ခ်င္းျပည္နယ္ ပညာေရးက႑ျမွင့္တင္ေရး အေလးေပးေဆာင္ရြက္ရန္ ခ်င္းေက်ာင္းသားသမဂၢ ေတာင္းဆို

0

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ခ်က္ အနိမ့္ဆံုးအျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ေသာ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ပညာေရးအေျခ အေန တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရ ႏွင့္ ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရတို႔မွ အေလးေပးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဗဟိုခ်င္း(လိုင္) ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ -ျမန္မာက ႏို၀င္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္းဆို လိုက္သည္။

ဗဟိုခ်င္း(လိုင္) ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ-ျမန္မာ၏ ပထမအႀကိမ္ေက်ာင္းသားညီလာခံကို ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ ၿမိဳ႕တြင္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၈ ရက္မွ ၃၀ ရက္ေန႔ အထိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ နိမ့္က်ေနေသာ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ပညာေရးအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေၾကညာ ခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ကာ ယခုကဲ့သို႔ ေတာင္း ဆိုလိုက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

“ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးတြင္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ခ်က္အနိမ့္ဆံုးအျဖစ္ ရပ္တည္ေနၿပီး၊ ေအာင္ခ်က္ ျမွင့္ တင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦးျပည့္စံုေရး၊ ဆရာအေရအတြက္ လံုေလာက္စြာရရွိရန္ ႏွင့္ ဆရာ မ်ား၏အရည္အေသြးျပည့္မွီရန္ ျပည္နယ္အစိုးရ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ အေလးေပးေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္’’ ဟု ခ်င္းေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ -၂၀၁၄ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၁၀ တန္းစာေမးပြဲေျဖဆုိသူ ၈၇၂၁ ဦးရွိခဲ့ၿပီး ယင္း အနက္  ၇၀၄ ဦးသာေအာင္ျမင္ၾကသည္။ ယင္းေအာင္ ခ်က္ပမာဏသည္ ယခင္ ၂၀၁၂-၁၃ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ ၀င္ခြင့္ စာေမးပြဲ ေအာင္ ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ အဆမတန္ က်ဆင္းခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသားစာေပမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာေဒသအလိုက္ ေက်ာင္းသင္ရိုးတြင္ ထည့္သြင္းၿပီး လြတ္လပ္စြာ တရား ၀င္ သင္ၾကားခြင့္ကို အစိုးရမွ အလ်င္ အျမန္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးေရး၊ ဒီမိုကေရစီပညာေရး စနစ္အျပည့္အ၀က်င့္သံုးေရး ၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား လြပ္လပ္စြာဖြဲ႔စည္းခြင့္ရရွိေရး၊ လူမ်ဴိးေရး ႏွင့္
ဘာသာေရး အရခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈ ပေပ်ာက္ေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ သည္းခံမႈ၊ နားလည္မႈ ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတို႔ကို အေျခခံ ၿပီး ျပည္သူ တရပ္လံုး၏ေတာင္း ဆိုမႈကို ေထာက္ရွဴကာ အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႀကိဳးပမ္းၾကရန္ ခ်င္းေက်ာင္းသားမ်ားမွ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းေတာင္း ဆိုေၾကာင္း ၎တို႔ေၾကညာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္

၃ ရက္တာက်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အဆိုပါေက်ာင္းသားညီလာခံတြင္ ပညာေရး၊ ခ်င္းစာေပ၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ေက်ာင္းသား အခြင့္အေရးႏွင့္ ယခုလက္ရွိ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကို အဓိကေဆြးေႏြးဖလွယ္ခဲ့ၾကၿပီး ညီလာခံေနာက္ဆံုးေန႔ ႏို၀င္ဘာလ ၃၀ ရက္ မြန္းလႊဲ ၁နာရီခြဲတြင္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕လမ္းဆံု၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ဆုေတာင္းပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply