လက္၀ါးကားတုိင္ေျမေနရာကိစၥ ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးအဖြဲ႕ႏွင့္ HCMF ေတြ႕ဆုံမႈ ေရရာ သည့္ ရလဒ္မထြက္

0

hakhacross

ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ၾကီးအဖြဲ႕ႏွင့္ Hakha Christian Ministers Fellowship ႏွစ္ဦးႏွစ္ ဖက္အၾကား ၿပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖၚ၀ါရီ (၁၆) ရက္ေန႕ ဒုတိယ အၾကိမ္ ေတြ႕ဆုံမႈသည္ ျပည္သူလူထု ေက်နပ္ေလာက္သည့္ ေရရာေသာ ရလဒ္ မထြက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေတြ႕ဆုံမႈတြင္ HCMF မွ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ဆုေတာင္းျပည့္ကားတုိင္ေနရာအျဖစ္ အစုိးရမွ ခြင့္ျပဳထား သည့္  ေျမ ေနရာ (၃) ဧကသည္ အလြန္က်ဥ္းေျမာင္းေၾကာင္း ၊ မိမိတုိ႕သည္ အဆုိပါ ေျမေနရာ အား Rehabilitation, Recreation, Training Center မ်ားအတြက္ ေျမဧက (၄၀) လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ယခင္ တပ္မေတာ္အစုိးရလက္ထက္က ရုန္းေတာင္ အေရွ႕ဖက္တြင္ စုိက္ထူထားသည့္ လက္၀ါး ကားတုိင္ကုိ ဖ်က္ဆီးၿပီး ဗုဒၵဘုန္းၾကီးေက်ာင္းႏွင့္ ေစတီ တည္ ေဆာက္စုိက္ထူခဲ့ေၾကာင္း ယေန႕တြင္လည္း လက္၀ါးကားတုိင္ႏွင့္ မနီးမေ၀းတြင္ အစုိးရမွ ေစတီစုိက္ထူမည့္ ကိစၥအ ေပၚ ကန္႕ကြက္ ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၾကသည္။

HCMF မွတင္ျပခ်က္အေပၚ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မွ ျပန္လည္တုံ႕ျပန္သည္မွာ အဆုိပါေျမေနရာတြင္ ေစတီစုိက္ထူမွာ မဟုတ္ပဲ ဗုဒၵဘုန္းၾကီးေက်ာင္း တည္ေဆာက္ရန္ရာထားေၾကာင္း ထုိ႕အျပင္ ဟားခါးၿမိဳ႕ေတာ္ လုံျခဳံေရးအတြက္ ျပည္သူ႕ရဲသင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ရန္ ရာထားေၾကာင္း၊ HCMF တင္ျပခ်က္အေပၚ ေျမစာရင္းရုံး၊  အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံညွိႏႈိင္းၿပီး အေကာင္း ဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြား မွာျဖစ္ေၾကာင္း The Chinland Post သတင္းမွာ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၆ ရက္ေန႕ေတြ႕ဆုံမႈတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ၾကီးအဖြဲ႕မွ ၀န္ၾကီး ရွစ္ပါး၊ ျပည္နယ္ဥပေဒ ဥပေဒခ်ဳပ္၊ ခရုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ျပည္နယ္ သာသနာေရးဦးစီးမွဴးႏွင့္ HCMF မွ ၁၀ ဦး ပါ၀င္ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ႏွစ္ဖက္ ေတြ႕ဆုံမႈ ရလဒ္ႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ဟားခါးၿမိဳ႕ေပၚ ခရစ္ယာန္ဂုိဏ္းေပါင္းစုံမွ သိကၡာေတာ္ရ ဆရာေတာ္ အား လုံး ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၉ ရက္ေန႕တြင္ ေတြ႕ဆုံညွိႏႈိင္းမႈျပဳလုပ္မည္ဟု  သိရၿပီး လူထု လုိခ်င္သည့္ ရလဒ္ ထြက္မလာပါက လမ္းေပၚထြက္ ကန္႕ကြက္ဆႏၵ ျပမႈလည္း ျဖစ္ပြားလာႏုိင္သည္ဟု ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိေနသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code