ပ်ဳေခတ္အေထာက္အထားမ်ား ခ်င္းျပည္ေတာင္ပုိင္းတြင္ ကြင္းဆင္းသုေသသန လုပ္မည္

0

လက္ရွိအစုိးရက လာမည္ ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ခ်င္းျပည္ေတာင္ပုိင္း မတူပီၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ ပ်ဴ ေခတ္ အေထာက္ အထားမ်ားရွိမရွိ ကြင္းဆင္းသုေသသနျပဳ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအစိုးရမွ က်င္းပေနသည့္ ၁၈ ရက္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ယာဥ္ေက်းမႈ၀န္ၾကီး ဌာန ဒုတိ ယ ၀န္ၾကီး ေဒၚ စႏၵာခင္ က ေျပာျပျခင္းျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၈)မဲဆႏၵနယ္၊ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဟာရွိန္းေဘြက အစုိးရ ေရွးေဟာင္း သုေသသန ဦးစီးဌာနမွ ပညာရွင္မ်ား ေစလႊတ္ၿပီး မင္းတပ္ခရုိင္ အ တြင္း ခ်ဳိးခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ပ်ဴမ်ဳိးႏြယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိ ေမးျမန္းခ်က္ကုိ ဒုတိယ၀န္ၾကီး က ေျဖၾကားလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ အဲဒါ ခ်င္းအမ်ဳိးသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈကုိ ေသြးခြဲတာပဲ၊ အထူးသျဖင္ အစုိးရ ၾကဳိးဆြဲရာက ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမား တခ်ဳိ႕ရဲ့ လုပ္ရပ္လုိ႕ျမင္တယ္၊ ခ်ဳိးခ်င္းေတြသာ ပ်ဴလူမ်ဳိးျဖစ္ယင္ ခ်ဳိးမ်ဳိးႏြယ္မကလုိ႕ က်န္ ခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္အားလုံးလည္း ပ်ဴျဖစ္သြား ေတာ့မွာေပါ့ ” ဟု ခ်င္းမ်ဳိးသားတပ္ဦးရဲ့ ဗဟုိေကာ္မီတီ ၀င္ျဖစ္သူ  ပူး ငုိင္းၾကားထန္း က ေျပာ သည္။

ဆက္လက္ၿပီး ၀န္ၾကီးက ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ စၿပီး ပ်ဴယာဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားရာ ေဒသျဖစ္သည့္ ဗိသာႏုိး၊ ဟန္လင္း၊ သေရ ေခတၱရာ၊ တေကာင္းေဒသ မ်ားႏွင့္ ပါတ္၀န္းက်င္ေဒသမ်ားကုိ ကြင္းဆင္းသုေသသန ျပဳၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၁၈ ရက္ေန႕ ထုတ္ ေၾကးမုံသတင္းစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

“ ဒီကိစၥက ေဒသအတြင္း အင္မတန္ဂယက္ရုိက္လာမွာေသခ်ာတယ္၊ အထူး သတိထားရမည့္ ကိစၥျဖစ္တယ္” ဟု ေဒသ ခံလူၾကီးတဦးက ေျပာသည္။

ထုိ႕အျပင္ မေကြးတုိင္းေဒသၾကီး၊ ဧရာ၀တီျမစ္အေနာက္ဖက္ျခမ္းေဒသရွိ စလင္းၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ေစတုတၱရာ ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားသုိ႕ လည္း ကြင္းဆင္းေလ့လာ မႈျပဳသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ၾကီးက ေျဖၾကား ခဲ့သည္။

ခ်ဳိးခ်င္းတုိ႕သည္ ၿဗိတိသွ်တုိ႕ ခ်င္းေတာင္ကုိ ၀င္ေရာက္သိမ္းပုိက္လာခ်ိန္ ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးအၾကိဳ ကာလ တေလွ်ာက္လုံး ခ်င္း အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈတြင္ တတပ္တအားပါ၀င္ခဲ့ၾကသည့္ ခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္စု မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.