ငါးျမွားျခင္း၊ကြန္စြန္႔ျခင္း၊ မိုးေခၚငါးဖမ္းျခင္း အခြင့္ကို မထိခိုက္ေစ ရ
  (၅) ကုလားတန္ျမစ္ႏွင့္ လည္မ်ဳိျမစ္ ႏွစ္စင္းေပၚမွာသာ သင့္ေတာ္သလို အကြက္ခ်မွတ္ဖမ္းခြင့္ျပဳရန္
  (၆) အဆိပ္ရည္ေလာင္းဖမ္းျခင္း၊ ဓါတ္လိုက္ျခင္း စသည္ မ်ားအသုံးမျပဳပဲ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ငါးဖမ္းပိုက္မ်ာဒကိုသာအသုံးျပဳရန္။

Leave A Reply