လစာအျပည့္ရေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုးခိုင္း သည္ကုိ ၀န္ထမ္းမ်ားျငင္းဆုိ

1

_DSC3950 copy

လစာထက္၀က္သာ ရရွိေသာ ေဒၚေဂမံ (အၾကီးတန္း စာေရး)၊ ေဒၚဥမၼာစိန္ (အေရာင္း -၄)၊ ေဒၚ တမ္ကီးမံ (အ ငယ္တန္း လက္ႏွိပ္စက္ စာေရး)တုိ႕က လစာ အျပည့္ ရေၾကာင္း နတ္မေတာင္ အမ်ဳိး သားဥယ်ာဥ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦး တင္ျမစိုးမွ လက္မွတ္ေရးထုိးခုိင္းသည္ ကုိ ျငင္းဆုိလုိက္သည္ဟု သိရသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၉) ေန႔တြင္ အဆိုပါ၀န္ထမ္းမ်ားအား လစာေငြ တစ္၀က္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ျဖတ္ စားျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ အျပည့္ရရွိေၾကာင္း လက္မွတ္ထုိးခိုင္းခဲ့ရာ ကာယ ကံရွင္ အမ်ဳိးသမီး ၀န္ထမ္း (၃)ဦးက လက္မွတ္ေရး ထိုးရန္ ျငင္းဆိုလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

‘ က်မကေတာ့ သတ္မယ္ ဆုိရင္ေတာင္ မထိုးႏိုင္ဘူူး၊ အခုက်မွ ဘာျဖစ္တယ္ ညာျဖစ္တယ္နဲ႔၊ မေပး တာ မေပးတာပဲ၊ ဘာဆုိင္သလဲ ’ ဟု အဆိုပါ အမ်ဳိးသမီး ၀န္ထမ္းတဦးက  ေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးျမိဳ႕မွ ျပည္နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌါနမွဴး ဦးေက်ာ္၀င္းသည္ နတ္မေတာင္ အမ်ဳိး သား ဥယ်ာဥ္သို႔ စက္တင္ဘာလ (၂၉)ရက္ ကတည္းက ေရာက္ရွိေနၿပီး ယမန္႕ေနကတည္း က ျဖစ္စဥ္ မ်ားအေပၚ လုပ္ငန္းစစ္ ေဆးေန ေၾကာင္း သိရသည္။

‘ ဦးေက်ာ္၀င္းနဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအၾကားမွာ နားးလည္မႈေတြရွိလိမ့္မယ္၊ သစ္ဆြဲသူေတြရဲ့ သစ္ေတြ ကို ျခံဳထဲထုိး ထည့္ ခိုင္းတယ္၊ သူတုိ႔ရဲ့ သစ္လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ယာယီရပ္ခိုင္းထားတယ္’ ဟု အမည္မေဖာ္လိုသည့္ ေတာအုပ္ တဦးက ေျပာျပသည္။

ဦးတင္ျမစိုးသည္ ရံုးခ်ဳပ္မွ ေျပာင္းေရႊ႔မိန္႔ ရုတ္တရက္က်လာေသာေၾကာင့္ ရံုးလုပ္ငန္းအလြႊဲအေျပာင္း ကိစၥ၊ ျမိဳ႕နယ္ စာရင္းစစ္ရံုးမွ မၾကာမီစာရင္းစစ္၀င္ေတာ့မည္ျဖစ္သျဖင့္ နတ္မေတာင္ အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္၏ Project ႏွင့္အျခား လုပ္ငန္းမ်ား အေသးစိတ္ကို သိရွိသည့္ ေဒၚလိန္းရွိန္းမံ (ေတာအုပ္) ၊ ေဒၚ ဥမၼာစိန္ (အေရာင္း-၄)၊ ေဒၚတမ္ကီးမံ (အငယ္တန္း လက္ႏွိပ္စက္စာေရး)တုိ႕အား ကန္ပက္လက္ျမိဳ႕ ေဟာင္း စစ္ေဆးေရး ဂိတ္သို႔ အျမန္ ဆံုး အခ်ိန္ျပည့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အမိန္႔ ထုတ္ထားသည္ဟု သိရသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွွဴးဦးတင္ျမစိုးသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ ကန္ပက္လက္ျမိဳ႔ အနီးရွိ နတ္မေတာင္ အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္တြင္ တာ၀န္ က်စဥ္ ေဒသခံ ခ်င္းျပည္သူလူထု၏ မၾကာခဏတိုင္တန္းျခင္း  ခံရေသာ္လည္း ယေန႔တုိင္အေရး ယူခံရျခင္းမရွိေပ။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ နတ္မေတာင္အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတင္ျမစိုး မွ ေဒသခံ၀န္ထမ္း (၇)ဦးကို အျပစ္မရွိဘဲ လစာတစ္၀က္သာ ခံစားေစရန္ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ ရာ အမ်ဳိးသား ၀န္ထမ္း  (၄) ဦးမွ  အေရးဆုိမည္ဟု ၾကားသိရၿပီး ၄င္းတုိ႕ကုိ  လစာအျပည့္ ခံစား ခြင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ နတ္မေတာင္ အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္ အက်ယ္အ၀န္းကုိ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ၀န္ၾကီးဌာနက မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ၁၃၃၉၇ဝ ဧက၊ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ၂၉၅၃ဝ ဧကႏွင့္ မတူပီၿမိဳ႕ နယ္ အတြင္း ၁၂၈ဝဝ ဧက သတ္မွတ္ၿပီး စုစုေပါင္း အက်ယ္ အဝန္း ၂၇၅ ဒသမ ၅ စတုရန္း မုိင္က်ယ္ ဝန္းေၾကာင္း၊ ဥယ်ာဥ္အတြင္း သတၱဝါမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာ၊ သစ္ပင္ မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္း ထားရွိ ေၾကာင္း သိရ သည္။

Share.

About Author

1 Comment

Leave A Reply