ဟားခါးၿမိဳ႕ဆုေတာင္းျပည့္ေတာင္ကုန္းေပၚက လက္၀ါးကားတိုင္ကို ဇန္န၀ါရီလမကုန္ ခင္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ခ်င္း ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ အမိန္႔ထုတ္

0

Hakha Cross

ဟားခါးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္ ၾကာရ္ၾကန္တလန္(ေခၚ)ဆုေတာင္းျပည့္ေတာင္ ကုန္းေပၚတြင္ စိုက္ထူထားေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး အထိမ္း အမွတ္ေက်ာက္ တိုင္ (လက္၀ါးကားတိုင္)ကို ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔မတိုင္ခင္ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ ဦးဟုန္းဟိုင္းက ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔က အမိန္႔ ထုတ္ျပန္သည္။

ဆုေတာင္းျပည့္ေတာင္းကုန္တြင္ စိုက္ထူထားေသာ လက္၀ါးကားတိုင္သည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တရား၀င္စိုက္ထူထားျခင္းမရွိဟု ဆိုကာ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရက ဇန္န၀ါရီလ ဆန္းပိုင္းက ကနဦး အမိန္႔စာထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ယင္းေတာင္ကုန္းတြင္ လက္၀ါးကားတိုင္ စိုက္ထူေသာ (ဘာသာေရးအထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တိုင္) တာ၀န္ခံမ်ား သည္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရထံ လက္၀ါးကားတိုင္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းမျပဳရန္ ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ်က္ ကို ျပန္လည္ဖ်က္သိမ္း ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ဘာသာေရးအထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တိုင္ တာ၀န္ခံမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ ဦးဟုန္းငိုင္း က “ ခြင့္မျပဳႏုိင္ေၾကာင္း၊ အျခားေနရာ ျပန္ေလွ်ာက္ေစရန္ ႏွင့္ လိုက္နာမႈမရွိက အေရးယူမည္’’ ဟု ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္ ေန႔ က ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးမွတဆင့္အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရမွ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား၏ အထြ႗္အျမတ္ထားရွိေသာ လက္၀ါးကားတိုင္ ေရႊ႕ေျပာင္း ခိုင္းျခင္းအေပၚ ဟားခါးၿမိဳ႕ေဒသခံမ်ားက ကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ – ၃၀ ရက္ေန႔ တို႔ တြင္ ဆႏၵျပေဖာ္ထုတ္ ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။

ခ်င္းလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔၏ မွတ္တမ္းအရ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ လက္၀ါးကားတိုင္း စုစုေပါင္း ၁၃ ခု ဖ်က္ဆီးခံရၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအထဲမွ ၄ ခုမွာ ယခုဦးဟုန္းငိုင္းအစိုးရတက္လာၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ဟားခါးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဆုေတာင္းျပည့္ေတာင္ကုန္းတြင္ စိုက္ထူးထားေသာလက္၀ါးကားတိုင္သည္ Pu J.P Biak Tin Sang မွ သံ၊ ကြန္ကရစ္မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အျမင့္ ၅၄ ေပ ရွိသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code