အစုိးရ ၀န္ထမ္းအလုပ္ရရွိဖုိ႕ က်ပ္ေငြ ၅ သိန္းလုိအပ္

0

ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးက ရုံး၀န္ထမ္း ၁၅ ဦးခန္႕အတြက္ အလုပ္ေခၚယူ ထားရာ ဦးေရ ၂၀၀ ေက်ာ္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ ထားၿပီး အလုပ္ရရွိဖုိ႕ က်ပ္ေငြ ၅ သိန္းလုိအပ္သည္ဟု ေျပာၾကသည္။

“ က်ေတာ္အလုပ္ေလွ်ာက္ထားတယ္၊ ျပည္နယ္ေထြအုပ္ရုံးမွာေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ ၅ သိန္းလုိအပ္တယ္၊ ႏုိင္ငံျခားက ညီအကုိ ေတြ ကုိ ပုိက္ဆံ မွာတာ မရဘူး၊ ဒါေပမဲ့ အင္တာဗ်ဴးေတာ့ လုပ္ထားပါတယ္” ဟု ဘြဲ႕ရလူငယ္တဦးက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ေန႕က စၿပီး သက္ဆုိင္ရာက အငယ္တန္းစာေရး၊ ရုံးအကူ ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းေနရာမ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူ ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၂ ၾသဂုတ္အထိ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားသူ ၂၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည္ဟု ေဒသထုတ္ Hakha post တြင္လည္းေဖာ္ျပ ထားသည္။

ယခုကဲ့သုိ႕ ၀န္ထမ္းေနရာေခၚယူရျခင္းမွာ ဌာနအတြင္း အထက္တန္းစာေရး ( B C) , စာေရးၾကီး ( UD) ေနရာမ်ားတြင္ အငယ္တန္းစာေရးမ်ားအား ရာထူးတုိးျမွင့္မွာျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ လစ္လပ္ေနရာ မ်ားအတြက္ ေခၚယူ ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

“ BC က ၅ ေနရာ၊ UD က ၇ ေနရာေတြမွာ အဆင့္လုိက္ ရာထူးတုိးမွာျဖစ္တယ္၊ယာဥ္ေမာင္း ၃ ဦး အပါအ၀င္ေပါ့၊  ရာထူး တုိးၿပီးတဲ့ LD ေနရာေတြ အတြက္ ေခၚယူတာျဖစ္တယ္” ဟု အလုပ္ေလွ်ာက္ ထားသူ တဦးက ေျပာေၾကာင္း ဆက္ လက္ ေဖာ္ျပသည္။

၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေရးတာ၀န္ရွိမ်ားသည္  LD အတြက္ ၾကိဳတင္လုပ္အားေပးေနသူမ်ားကုိ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္တြင္ လည္းေကာင္း BC အတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကုိ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္တြင္ ၄င္း အင္တာဗ်ဴးလုပ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

“LD ေနရာနဲ႕ ယာဥ္ေမာင္းေနရာအတြက္ ျပင္ပကေန ေလွ်ာက္ထားသူေတြကုိ ဘယ္ေတာ့ အင္တာဗ်ဴးလုပ္မယ္ဆုိတာ မသိရေသးဘူး” ဟု သက္ဆုိင္သူတဦးကေျပာသည္။

အသက္သတ္မွတ္ခ်က္မွာ UD ေနရာအတြက္ ဘြဲ႕ရအဆင့္ ( စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္အထိ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ မေက်ာ္ လြန္သူ )၊ LD ေနရာအတြက္ ၁၀ တန္းေအာင္ ( စက္တင္ဘာ ၁ ရက္အထိ အသက္ ၃၀ မေက်ာ္လြန္သူ) ယာဥ္ေမာင္း အတြက္ အလယ္တန္းအဆင့္ ( စက္တင္ဘာ ၁ ရက္အထိ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ မေက်ာ္လြန္သူ)ျဖစ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထား သည္။

Share.

About Author

Comments are closed.