မင္းတပ္ၿမိဳ႕တြင္ လြတ္လပ္သည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္း

0

ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႕က ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း မင္းတပ္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ Chin Women Organization ( CWO) ေခၚ ခ်င္းအမ်ဳိးသမီးေရးရာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကုိ အဖြဲ႕၀င္ (၃၀) ဦး မွ မင္းတပ္ၿမိဳ႕၊ အေနာက္ ရပ္ကြက္ တေနရာတြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ထုိသုိ႕ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာတြင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသမီးတိုင္း ကိုယ္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးပိုင္ခြင္႔ရရိွေရး၊ ခ်င္း အမ်ိဳးသမီး မ်ား၏ အခြင္႔ အေရးဆံုးရွဳံးမႈကို ကာကြယ္ျမွင္႔တင္ေရး၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသမီးတိုင္း အခြင္႔အေရး တန္းတူ ရရိွေရးတုိ႕ကုိ ရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ ထားရွိၿပီး အဖြဲ႕အစည္း ဦးေဆာင္မႈအတြက္ (၉)ဦးပါ ဗဟုိအလုပ္ အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီ ကုိလည္း တပါတည္း ေရြးခ်ယ္ ခဲ့ၾကသည္။

” အစည္းအေ၀းက ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ ခ်မွတ္ခဲ့ၾကတယ္၊ ရံပုံေငြကိစၥ က အစေပါ့၊ အေသးစိပ္ ကေတာ့ ဗဟုိအ လုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မီတီ ကေန ကုိင္တြယ္မွာေပါ့၊ ေနာက္ၿပီး သူတုိ႕ရဲ့ ဖြဲ႕စည္း ပုံေတြကုိလည္း ဆက္လက္ေရးဆြဲဖုိ႕ ခ်မွတ္ခဲ့ၾကတယ္” ဟု အစည္းအေ၀းတြင္ အၾကံေပးအျဖစ္ ပါ၀င္တက္ေရာက္သည့္ ဆလုိင္းေအာင္လိန္းထန္းက ေျပာ သည္။

ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အဖြဲ႕အင္အားေတာင့္တင္းေရး ႏွင့္ လုပ္ငန္း ပုိမုိ က်ယ္ျပန္႕ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ေရး အတြက္ တအိမ္တက္ တအိမ္ဆင္း  ရံပုံေငြရွာေဖြျခင္း၊ ပညာေပးမႈျပဳလုပ္ ျခင္းမ်ားကုိ ဆက္လက္အ ေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ထပ္မံ သိရသည္။

လက္ရွိ မင္းတပ္ၿမိဳ႕ CWO ကုိ မုိင္ ထန္းလုိင္း (ဥကၠဌ)၊ မုိင္ဟုန္းလုိင္း( အတြင္းေရးမွဴး) ႏွင့္ ဗဟုိ အလုပ္အမႈ ေဆာင္ ေကာ္မီတီ၀င္ (၇) ဦးတုိ႕မွ ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ CWO သည္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕တြင္ အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမွင့္ တင္ေရးအတြက္ ပထမဦးဆုံးဖြဲ႕ စည္းေသာ လြတ္လပ္သည့္ လူမႈေရးအဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႕က ခ်င္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ဟားခါးတြင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ ကြန္ယက္ (Chin Women Organizations  Network ) ဖြဲ႕စည္းလုိက္သည္ဟု သိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ေနရာေဒသ အသီးသီးတြင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ေဒသ အလုိက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မ်ဳိးႏြယ္စု အလုိက္ ေသာ္လည္းေကာင္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကၿပီး ခ်င္းအမ်ဳိးသမီးကြန္ယက္ကုိ  ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၃ ႏုိ၀င္ဘာလ အတြင္း အဆုိပါ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ အစည္း အသီးသီးမွ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ခဲ့ၾက သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply