ဆန္၀ယ္ယူႏိုင္ေရး မီဇိုရမ္၀န္ၾကီးျမန္မာျပည္ ထြက္ခြါ

2

Border-gate

အိႏၵိယႏိုင္ငံ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္အစိုးရ၊ လူမႈဖူလႈံေရး ( Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Minister ) ၀န္ၾကီး Pu John Rotluangliana သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္မ်ား၀ယ္ ယူႏိုင္ေရးအတြက္  ယေန ့ ျမန္မာျပည္သုိ႕ ထြက္ ခြါခဲ့သည္။

၀န္ၾကီးသည္ အမွတ္ (၂) အိႏၵိယ- ျမန္မာ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းမွ တဆင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ျမိဳ ့ သို ့ ယေန႕ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ မွ  (၆)လစာ အတြက္ လိုအပ္မည့္ဆန္ မ်ား ျမန္မာျပည္မွ ၀ယ္ယူ တင္သြင္း ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္ဟု သိရ သည္။

မီဇုိရမ္ျပည္နယ္ စားသုံးကုန္အားလုံး၏ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ အိႏိၵယျပည္ Bairabi မွ ႏွစ္စဥ္ ရယူ တင္သြင္းခဲ့ ေသာ္ လည္း  မီဇိုရမ္ျပည္နယ္သို ့ ဆက္သြယ္ေပးမည့္ လက္ရွိ ရထားလမ္းတိုး ခ်ဲ႕ျပဳျပင္ေနစဥ္ ပုိ႕ေဆာင္ဆက္ သြယ္ေရး အခက္ အခဲေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆန္မ်ား ၀ယ္ယူရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။

၀န္ၾကီးသည္ ျမန္မာျပည္အတြင္း ဘယ္အထိ သြားျပီး တာ၀န္ရွိဘယ္သူဘယ္၀ါ ႏွင့္ ေတြ ့ဆုံမည္ကို မသိရွိရေသးေသာ္ လည္း အိႏၵိယ- ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ တာ၀န္ရွိမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္တန္ ခ်ိန္ (၂၀၀၀၀) အား အိႏၵိယ အစိုးရမွ လစဥ္၀ယ္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ သေဘာတူထားသည္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆန္ကုိ အိႏိၵယ အေရွ ့ေျမာက္ ျပည္နယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ မီဇိုရမ္ႏွင့္ မဏိပူရ ျပည္နယ္ ႏွစ္ခု အတြက္ ၀ယ္ယူမွာျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္ႏွစ္ခု၏ ဆန္ရရွိႏိုင္မႈ အေျခအေနအေပၚ မူတည္ျပီး ၀ယ္ယူ ရမည့္ ပမာဏကို ျပန္လည္ စီစစ္သုံးသပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း The Financial Express သတင္း တြင္ ေဖၚျပထားသည္။

မီဇိုရမ္ႏွင့္ မဏိပူရျပည္နယ္မ်ားသည္ Public Distribution System (PDS) အရ ဆန္ တစ္ေကဂ်ီ ကို ၂၉.၈၁ ရူပီး (က်ပ္ေငြ- ၄၄၇.၁၅) ႏႈန္း ျဖင့္ အိႏိၵယ ျပည္မမွ ၀ယ္ယူတင္သြင္းေန ခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေစ်းႏွဳန္းသက္သာ စြာျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ထားၾကသည္။

မီဇိုရမ္လူထုသည္ ဆန္ကို အဓိက စားသုံးေနသည္ျဖစ္ရာ လက္ရွိတြင္ ဆန္ Quintal ၁၉၀၀၀၀ သာ  စုထားေၾကာင္း၊ ယင္းပမာဏ သည္ ျပည္နယ္တစ္ခုလုံးအတြက္ (၃) လ စာမွ်သာ လုံေလာက္ မည္ျဖစ္ သျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႕ ျပည္နယ္ အစုိးရက  ၾကိဳတင္ စီမံ ေဆာင္ ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

Share.

About Author

2 Comments

Leave A Reply