တိမ္းေရွာင္သူ ခ်င္းေတာင္သူမ်ား ဘ၀ လုံျခဳံစြာ ေနထုိင္ႏုိင္ေရး CFN ေတာင္းဆုိ

1

စစ္တပ္က ရုိးရာေကာက္သစ္စားပဲြတြင္ မတရား ႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ ျပည္ပသို ့ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနသည့္ ခ်င္းျပည္ နယ္၊ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္၊ ကုန္ျပင္ရြာမွ ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ား အား မိမိတို ့ေနရာတြင္ လုံျခဳံစြာ ျပန္လည္ေနထုိင္ ႏုိင္ေရးအတြက္ ခ်င္းေတာင္ သူကြန္ယက္( Chin Farmers Network- CFN) က စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႕တြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၂၉) ရက္ေန ့ တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္၀ျမိဳ ့နယ္ ထရြန္အိုင္ တပ္စခန္း တြင္ တာ၀န္က်သည့္ ခမရ (၃၄၄) မွ ဗ်ဴဟာမွဴး ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေက်ာ္ေက်ာ္၀င္း ဦးေဆာင္သည့္ အဖဲြ ့က ခ်င္းအမ်ဳိးသား တပ္မေတာ္အား လက္ခံ ေထာက္ပံ့သည္ ဟူသည့္ စြပ္စဲြခ်က္ျဖင့္ ကုန္ျပင္ေက်းရြာ သား ေတာင္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ကာ ေတာင္ယာတဲႏွစ္လုံး မီးရႈိ ့ ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း ခ်င္းေတာင္ သူကြန္ယက္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထို ့အျပင္ ေတာင္ယာစပါး ရိတ္သိမ္းခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္း၊ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ေႏွာင့္ယွက္ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ သည့္အတြက္ ခ်င္းေတာင္ သူ (၆)ဦးသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဘက္သို ့တိမ္းေရွာင္ လာခဲ့ေၾကာင္း၊ တိမ္းေရွာင္ေန သည့္ ေတာင္သူမ်ား အေရးကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ တစုံတရာ အေရး ယူေဆာင္ရြက္ေပးမႈမရွိျခင္းသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ေတာင္သူမ်ား၏ ဘ၀မလုံျခဳံမႈကုိ ျပ သျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေဖၚျပ ထားသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၁) ရက္ေန ့တြင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေက်ာ္ေက်ာ္၀င္း ဦးေဆာင္သည့္အဖဲြ ့ သည္ ကုန္ျပင္ ေက်းရြာသို ့ ေရာက္ရွိလာျပီး ေတာင္သူမ်ားကို စစ္တပ္မွ ဖမ္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ရုိက္ႏွက္ျခင္းႏွင့္ ဖိႏွိပ္ျခင္း တစုံတရာ မျပဳလုပ္ေၾကာင္း အတင္းအက်ပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးခိုင္းသည့္ လုပ္ရပ္အေပၚ ခ်င္းေတာင္သူမ်ား ကြန္ယက္ က ရႈတ္ခ်ခဲ့သည္။

အစိုးရႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးတို ့အၾကား တည္တ့ံခုိင္ၿမဲေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး  ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ရန္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးေနစဥ္တြင္ ယခုကဲ့သုိ႕ေသာ အျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္ ခ်င္း ေတာင္သူမ်ား၏ ဘ၀မွာ စစ္အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာလႏွင့္ မျခား လုံျခဳံမႈ ကင္းမဲ့ေနေသးေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈ မ်ားရွိေန သည္။

အစုိးရစစ္တပ္၏ လုပ္ရပ္ႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီး ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး ( CNF/A) အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ပူး ေပါလ္စမစ္ကမူ ယင္းကိစၥသည္ ေဒသခံျပည္သူနဲ႕ တုိက္ရုိက္မသက္ ဆုိင္ေၾကာင္း အျပစ္မဲ့ျပည္သူကုိ ႏွိပ္စက္ သည့္အေပၚ အစုိးရမွာ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း အစုိးရနဲ႕ ခ်င္း အမ်ဳိးသားတပ္ဦးအၾကား ပဏာမ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကာလတြင္  ဒီလုိကိစၥေတြအတြက္  တုိက္ရုိက္ေျပာ ဆုိေဆြးေႏြး သင့္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

ခ်င္းေတာင္သူမ်ားကြန္ယက္ကုိ ခ်င္းျပည္နယ္ နယ္စပ္ေဒသ ေတာင္သူမ်ားက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလ ၆ ရက္ေန႕ တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကၿပီး ရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ခ်င္းေတာင္သူဘ၀ တည္ေဆာက္ရန္၊ ဦးတည္ ခ်က္အျဖစ္ ေတာင္သူလယ္သမားတုိ႔၏ လူမႈဘ၀ကုိ ထိခုိက္နစ္ နာေစေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ ႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားတုိ႔၏ လူေနမႈအဆင့္ျမင့္ မားလာေစရန္ နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ ရြက္ ရန္ ဟု ထားရွိသည္။

Share.

About Author

1 Comment

  1. We are deeply moved to hear the fate of Paletwa people who are under persecution of the brutal Burmese Army.The world should not turn its deaf ear to these unlucky tribe.The PM of Chin State has no power on the Burmese military for fear of his downfall.

Leave A Reply