ခ်င္းသတင္းစာ ႏွစ္ေစာင္ ထုတ္ေ၀ခြင့္ ျပန္ လည္ခြင့္ျပဳ

0

Tedim post

တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္မရွိျခင္းေၾကာင့္ အပိတ္ခံခဲ့ရသည့္ ဟားခါးပိုစ့္ ႏွင့္ တီးတိန္ပိုစ့္ သတင္းစာကို ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရက ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ခြင့္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီဟု သိရသည္။

ဟားခါးပိုစ့္ အယ္ဒီတာခ်ဴပ္ Lalawmpuia က “ က်ေတာ္တို ့ သတင္းစာ ထုတ္ေ၀ခြင့္ရပါျပီ၊ တရား၀င္စာ ေတာ့ မရေသး ေပမဲ့ ရုံးခ်ဳပ္ကေန ထုတ္ေ၀ခြင့္ျပဳထား ျပီဆိုေတာ့ မနက္ျဖန္မွ စထုတ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ထားတယ္” ဟုေျပာသည္။

အလားတူ တီးတိန္ပိုစ့္သတင္းစာကိုလည္း ဒီဇင္ဘာလ (၃) ရက္ေန႔ကစ၍ အပတ္စဥ္ ထုတ္ေ၀ခြင့္ ျပဳလုိုက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔က ျပန္လည္ ထုတ္ေ၀ေန ၿပီ ဟု တီးတိန္ပိုစ့္ အယ္ဒီတာ ပူးထန္ဗန္းလ်န္ကေျပာသည္။

“အခုလို ထုတ္ေ၀ခြင့္ ရတာ ၀မ္းသာစရာပါဘဲ” ဟု ပူးထန္ကေျပာသည္။

ဟားခါးပိုစ့္ ႏွင့္ တီးတိန္ပိုစ့္သတင္းစာတို႔သည္ သက္ဆိုင္ရာဌာနထံ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ (၂၉) ႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလ(၁၆) ရက္ေန႔က သတင္းစာဆက္လက္ထုတ္ေ၀ခြင့္ကို ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရ က ပိတ္ပင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို ့အျပင္ မွတ္ပံုမရွိေသာ Zolengthe ႏွင့္ ဖလမ္းပိုစ့္ သတင္းစာကိုလည္း ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရက ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။

ယခုကဲ့သို ့ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ခ်င္းသတင္းစာမ်ား ဆက္တိုက္ ပိတ္ပင္ခဲ့ျခင္းသည္ တရား၀င္ မွတ္ပုံတင္ရရွိျပီး မွသာ သတင္းစားမ်ား ထုတ္ေ၀ၾကရန္ ဖိအားေပးသည့္ သေဘာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ေျပာဆိုၾကသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply