ဖလမ္းၿမိဳ႕တြင္စတုတၱေျမာက္ CNF စီးပြားေရး ရုံး ဖြင့္လွစ္

0

???????????????????????????????

အစုိးရႏွင့္ ပဏာမ ၿငိမ္ခ်မ္းေရး ရယူထားသည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF) သည္ ၄င္းတုိ႕၏ စတုတၱေျမာက္ စီးပြား ေရးရုံးကုိ ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖၚ၀ါရီ (၁၇)ရက္ေန႕က CNF ဥကၠဌ ေဟာင္း ေဒါက္တာ ဇေလွထန္း ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဥပေဒခ်ဳပ္ ပူး ကပ္တဲ်ာလ္တုိ႕မွ ဖဲၾကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ရုံးဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသုိ႕ CNF ဖက္မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး (၃) ပူး ခြါအုပ္လ်န္၊ ထန္တလန္ဆက္ဆံေရးရုံး အရာရွိ ပူး အိပ္ခ်္စီ ရာလ္ႏွင္း၊ တီးတိန္ဆက္ဆံေရးရုံးမွ တာ၀န္ရွိမ်ား ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၊ အစုိးရဖက္မွ ခ်င္းျပည္ နယ္ နယ္လုံ ၀န္ၾကီး ဗုိလ္မွဴးၾကီး ေဇာ္မင္းဦး၊ ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ခရုိင္ရဲမွဴး ႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ ဖ၊ ဘာသာေရးအသင္း အဖြဲ႕၊ လူမႈအသင္းအဖြဲ႕အသီးသီးမွ တာ၀န္ရွိမ်ား စုစုေပါင္း ၅၀ ခန္႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၾက ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ CNF ဥကၠဌ ေဒါက္တာဇေလွထန္းမွ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ရာမွာ  ယေန႕ ဖလမ္းၿမိဳ႕မွာ စီးပြား ေရးရုံး ဖြင့္လွစ္တာဟာ အစုိးရနဲ႕ အပစ္အခပ္ရပ္စဲၿပီး ပဏာမ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ပါအတိုင္း ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္တာနဲ႕ တဆက္တည္း ျပည္သူလူထု လုိလား ေတာင့္တေနတဲ့ စီးပြားေရး ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႕အ တြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိသုိ႕ လုပ္ေဆာင္ ရာမွာ အစုိးရနဲ႕ လက္တြဲသြားမွာျဖစ္ၿပီး လူထုႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြား မွာျဖစ္ေၾကာင္း  ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႕ေနာက္ နယ္လုံ၀န္ၾကီး ဗုိလ္မွဴးၾကီး ေဇာ္မင္းဦးက အစုိးရႏွင့္ CNF ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ ကုိ ရွင္းလင္းၿပီး ျပည္နယ္အဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္ (၇) ႏွင့္  ဒုတိယ အၾကိမ္ ျပည္ ေထာင္စု အဆင့္ သေဘာ တူညီခ်က္ (၁၆) ပါ အ တုိင္း CNF နဲ႕ လက္တြဲၿပီး ေဖာ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ေၾကာင္း ထုိသုိ႕ ေဖာ္ေဆာင္ရာမွ အစုိးရတာ၀န္ရွိမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ ဖမ်ား ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူေတြက ပံ့ပုိးကူညီရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပဏာမ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူၿပီးေနာက္ပုိင္း ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ CNF သည္ ဒိန္းမတ္ အေျခစုိက္ DANIDA မွ တဆင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကြန္ျပဴတာ ႏွင့္ အင္တာနက္ တပ္ဆင္ျခင္း၊ ဂ်ပန္ Nippon Foundation မွ ရရွိသည့္ ဆန္မ်ားကုိ ျဖန္႕ေ၀ေပးျခင္း၊ လူထု က်န္းမာေရးအတြက္ ပ့ံပုိးပစၥည္းမ်ားကုိ ျပည္သူထံ ျဖန္႕ေ၀ေပးခဲ့သည္။

ထုိ႕အျပင္ ၀န္ၾကီးက ေဖေဖၚ၀ါရီ (၂၀) ကုိ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႕အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ဇႏၷ၀ါရီ (၃) ရက္ေန႕ကုိ ခ်င္းျပည္ နယ္ေန႕အျဖစ္လည္းေကာင္း ျပန္လည္သတ္မွတ္ က်င္းပႏိုင္သည္မွာလည္း အစုိးရႏွင့္ CNF ၏  ပဏာမ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ဖလမ္းၿမိဳ႕မၿမိဳ႕ဖ ဒုတိယ ဥကၠဌ Pu Ca Mang က ” မိမိတုိ႕ ဖလမ္းၿမိဳ႕မွ စီအဲန္အက္ဖ္ စီးပြားေရး ရုံးဖြင့္လွစ္တာကုိ လႈိက္လွဲစြာ ၾကိဳဆုိေၾကာင္း၊ ဖလမ္းနယ္အတြင္း ကြန္ျပဳတာ၊ ဆန္အိတ္၊ ဆုိလာမီးေတြ ျဖန္႕ေ၀ေပးမႈ၊ အစုိးရမွ ပညာေရးက႑၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး က႑ေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈေတြ အေပၚ ၀မ္းသာေၾကာင္းေဒ သခံေတြရဲ့ လူမႈဘ၀ တုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးဖုိ႕ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္လုိ႕ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအ ေပၚ ဘုရားသခင္ေကာင္းခ်ီးေပးေစေၾကာင္း”  ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Lucky 7 အဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္၊ ယခင္ မဆလ ကာလက ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕ေကာင္စီ ဥကၠဌေဟာင္း Pu Thang Kim ကလည္း ယခင္က CNF အေပၚ အျမင္လြဲမွားမႈေတြကုိ သင္ပုန္းေခ်ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးေတြမွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္သင့္ေၾကာင္း၊ စီအဲန္ကုိ သူပုန္အျဖစ္ မျမင္သင့္ေတာ့ေၾကာင္း၊ လူထု အက်ဳိးစီးပြား အတြက္ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ေနသူအျဖစ္ ျမင္သင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ မြန္းလြဲ ႏွစ္နာရီမွ စတင္ၿပီး ညေန ၅ နာရီတြင္ ပူး ခြါအုပ္လ်န္ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားမႈ ျဖင့္ အဆုံးသတ္ခဲ့ၿပီး CNF မွ ညေနစာျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးသည္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ ရိဒ္ေခၚဒါရ္ျမိဳ႕သစ္၊ ပလက္၀ၿမိဳ႕၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ ယခု ဖလမ္းၿမိဳ႕မ်ားတြင္ စီးပြားေရးရုံး (၄) ခု ကုိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code