ဟားခါးျမိဳ႕ေပၚဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္းမတိုးခ်ဲ ့ရန္ စီစဥ္ မႈ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကန္ ့ကြက္

0

Untitled-1 copy

ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁) ရက္ေန ့မွ စၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ဟားခါးျမိဳ ့တြင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္လမ္း တုိးခ်ဲ႕မည့္ အစီအမံအေပၚ လမ္းေဘးေန ေဒသခံျပည္သူမ်ား ကန္ ့ ကြက္ေနၾကသည္။

ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ျပဳျပင္တိုးခ်ဲ ့မည့္အစီအစဥ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ပါက လမ္းမေဘး ရွိေျမေနရာမ်ား နစ္နာဆုံးရႈံးမည့္ ေဒသခံ (၄၂) ဦးမွ လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ထံ ကန္ ့ ကြက္စာ ေပးပို ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏို၀င္ဘာလ (၂၇) ရက္စဲြ႕ျဖင့္ ေပးပို ့သည့္စာတြင္ လမ္းတိုးခ်ဲ ့ရာမည္ဆုိပါက နစ္နာေၾကး ေထာက္ပံ့ျပီးမွသာ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ယင္းသို ့လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိပါက ဆႏၵေဖၚ ထုတ္ျခင္းျပဳလုပ္ကာ လုိအပ္သလို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ထံ အေရးဆုိမည့္အျပင္ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ ေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ကန္ ့ ကြက္စာ တြင္ ေဖၚျပထားသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးဟုန္းငိုင္ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ လူထု သေဘာထား မေကာက္ခံဘဲ ေကာ္သုံးေကာ္ က တိုင္းတာေနသည့္လမ္းတိုးခ်ဲ ့ေရးအစီအစဥ္ တြင္ ေဒသ ခံ ေနအိမ္မ်ား၏ အိမ္နယ္ေျမမ်ားထိခိုက္ေနေၾကာင္း၊ လမ္းတိုး ခ်ဲ ့ေရး ကို သက္ဆုိင္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးဌာနကသာ တာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္သင့္ျပီး ေကာ္သုံးေကာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ထံ ေပး ပို ့သည့္ စာတြင္ ေဖၚျပထားသည္။

“ေဆာက္လုပ္ေရးက လမ္းတိုးခ်ဲ ့ေရးအတြက္ တစ္ခါ လာတိုင္းတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အိမ္ေတြမထိခိုက္ေသးဘူး။ ေပ ၄၀ တိုးခ်ဲ ့ဖို ့ေပါ့။ အခု ေကာ္သုံးေကာ္က သူတို ့ ဆႏၵအတိုင္း ေပ (၆၀) အထိ တိုးခ်ဲ ့ဖို ့ လုပ္လာေတာ့ အိမ္ ေတာ္ေတာ္ ထိလာမည့္ အေနအထားျဖစ္လာတယ္။” ဟု ဟားခါးျမိဳ ့ေန ဆလိုင္း ဆုမ္းက ဆိုသည္။

ဟားခါးျမိဳ ့ေပၚတြင္ ေကာ္သုံးေကာ္ဖဲြ ့စည္းျခင္းသည္  မည့္သည့္အတြက္ ဖဲြ ့စည္းသည္ကို  ျပည္သူလူထု က သိရွိျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ လူထုက ေရြးခ်ယ္သည့္ ကိုယ္စား လွယ္လည္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထို ့ေၾကာင့္ လမ္းတိုးခ်ဲ ့ ေရး လုပ္ငန္းကို ေဆာက္လုပ္ေရးကသာ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ဆလိုင္းဆုမ္း က ခိုႏုမ္းသုန္သတင္းဌာန ကိုေျပာျပ ျပခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းမၾကီး တိုးခ်ဲ ့ေရးကို ေကာ္သုံးေကာ္မွ တိုင္းထြာသည့္ အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖၚပါက ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား နစ္နာဆုံးရႈံးမႈ မ်ားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆုိပါစီမံခ်က္ကုိ ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွ ၂၀၁၅ မတ္လအထိ ျပီးစီးေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း တိုးခ်ဲ ့ျခင္းေၾကာင့္ လူထုေတြ ဆုံးရႈံးမႈျဖစ္တာထက္ ခ်ယ္ရီလမ္း၊ သီတာလမ္းတို ့ကို ကတၱရာ ခင္းပါ။ ဒါေဒသခံ လူထုအတြက္ ပိုအက်ဳိးရွိ မယ္။ ျပီးေတာ့ ျမိဳ ့ တြင္း လမ္းျပင္စရာေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္၊ ဒါေတြ လုပ္ရင္ ပိုေကာင္းမယ္ထင္တယ္” ဟု ဆလိုင္းကဆိုသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply