ရွမ္းအမည္ေရႊပုတီးေခၚခမ္းပတ္ေညာင္ ပင္အုိ

0

SANY2644

(Pu That Savung) က်ေတာ္သည္ ခမ္းပတ္ေညာင္ပင္ၾကီး ( Khampat Bungpui ) အေၾကာင္းကို အလယ္ တန္းေက်ာင္းသား ဘဝက တည္းက သိရွိခဲ့ သည္၊ ထုိ႕အျပင္ BURMA LUSHAI WELFARE ORGANIZATION ( BLWO ) မူပုိင္ ထုတ္ ေ၀ခဲ့ သည့္ RAMTHAR သတင္းစာ၏ ေရွ႕ မ်က္ႏွာဖံုးထိပ္  ေခါင္းစီးေအာက္ အလယ္တည့္ တည့္တြင္ အရိပ္ ဆာယာနဲ႕ ခက္မ ေလး သြယ္အျပင္ ၄င္းခက္မေလးသြယ္ အသီးသီး တြင္ျမစ္ပ်ံမ်ား ေစြခ် ထားသည့္ အဆုိပါ ေညာင္ပင္ဘေလာက္ ရုပ္ကုိ က် ေတာ္ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္း သားဘ၀ တုန္းက ေတြ႕ ရွိခဲ့ပါသည္။

ခမ္းပတ္ေညာင္ပင္ၾကီးအေၾကာင္းကုိ  Pu B. Lalthangliana က သူ၏ MIZO CHANCHIN ( A Short Account & Easy Reference of Mizo History-p 7-12) တြင္ အက်ယ္တဝင့္ေရးသားထားပါသည္၊ သတိျပဳ ရမည္မွာ သူ၏ က်မ္းကိုးစာရင္း ပါပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ သမိုင္းသုေတသီမ်ားမဟုတ္သည့္အျပင္ သူ႕အရည္အခ်င္း မွီခဲ့သူမ်ား မဟုတ္ ေပ။ ထုိ႕အျပင္ Pu B. Lalthangliana သည္ ၄င္း၏ မဟာဝိဇၹာဘြဲ႕အတြက္ History of Mizos in Burma စာတမ္း ျပဳစုခဲ့ရာမွာ ယခု တင္ျပသည့္ အတိုင္း မွတ္တမ္း တင္ထားခဲ့သည္။

ဓမၼဆရာ ဦးဒင္းကူးငါ ( ေနာင္သိကၡာေတာ္ရ)၏ မွတ္တမ္းမွာ ၁၉၃၆-ခုႏွစ္တြင္ ၄င္းေညာင္ပင္ၾကီးကုိ ကုိယ္ တုိင္ေတြ႕ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ပင္စည္လုံးပတ္ ၁၂- လံ ပတ္လည္ ရွိၿပီး ခက္မႏွစ္ျဖာသည္ ေတာင္ဖက္ႏွင့္ အေရွ႕ ဖက္သို႕ ထိုးထြက္လ်က္ ျမစ္ပ်ံမ်ားပါေစြခ် ထားေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္၊ Pu B. Lalthang liana က ၄င္းေညာင္ပင္သည္ လူေရွ အမ်ဳိးသားမ်ားက စိုက္ခဲ့ ၾကျခင္းျဖစ္ျပီး ေညာင္ပင္၏ အကိုင္းအခက္မ်ားသည္ ေျမျပင္ ထိေအာင္ ညြတ္က်လာ ခ်ိန္တြင္ လူေရွအမ်ဳိးသားမ်ား အဆုိပါ အရပ္ေဒသသို႕ ျပန္ လည္ အေျခခ် ေနထိုင္မည္ဟု အဓိဌာန္ျပဳသစၥာ ဆိုခဲ့ၾက ေၾကာင္း ေရးသားထားပါသည္၊ တိုင္း ရင္းသား ပံုျပင္မ်ားေရးသားျပဳစု သူ ဆရာၾကီးလူထုဦးလွကလည္း “ ေရွး လူေရွ လူမ်ဳိး သက္ၾကီးဝါၾကီးပုဂၢဳိလ္မ်ားသည္ ခမ္းပတ္ရြာရွိ အေဆာက္ အအံုၾကီး တခု၏ အလယ္ဗဟို တြင္ ေညာင္ပင္တပင္ ကုိ စိုက္ခဲ့ၾကသည္၊ အဆုိပါ ေညာင္ကိုင္းမ်ားေျမျပင္ ထိေသာအခါ အရပ္တကာ ေျပာင္းေရြ႕ ေနထိုင္ၾကေသာ လူေရွ လူမ်ဳိးမ်ား ခမ္းပတ္ေဒသ သို႕ ျပန္ေရာက္ ၾကေစ သတည္းဟု အဓိဌာန္ျပဳၿပီး စိုက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္” ဟူ၍ ေရးသား ထားသည္၊

Pu B. Lalthangliana က “ ကေဘာ္ခ်ဳိင့္ဝွမ္းေဒသ ပုိင္ဆုိင္လုိမႈျဖင့္ ျမန္မာမင္းမ်ား ႏွင့္ မဏိ ပူရ ( ကသည္း ) ေစာ္ဘြားမ်ား မၾကာခဏ စစ္တိုက္ေလ့ရွိၾကရာ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ျမန္မာ ဘုရင္မ်ား က မဏိပူရ ရန္မွ ကာကြယ္ရန္ ရာထူးရာခံရွိပုဂၢဳိလ္မ်ားေစလႊတ္ေလ့ရွိၾကသည္ ” ဟုေရးသားခဲ့သည္၊ ယင္းအဆိုႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္ျပလုိသည္မွာ နာမည္ေက်ာ္စာေရး ဆရာမ ဒဂုန္ခင္ခင္ေလး၏ စာဆိုေတာ္ ဝတၱဳတြင္ ရတနာပံု မႏၱေလး နန္းတြင္း ေရး ေနာက္ခံအရ ကုန္းေဘာင္ မင္းဆက္ေႏွာင္းပိုင္းကာလမ်ားတြင္မင္းၾကီး ( ၈ ) ပါး ရွိခဲ့သည္။ ၄င္းတို႕မွာ

၁၊ ကင္းဝန္မင္းၾကီး ဦးေကာင္း

၂၊ ခမ္းပတ္မင္းၾကီးဦးေရႊေမာင္*

၃၊ တိုင္တားမင္းၾကီး

၄၊ပုခန္းမင္းၾကီး

၅၊ ေယာမင္းၾကီး ဦးဖိုးလွဳိင္

၆၊ ေရနံေခ်ာင္းမင္းၾကီး

၇၊ ေရႊျပည္မင္းၾကီး

၈၊ ေလာင္းရွည္မင္းၾကီး တို႕ျဖစ္ၾကသည္၊

ထို႕အျပင္ ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းအတြဲ ၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၂၆-၃၂၈ တြင္ ခမ္းပတ္မင္းၾကီးသည္ သီေပါမင္း လက္ထက္ တြင္ သတိုးမင္းၾကီး မဟာမင္းေခါင္ဥဇနာဘြဲ႕ျဖင့္ အပါးတာ္ျမဲမင္း မႈထမ္းယင္း ဒိုင္းဝန္ရာထူးကိုပါခ်ီးျမွင့္ျခင္း ခံခဲ့ရ သည္၊ ပထမ အဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္တြင္ လည္း မဟာဗႏၵဳလႏွင့္ တြဲျပီး ဗိုလ္မွဴး ရာထူးျဖင့္တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

ယခင္ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား ခ်င္းတြင္းျမစ္အတိုင္းစုန္ဆင္းလာျပီး ေစာညီခမ္းက ခမ္းပတ္ျမဳိ႕ ကို လည္းေကာင္း၊ ေစာခမ္းထီက တင္သာျမဳိ႕ကိုလည္းေကာင္း၊ ေစာမိုင္းခမ္းက ကေလးျမဳိ႕ကို လည္းေကာင္း ျမဳိ႕ျပတည္ေထာင္ အုပ္ ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ႏြယ္ပတ္ရာဇဝင္ အရ သိရွိရသည္ဟု Pu Zaruma က ၄င္း၏ Thurobu  စာမ်က္ႏွာ ၁၈ – တြင္ေဖာ္ ျပ ထားသည္။ ခမ္းပတ္ဟူေသာ ေဝါဟာရမွာ ခ်င္း ဘာသာစကားမဟုတ္ပဲ ရွမ္းဘာသာ ေရႊပု တီး ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ မိမိအေနျဖင့္မူ ရွမ္းေစာ္ဘြားေစာညီခမ္း တည္ေထာင္ေသာျမဳိ႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခမ္းပတ္ဟု အမည္ တြင္ ေလမည္လား ဟု ေစာေၾကာမိသည္၊

လူထုဦးလွက “ ေညာင္ပင္သည္ တႏွစ္ထက္တႏွစ္ၾကီးလာၿပီး ၁၉၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဧရာမေညာင္ပင္ၾကီးျဖစ္ လာ သည္၊ အကုိင္းအခက္ အလက္အရြက္မွာ လုံး၀န္းၿပီး အကိုင္း မ်ားလည္း ညြတ္က်လာသည္။ ေျမၾကီးႏွင့္ ကား မထိ ေသးေပ၊ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ လူေရွအမ်ဳိး သားမ်ားလည္း ခမ္း ပတ္ေဒသ တဝိုက္သို႕ တစတစျပန္လည္ ေျပာင္းေရႊ႕ လာၾက သည္၊ ေညာင္ပင္ၾကီး ၏ အကိုင္းမ်ားသည္ ပို၍ပုိ၍ ညြတ္က်လာျပီး ေနာက္ဆံုး တြင္ ေျမၾကီးႏွင့္ထိေတာ့သည္၊ လူေရွအမ်ဳိးသားမ်ားလည္း ခမ္းပတ္အရပ္သို႕ပို၍ ပုိ၍ေျပာင္းေရႊ႕လာၾကသည္” ၊ “ ၁၉၅၂ခုႏွစ္တြင္ ထိုအထင္ကရ ေညာင္ပင္ၾကီးမွာ မိုးၾကဳိးပစ္၍ ေသသြားသည္၊ ေညာင္ပင္ၾကီးသည္ ေရွးလူၾကီးမ်ား အဓိဌာန္အတိုင္း တာဝန္ေက် သြားခဲ့ျပီ၊ လူေရွ အမ်ဳိးသားမ်ားလည္း ယခုအခါ ခမ္းပတ္ရြာ တဝိုက္သို႕ ျပန္ လည္ ေရာက္ရွိလာၾကျပီး ရြာမ်ားတည္ ကာေနထိုင္ၾကျပီ၊ ေညာင္ပင္ၾကီး၏ တာဝန္ျပီး ဆံုးျပီ ဟု ဆိုၾကသည္” ဟူ၍ေရးသားခဲ့သည္၊ ဆရာၾကီး လူထုဦးလွသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္း ပံုျပင္မ်ားကိုလိုက္လံစု ေဆာင္းေရးသားျပဳစု သူျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ လူေရွ သမိုင္း ပုံျပင္စာ အုပ္ ကေလးကိုေရးသား ထုတ္ေဝခဲ့ သူျဖစ္သည္။

ခမ္းပတ္ေညာင္ပင္ၾကီးအား မည္သည့္ ခုႏွစ္၊ သကၠရာဇ္တြင္ မည္သူက စိုက္ခဲ့ေၾကာင္း တပ္အပ္ေသခ်ာစြာမ ေျပာႏိုင္ေခ်၊ တေက်ာင္း တဂါထာ၊ တရြာတပုဒ္ဆန္း ဆိုသည့္အလား ခမ္းပတ္ေညာင္ပင္ အေၾကာင္းမွတ္တမ္း ျပဳသူမ်ား ၏ တင္ျပပံုခ်င္းလည္းမတူညီၾကေပ၊ Pu Lal Mawia က Pu Haa က စုိက္ခဲ့သည္၊ Pu C. Rosiama က Pu Puha က စုိက္ခဲ့ သည္၊ PuHranglien Songate  က Pu Luopui က စုိက္ခဲ့သည္ ဟူ၍ တကြဲတျပား စီေရးသားခဲ့ၾကသည္၊ မည္ သုိ႕ဆုိေစ ခမ္းပတ္ေညာင္ပင္ၾကီးသည္ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ား အုပ္စုကြဲ ခါနီး အမွတ္တရ စိုက္ခဲ့ၾကသည့္ အထိမ္းအမွတ္တစ္ ခုျဖစ္မည္ဟု ယူဆပါက မွားအံ့ မထင္ပါ၊

ဤခမ္းပတ္ေညာင္ပင္ၾကီးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ားရွိေနသည္၊

၁၊ ေညာင္ပင္ၾကီးသည္ႏွစ္ေပါင္း မည္မွ် ရွင္သန္ခဲ့မည္နည္း၊

၂၊ ရွမ္းမ်ား ကေဘာ္အရပ္သို႕ ေရာက္မလာမီစိုက္ႏွင့္ခဲ့ျပီလား၊ သို႕မဟုတ္ ရွမ္းေစာ္ဘြား ေစာညီခမ္း ခမ္းပတ္ျမဳိ႕ ကိုတည္ေထာင္ျပီးမွ စိုက္ခဲ့ေလမည္လား၊

၃၊ ခမ္းပတ္ဟူေသာစကားလံုးသည္ ရွမ္းစကားျဖစ္ေနျခင္း ေဖာ္ထုတ္ရန္လိုမလို၊ စသျဖင့္ – စသျဖင့္ —

ေမးခြန္းနံပါတ္ (၁) အတြက္ ရုကၡေဗဒပညာရွင္မ်ား အဆိုအရ ေညာင္ပင္တစ္ပင္ သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၈ဝဝ-၁၅ဝဝ ၾကာရွင္သန္ႏိုင္သည္၊ Pu Thangkhangin ၏ Eimi Tenna Mun Masa ေဆာင္းပါးအရ ကေဘာ္ခ်ဳိင့္ဝွမ္းသို႕ ခ်င္းလူ မ်ဳိးတို႕ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၈ဝ-ခန္႕ တြင္ ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္၊ ေစာဒကတက္ဘြယ္ အခ်က္မွာ ၄င္း ေအဒီ ၈ဝ-မွာ သုည တစ္လံုးမွား က်န္ရစ္ခဲ့ေလသလား။ ၄င္း ေအဒီ ၈ဝ-သည္ ပကတိပင္လား၊ ခြဲျခားတတ္ရန္ လိုပါသည္၊ မိမိအေနျဖင့္မူ ေအဒီ ၈ဝ အား ၈ဝဝ-ဟုျပင္ ဆင္လွ်င္ မွန္ကန္လိမ့္မည္ထင္ပါသည္၊ အေၾကာင္းမွာ ေဆာင္း ပါးတစ္ခုလံုး အားျခဳံငံု ဆန္းစစ္လိုက္လွ်င္ ပုဂံေခတ္ျမန္မာမင္း မ်ားအေၾကာင္း၊ မိုးေကာင္း ရွမ္းဘုရင္ႏွင့္ မဏိပူရ က သည္းမင္းမ်ားအေၾကာင္းတို႕ ပါရွိေနေသာေၾကာင့္ပင္၊ ( ေဆာင္းပါးပါ သကၠရာဇ္ကို သာ ညႊန္းလိုသည္ )

ေမးခြန္း (၂) အတြက္ နန္ေခ်ာင္( ရွမ္း ) ႏိုင္ငံျပဳိကြဲသည့္ ( ေအဒီ ၁၃-ရာစု ) ေနာက္ပိုင္း ရွမ္းစဝ္ဖ ( ျမန္မာအ သံထြက္ ေစာ္ဘြား ) တစ္ခ်ဳိ႕သည္ ခ်င္းတြင္းျမစ္အတိုင္း စုန္ဆင္းလာ ရာ မိုးေကာင္း၊ မိုးညွင္း၊ ဝန္းသို၊ ခမ္းပတ္၊ ခမၼတီး၊ ေသာင္ သြတ္၊ ကေလး၊ တင္သာ စသည္တို႕တြင္ အသီးသီးျမဳိ႕ျပ တည္ေထာင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ သည္ဟုဆို သည္၊ ယင္းကာလတြင္ ခ်င္း အမ်ားအျပားသည္ ကေဘာ္ေဒသကို စြန္႕ခြါႏွင့္ျပီးျဖစ္၍ အဘယ္ေၾကာင့္ခမ္းပတ္ ဟူေသာ အမည္ကိုသံုးေလမည္ နည္း၊ စဥ္းစားရအလြန္ခက္ခဲသည္။

ေမးခြန္း (၃) အတြက္ ခမ္းပတ္ဟူေသာ စကားလံုး အနက္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်င္းလူ မ်ဳိးမ်ား က အျမတ္တႏိုး တန္ဖိုးထား သည့္ေညာင္ပင္အား အဘယ္ေၾကာင့္ရွမ္း အမည္ေပးထား ပါသနည္း၊ ေရႊပုတီး ( သို႕မဟုတ္ ) ေစာညီခမ္းႏွင့္ပတ္ သက္ ၍ ၄င္း အမည္ျဖစ္ေပၚလာပံု ကို စူူးစမ္းေလ့လာခ်င္စရာျဖစ္ေနသည္။

ေရွးကစိုက္ခဲ့သည့္ေညာင္ပင္ၾကီးကား မရွိေတာ့ျပီ၊ ယခုတဖန္ျပန္လည္ေပါက္လာ သည့္ေညာင္ပင္မွာ လူစိုက္ သည့္ ေညာင္ပင္ျဖစ္ ဟန္မတူေပ၊ တစ္ခ်ဳိ႕လူမ်ားက ၄င္းေသ ခဲ့ျပီးေသာ ေညာင္ပင္ၾကီး၏ အတက္ေပါက္ေသာ္ လည္း ေကာင္း၊ ျမစ္ပ်ံေပါက္ေသာ္ လည္းေကာင္း ျဖစ္မည္ဟု ယူဆၾကသည္။

(ခမ္းပတ္ေညာင္ပင္သည္ လက္ရွိ စစ္ကုိင္းတုိင္း တမူးၿမိဳ႕နယ္၊ ခမ္းပတ္ၿမိဳ႕အနီးတြင္ တည္ရွိသည္၊)

Share.

About Author

Comments are closed.