သမိုင္း၀င္ ခ်င္း-လူရွဳိင္း ညီလာခံ (၁၂၃ ) ႏွစ္ေျမာက္ အခမ္းအနား မဏိပူရ္တြင္ က်င္းပမည္

0

ZoRo

ဇို(ခ်င္း)မ်ဴိးႏြယ္စုမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ သမိုင္းမွတ္တိုင္တခုျဖစ္သည့္ (၁၈၉၂) ခ်င္း-လူရွဳိင္းညီလာခံ ၁၂၃ ႏွစ္ေျမာက္ ေအာက္ေမ့ဘြယ္အခမ္းအနားကို အိႏိၵယႏုိင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ဘက္ေဒသ မဏိပူရ္ျပည္နယ္ ခ်ာရီက်န္ပူၿမိဳ႕၌ စည္ကား သိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပၾကမည္ဟုသိရသည္။

ယင္းသမိုင္း၀င္ ေအာက္ေမ့ဘြယ္အခမ္းအနားကို ဇို(ခ်င္း) မ်ဴိးႏြယ္စုမ်ား ျပန္လည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအတြက္ အစဥ္ တစိုက္ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့ေသာ မီဇိုရမ္ျပည္အေျခစိုက္ Zo Reunification Organisation (ZoRO) အဖြဲ႔မွ ဦးေဆာင္ စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ႏွင့္ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ခ်ာရီက်န္ပူၿမိဳ႕ Kholmun အားကစားကြင္း၌ က်င္းပၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ခ်င္း-လူရွဳိင္းညီလာခံ ေအာက္ေမ့ဘြယ္အခမ္းအနား၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ “Ethnic Zo People’s Solidarity” (ဇို-ခ်င္းမ်ဴိး ႏြယ္မ်ား စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္း) ဟု သိရသည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ အိႏိၵယ-ဘဂၤလားေဒရွ္႕-ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ဇို(ခ်င္း)မ်ဴိးႏြယ္စုမ်ားမွ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား အသီးသီးေစလႊတ္ၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္း၊ ဇို(ခ်င္း)မ်ဴိးႏြယ္စုမ်ား အုပ္ခ်ဴပ္မႈတစ္ခုေအာက္ တြင္ အတူတကြေနထုိင္ႏုိင္ေရး ႏွင့္ သမိုင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား အျပန္အလွန္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကမည္ဟုသိရသည္။

ဇို(ခ်င္း)မ်ဴိးႏြယ္စုမ်ားသည္ ေရွးယခင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက အတူတကြယွဥ္တြဲေနထုိင္လာခဲ့ၾကေသာ္လည္း အိႏိၵယ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔ ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာလက္ေအာက္က်ေရာက္ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ခ်င္းေတာင္တန္း၊ လူရွဳိင္းေတာင္ တန္းေဒသမ်ားကိုလည္း ၁၈၉၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။

ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာလက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္သြားသည့္ေနာက္ပိုင္း ၁၈၉၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ အိႏိၵယႏုိင္ငံ Calcutta ၿမိဳ႕ Fort William တြင္ Chin – Lushai Conference ကို က်င္းပခဲ့ၾကၿပီး ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာသည္ ၎တို႔သိမ္း ပိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တကြဲတျပားစီေနထုိင္ခဲ့ၾကရသည့္ ဇို(ခ်င္း)မ်ဴိးႏြယ္စုမ်ားအား ေရွးယခင္ကအတိုင္း အုပ္ခ်ဴပ္မႈတစ္ခု ေအာက္တြင္ ျပန္လည္ထားရွိရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယင္း Chin – Lushai Conference တြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသကဲ့သို႔ ယေန႔ခ်ိန္ထိ ျဖစ္မလာဘဲ ဇို(ခ်င္း) မ်ဴိးႏြယ္စုမ်ားသည္ အိႏိၵယ-ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒရွ္႕သံုးႏုိင္ငံတြင္ တကြဲတျပားစီ သီးျခားအုပ္ခ်ဴပ္မႈေအာက္တြင္ ေနထုိင္ လ်က္ရွိၾကသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply