ကေလးျမိဳ ့နယ္ ျပည္သူ တစ္ဦး၏ ေပးစာ

0

(ကေလးခရိုင္မွ ေတာင္သူဦးၾကီးမ်ား သတိထား) စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသၾကီး၊ ကေလးခရိုင္၊ ကေလးျမိဳ ့နယ္ ကံၾကီးေက်းရြာ အုပ္စုအတြင္း ဦးပိုင္ေပါက္ပုံစံ (၇၊၁၀၅) လက္၀ယ္ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေတာင္သူ (၃)ဦး၏ လယ္ယာေျမ (၅၇) ဧကအား လူတစ္စုႏွင့္ ကေလးခရိုင္မွ ဌာနဆိုင္ရာ အၾကီးအကဲမ်ား ပူးေပါင္းလ်က္ က်ဳးေက်ာ္မႈ ျဖစ္ပြား ခဲ့သည္ကို အလြတ္သတင္း ယူေနေသာ ကြ်န္ေတာ္ ဆလိုင္း ဗ်က္က်ဲအိုမွ တင္ျပပါမည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ-

၁။ ကေလးျမိဳ ့နယ္၊ ကံၾကီးေက်းရြာ အုပ္စုအတြင္း ဦးတီာလ္ကပ္က်ဳံး၊ ဦး ဗန္ေဘြလ်န္ႏွင့္ ဦးထီးရံက်ဲအိုတို ့ ေတာင္သူ (၃) ဦးပိုင္ လယ္ေျမ (၅၇)ဧကသည္ လယ္ယာေျမပုံစံ (၇၊၁၀၅) လက္၀ယ္ပိုင္ဆိုင္ျပီး အစဥ္အဆက္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ မိုးေကာင္း လယ္ေျမျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို ့ တရား၀င္ပိုင္ဆိုင္ေသာ လယ္ယာေျမကို ကံၾကီးေက်းရြာေန ဦးေအာင္နီႏွင့္ လူတစ္စုက ပူးေပါင္းျပီး က်ဳးေက်ာ္ခဲ့ရာ ျမိဳ ့နယ္လယ္/စီေကာ္မတီမွ ကြင္းဆင္းျပီး ကနဦးပိုင္ ေတာင္သူ (၃) ဦး၏ ပိုင္ဆိုင္မႈသည္ အမွန္ ျဖစ္သည္ဟု အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

၂။ သို ့ေသာ္လည္း ကေလးခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ထူးမွ (၁၉.၅.၂၀၁၄) ရက္ေန ့ ျမိဳ ့ေတာ္ခန္းမတြင္ ကံၾကီးေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား အတင္းအဓမၼလက္မွတ္ ထိုးခိုင္းျပီး ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ေရွ ့ေမွာက္တြင္ ပုံစံ (၇၊၁၀၅) ေတြ နားမလည္ဘူး ဟုဆိုကာ ကနဦး ဦးပိုင္ေပါက္ လယ္ေျမေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္သူ ဦးေအာင္နီႏွင့္ လူတစ္စု အား လယ္ယာေျမပုံစံ (၃) ထုတ္ေပး ခဲ့သည္။ ဤသို ့ျဖစ္ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အေပါင္းပါမ်ားမွ အတင္းအဓမၼ လယ္ယာေျမ သိမ္းပိုက္ျပီး အဆိုပါေျမေပၚတြင္ လယ္တဲ မ်ား ေဆာက္လုပ္ၾကပါသည္။

၃။ ကနဦး ပိုင္လယ္မ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာျမိဳ ့နယ္ လယ္/စီ ဥကၠဌ ဦးေအးႏိုင္ထံ အခ်ိန္မီ တားဆီးေပးပါရန္ ေလွ်က္ထားေသာ္ လည္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိပါ။ ထို ့ေၾကာင့္ မိမိတို ့ တမင္းအိုးပ်က္စီးမည့္ အေရးကို သည္းမခံႏိုင္သည့္ အဆုံး ေဆြမ်ဳိး၊ ညီအစ္ကိုမ်ားႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္ေဆာက္လုပ္သည့္ တဲမ်ားကို (၃၁.၅. ၂၀၁၄) ေန ့ တြင္ တိုင္ႏွဳတ္ျဖိဳဖ်က္ျပီး ႏွစ္ဘက္ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား အဓိကရုန္းျဖစ္ခဲ့ရာ ဦး တီာလ္ကပ္က်ဳံး၏ ပါးကို ေလးဂြပစ္မွန္ ဒဏ္ရာ ရခဲ့သည္။

၄။ ထိုသို ့ အခင္းျဖစ္ပြားသည့္ (၃၁.၅.၂၀၁၄) ေန ့ ညေန (၃း၀၀) နာရီခန္ ့တြင္ ကနဦးလယ္ေျမပိုင္သူ (၃) ဦးႏွင့္ ညီအစ္ကို ေတာ္စပ္သူ (၂) ဦး ေပါင္း (၅) ဦးအား ျမန္မာ ရဲတပ္ဖဲြ ့မွ ဖမ္းဆီးကာ ပုဒ္မ (၃၃၆၊ ၄၂၇၊ ၄၃၆) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ျပီး အခ်ဳပ္ထဲတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲ့ပါသည္။ ကနဦးလယ္ပိုင္ (တရားခံ) မ်ားမွလည္း တိုင္ခ်က္ ဖြင့္ထားေသာ္လည္း အေရးယူျခင္းမရွိပါ။

၅။ ဤအမႈတြင္ သက္ဆိုင္ရာ လယ္/စီ ေကာ္မတီမွ အဆင့္ဆင့္ ျပန္လည္စီစစ္ရာ ကနဦးပိုင္ေတာင္သူ (၃)ဦး၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ သည္ အမွန္ျဖစ္သည္ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသ ၾကီး စိုက္ပ်ဳိးေရး ၀န္ၾကီး ဦးေစာျမင့္က (၂၆.၆.၂၀၁၄) တြင္ လယ္ယာေျမ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။ သို ့ေသာ္လည္း က်ဳးေက်ာ္သူမ်ားအား အေရးယူျခင္းမရွိဘဲ လယ္ပိုင္ရွင္မ်ားအား အာမခံ လုံး၀ (လုံး၀) ခြင့္မျပဳဘဲ အခ်ဳပ္ထဲတြင္ ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ၾကသည္။

၆။ ဤအမႈကိစၥတြင္ (၂၈.၁၀.၂၀၁၄) ရက္အထိ (၅)လ အတြင္း တရားလို ျပန္ေခၚသက္ေသ ဆက္တုိက္ (၆) ၾကိမ္ တိုင္တိုင္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဥပေဒမ်ားအရ အေရးယူျခင္းမရွိ၊ တရားခံဘက္မွ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္ကိုလည္း ျမိဳ ့နယ္ တရားသူၾကီးမွ လက္မခံ စသည္ျဖင့္ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ တရားသူၾကီးတို ့ စည္းခ်က္ညီညီ ဆက္လက္ရိုက္ခဲ့ ၾကသည္။

၇။ (၂၈.၁၀။၂၀၁၄) ရက္ေန ့ ညေန (၄း၃၀) အခ်ိန္ခန္ ့တြင္ ျမိဳ ့နယ္ တရားသူၾကီးမွ တရားလုိအား ပုဒ္မ ၃၃၆ ျဖင့္ (၃)လ၊ တရားခံ (ကနဦး လယ္ပိုင္ (၅)ဦး) တို ့အား ပုဒ္မ ၄၃၆ ျဖင့္ (၆)လ၊ ပုဒ္မ ၄၂၇ ျဖင့္ (၃) လ ေပါင္း (၉)လစီ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ လုိက္သည္ဟု မတရား စီရင္မႈကို အံ့ၾသလို ့ အဆုံး ၾကားနာေနရ ပါသည္။ ထိုသို ့ စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္သည္ႏွင့္ တစ္ ျပိဳင္ နက္ (၅) လ လုံးလုံး အခ်ဳပ္ထဲမွာ ေနေနရေသာ လယ္ပိုင္ရွင္ မိသားစု၀င္မ်ား၏ ျပန္လြတ္လာမည္လား ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ ပ်က္သုန္းသြားသည္ သာမက မိသားစု စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ပူပန္ေသာက ေရာက္ရေသာ အိမ္ရွင္မမ်ား၏ စိတ္ ေသာကသည္ နာဂစ္မုန္တိုင္း အလား လႈပ္လႈပ္သဲသဲ ျဖစ္သြားသည္။

၈။ ထို ့ေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသၾကီး၊ ကေလးခရိုင္အတြင္းမွ လယ္ယာေျမပုံစံ (၇၊၁၀၅) အရ ပိုင္ဆိုင္ လုပ္ကိုင္ေနၾက ေသာ ေတာင္သူဦးၾကီးမ်ားခင္ဗ်ာ- ဦးၾကီးမ်ား၏ လယ္ယာေျမေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္သူ လူတစ္စု၊ ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ တရားသူၾကီးတို ့၏ က်ဳးေက်ာ္၊ လုယက္၊ ေထာင္ခ် ရန္မွ ကင္းေသးႏိုင္ပါရန္ အျမဲ သတိႏွင့္ ေနၾကပါ ဟု သတိေပးခ်င္ပါ သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ တစ္စိုက္မတ္မတ္ သြားေနပါသည္ဟူေသာ ပထမ မ႑ဳိင္ (၃) ရပ္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး မ႑ဳိင္သည္ ဒါမ်ဳိးလား ဟု ျပည္သူေတြကိုယ္စား ေမးလိုက္ခ်င္ပါသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply