ဖလမ္းျမိဳ ့တိုးခ်ဲ ့သည့္ ေနရာသို ့ ေျပာင္းေရႊ ့သူ မ်ားျပားလာ

0

ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းျမိဳ ့တိုးခ်ဲ ့သည့့္ ေနရာသို ့ ျမိဳ ့အနီးအနားရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ ရြာသား မ်ား ေျပာင္းေရႊ ့ကာ အိမ္ေနရာမ်ား တည္ေဆာက္မႈ မ်ားျပားလာျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖလမ္းျမိဳ ့ အေနာက္ဘက္ Lungpi ႏွင့္ Lungrang ေက်းရြာ ေဒသ မ်ားကို ျမိဳ ့သစ္ တိုးခ်ဲ ့တည္ ေဆာက္ရန္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစ၍ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက စီစဥ္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ဖလမ္း ေဒသခံ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

“အခုေနရာေတြ လိုက္ေရြးေနျပီ၊ အဲဒီပတ္၀န္းက်င္မွာ ေနၾကတဲ့ ေက်းရြာ လူထုေတြ အခုျမိဳ ့သစ္တိုးခ်ဲ ့ မည့္ေနရာကို အိမ္သစ္ေတြ ေဆာက္လုပ္ေနၾကျပီ” ဟု အဆို ပါေဒသခံက ဆိုသည္။

ဖလမ္းျမိဳ ့နယ္ရွိ Zalai, Laizo ႏွင့္ ဖလမ္းျမိဳ ့ေပၚရွိ ျပည္သူအခ်ဳိ ့ ျမိဳ ့သစ္ တိုးခ်ဲ ့တည္မည့္ေနရာသို ့ ေရႊ ့ ေျပာင္း ႏိုင္ရန္ အိမ္ေနရာမ်ား ၀ယ္ယူေနျပီးျဖစ္ရာ အိမ္ေျခေပါင္း (၁၃၀) ခန္ ့ရွိျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက ျမိဳ ့သစ္တိုးခ်ဲ ့မည့္ေနရာတြင္ ေဒသခံလူထုအတြက္ အိမ္ေနရာ ေျမကြတ္မ်ား ခ်ေပးျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ျမိဳ ့သစ္တိုးခ်ဲ ့မည့္ အစီ အစဥ္ေၾကာင့္ အိမ္ေနရာ မ်ား၀ယ္ယူေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“အိမ္ေနရာ တစ္ေနရာကို က်ပ္ေငြ သိန္း (၃၀)နဲ ့ ၀ယ္တယ္။ ေကာင္းတဲ့ေနရာကေတာ့ ေစ်းၾကီး တယ္။ တေနရာနဲ ့ တေနရာေတာ့ မတူဘူးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီတ၀ုိက္ ဆိုရင္ သိန္း (၃၀) နီးပါး ေစ်းနဲ ့ ေျမယာပိုင္ရွင္ထံ ၀ယ္ယူေနၾကတယ္” ဟု ျမိဳ ့သစ္ သို ့ ေျပာင္းေရႊ ့ရန္ ျပင္ဆင္သူ ေဒသခံ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ျမိဳ ့သစ္တိုးခ်ဲ ့မည့္ေနရာတြင္ အစိုးရက အဆင့္ျမင့္ ပညာေရး ေကာ္လိပ္ တည္ေဆာက္ေနျပီး အစိုးရ ရုံးအေဆာက္အဦး (၃၀) ခန္ ့ေဆာက္လုပ္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply