ပလက္၀ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဖြဲ႕စည္း

0

ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေျခစုိက္ေနထုိင္သည့္ ေဒသခံ စီးပြားေရးသမား မ်ားက စီးပြားေရး လုပ္ ငန္း ရွင္အသင္းကုိ ၂၉ ၾသဂုတ္လတြင္ဖြဲ႕စည္းလုိက္သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

“ ရည္ရြယ္ခ်က္က စည္းလုံးညီညြတ္မႈျဖင့္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္ေရးကုိခ်မွတ္တယ္” ဟု  ပါ၀င္သူ တဦးက ေျပာသည္။

၃၃ ဦးတက္ေရာက္သည့္ အစည္းအေ၀းက ၁၂ ဦးကုိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းေကာ္မီတီ၀င္ မ်ားအျဖစ္ေရြး ခ်ယ္ ၾကၿပီး အသင္းဥကၠဌအျဖစ္ ဦးေက်ာ္လွေအာင္ကုိ ေရြးခ်ယ္ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

“ ေကာ္မီတီအေနနဲ႕ အနာဂါတ္မွာ စီးပြားေရးဇုံေတြ ေဒသတြင္းမွာ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးကုိ လုပ္ေဆာင္ သြားမွာျဖစ္တယ္” ဟု ဆက္ေျပာသည္။

ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္သည္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ကုလားတန္၊ ေလမ်ဳိေရေၾကာင္းလမ္းျဖင့့္ စီးပြားကုန္ သြယ္မႈအေကာင္းဆုံး ေန ရာျဖစ္ေၾကာင္း လက္ရွိ အစုိးရက ေလမ်ဳိျမစ္ေရကာတာတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ကုလားတန္ ဖက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း ကုိ ေဖာ္ ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒသခံစီးပြားေရးသမားမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ရခုိင္ျပည္မွ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္ေမြး တိရိစၦာန္မ်ားကုိ တဖက္ အိႏိၵယ ႏုိင္ငံ မီဇုိရမ္ျပည္ နယ္ သုိ႕တင္ပုိ႕ၾကၿပီး တဖက္အိႏိၵယ ႏုိင္ငံမွ ပစၥည္း မ်ားကုိ ျပန္လည္တင္ပုိ႕ၾကသည္။

ေဒသခံအမ်ားစုသည္ မိသားစု ၀င္ေငြအျဖစ္ သဇင္ဥမ်ားကုိ စုိက္ပ်ဳိးၾကၿပီး ျပည္မ ႏွင့္ အိႏိၵယ ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ ကုိ တင္ပုိ႕ ေရာင္းခ်ၾကသည္။

လက္ရွိတြင္ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္းကုိ အသုံးျပဳၿပီး စီးပြားကုန္သြယ္မႈအတြက္ အသုံးျပဳေနသည့္ စက္ေလွ အစင္း ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.