မတူပီၿမိဳ႕နယ္မွ ပညာေရး၀န္ထမ္း တဦး၏ ေပးစာ

0

က်ေတာ္ဟာ ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္အတြင္း နယ္စြန္နယ္ဖ်ားမွာ တာ၀န္က် ေနတဲ့ ေက်ာင္းဆရာ တဦးပါ၊ အခု ဒီစာ ကုိ ေရးရတာဟာ အထက္သက္ဆုိင္ရာအေနျဖင့္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴးရုံးက တာ၀န္ရွိ ဘ႑ာ ထိန္း ၀န္ထမ္းေတြရဲ့ လုပ္ရပ္ကုိ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေစလုိတဲ့ ဆႏၵေၾကာင့္ပါ၊

အထက္ျမန္မာျပည္ပညာေရး ဦးစီးဌာန ၊ မႏၱေလး ကေန ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း အစုိးရမူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အ ထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ အေသးသုံးစရိတ္ကုိ ၂၀၁၄ – ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြက္ ခ်ေပး ခဲ့ပါတယ္၊ သုိ႕ေသာ္ အဆုိပါ ေက်ာင္း ေထာက္ပ့ံေၾကးကုိ မတူပီၿမိဳ႕၊ ပညာေရးမွဴးရုံးသုိ႕ သြား ထုတ္ရာမွာ ေငြကုိင္က အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပၿပီး ေငြမထုတ္ ေပးခ်င္ပါ၊ ဆုိးတာက ေက်ာင္းတေက်ာင္းအတြက္ အထက္က ေထာက္ပ့ံေၾကး ၊ အေသးသုံး ေငြ ပမာဏ ဘယ္ေလာက္ ခ်ေပးတယ္ ဆုိတာလည္း သိခြင့္မရွိပါ၊

ဗဟုိမွ ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုိ ေရွ႕ရႈၿပီး ေက်ာင္းေထာက္ပ့ံေၾကး၊ အေသးသုံးကုိ ထုတ္ေပးခဲ့သည္မွန္ေသာ္လည္း ၾကား ထဲက အဆင့္လုိက္ ေငြစီးဆင္းမႈျဖတ္သန္းတဲ့ေနရာမွာ ကလိမ္ကက်စ္က်တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြရွိေနေသး တာက ၀မ္းနည္း စရာျဖစ္ေနပါတယ္၊ က်ေတာ္တုိ႕လုိ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားက ေက်ာင္းဆရာေတြ၊ စာေရး စာခ်ီေတြ အတြက္ ၿမိဳ႕ ေပၚကုိ သြားရတဲ့ စရိတ္စခ က နည္းတာမဟုတ္ဘူး၊ ဒါကုိ ညွာတာေထာက္ထားမႈမရွိပဲလ်က္ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိေတြက ပညာျပေနတာေတြဟာ ယခင္အစုိးရကုိ ျပန္လည္အသက္သြင္းၿပီး ေခတ္ကုိ ေနာက္ျပန္ဆြဲေနတဲ့ လုပ္ရပ္လုိ႕ ျမင္ပါ တယ္၊

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိလာတဲ့ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရသုိ႕ အသြင္ကူးေျပာင္းဆဲကာလမွာ ယခုလုိမ်ဳိး ၀န္ထမ္းေတြကုိ ဆုံးမ ေပးသင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုိေပသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code