တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္ရပ္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ အျမန္ဆံုး လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ CNF ေတာင္းဆို

0

???????????????????????????????
အစိုးရ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာ ခ်ဴပ္ အျမန္ဆံုး လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားတပ္ဦး CNF က ယေန႔ေတာင္းဆို လုိက္သည္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ဴိးသားတန္းတူေရး ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အျပည့္အ၀ ရွိေသာ အမ်ဴိး သားျပည္နယ္မ်ားကို အေျခခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံ လံုးဆိုင္ရာ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အျမန္ဆံုး လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ လိုအပ္ သည္ဟု အိႏိၵယ-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေနရာ တြင္ ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္ေန႔မွ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ CNF ၏ ပဥၥမအႀကိမ္ ညီလာခံသက္တမ္း၊ စတုတၳ အႀကိမ္ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း အၿပီးတြင္ ေၾကညာ ခ်က္တရပ္ထုတ္ျပန္ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ (Nationwide Ceasefire Coordination Team) ႏွင့္ ျပည္ ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (Union Peacemaking Work Committee) တို႔၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Nationwide Ceasefire Agreement – NCA) မူၾကမ္း အေပၚ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈ သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ရပ္တန္႔လုနီးပါးျဖစ္ခဲ့သည့္ အေျခအေနမွ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလ NCA လုပ္ငန္း ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေ၀းတြင္ တိုးတက္မႈတစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဟု သံုးသပ္ေၾကာင္း CNF ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ က်န္ရွိေနသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်င္းျပည္ သူမ်ား၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသား မ်ား၏ တိုက္တြန္းခ်က္ႏွင့္အညီ အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြား မည္ျဖစ္သည္ဟု ယင္းေၾကညာခ်က္ တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး၏ ဥကၠဌတာ၀န္ကို Pu Thang Nang Lian Thang မွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟု သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code