ခ်င္းတုိးတက္ေရးပါတီညီလာခံ ကေလးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္

0

ခ်င္းတုိးတက္ေရးပါတီ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ပါတီညီလာခံကုိ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသ ႀကီး ကေလးၿမိဳ႕တြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၈ ရက္မွ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ၃ ရက္ၾကာ က်င္းပမည္ဟုသိရသည္။

ညီလာခံကုိ ကေလးၿမိဳ႕ ေတာင္ဖီလာ ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္မွ ပါတီ၀င္မ်ား အပင္ ကေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ အျခားေဒသမ်ားမွ ခ်င္းတုိးတက္ေရးပါတီကုိယ္စားလွယ္ေတြ တက္ေရာက္ၾက မည္ဟုသိရသည္။

ယင္းညီလာခံတြင္ ပါတီဥကၠဌ၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ပါတီဖြဲ႔စည္း ပံုျပန္လည္ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အေနအထား၊ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ ပါတီေကာ္မတီမ်ား အားေကာင္းလာေစေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးျခင္း မ်ားကို ျပဳလုပ္သြားမည္ဟုသိရသည္။

ပူးႏိုးထန္ကပ္ဦးေဆာင္ေသာ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵ ေျမ ၁၂ ေနရာတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခါ ယင္းပါတီမွ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦးမွာ ခ်င္းအမ်ဴိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီသို႔ ကူးေျပာင္းသြားခဲ့ၾကသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code