ခ်င္းျပည္နယ္၏ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ စာေမးပြဲေအာင္ခ်က္ ယမန္ႏွစ္ထက္ တစ္ဆေက်ာ္ျမင့္တက္လာ

0

hakha school

 

၂၀၁၄ – ၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ တန္းစာေမးပြဲေအာင္စာ ရင္းမ်ားကို တစ္နိုင္ငံလံုးရွိ ျပည္နယ္ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ား စာစစ္ဌာနမ်ား တြင္ဇြန္လ(၆)ရက္နံနက္အခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာ လိုက္ရာ ခ်င္းျပည္နယ္ ၏ေအာင္ခ်က္မွာ ၁၇.၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ယင္းေအာင္ ခ်က္ ပမာဏသည္ ယခင္ ၂၀၁၃-၁၄ ပညာသင္ႏွစ္က တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ စာေမးပြဲေအာင္ ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း ထက္ တစ္ဆေက်ာ္ျမင့္ တက္လာခဲ့သည္။ ယခင္ႏွစ္က ခ်င္းျပည္နယ္ မွ ၈.၀၇ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ တကၠသိုလ္ ၀င္တန္း စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္မွ တကၠသိုလ္၀င္ တန္းေျဖဆိုသူ ေက်ာင္းသားဦးေရ စုစုေပါင္း ၉၆၃၉ ဦးရွိသည့္ အနက္ ေက်ာင္း သူေက်ာင္းသား စုစုေပါင္း ၁၇၂၀ ဦးေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအထဲတြင္ ၆ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ (၁) ဦး၊ ၅ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္(၁)၊ ၄ ဘာသာဂုဏ္ ထူးရွင္(၅)ဦး၊ ၃ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္(၁၅)ဦး၊ ၂ ဘာသာဂုဏ္ ထူးရွင္ (၄၃)ဦး ႏွင့္ ၁ ဘာသာဂုဏ္ထူးရွင္ (၂၃၃) ဦးရွိ သည္။

ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္သည္ ၂၅.၇၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ေအာင္ခ်က္အျမင့္ဆံုးၿမိဳ႕နယ္ အျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိၿပီး ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္သည္ ၇.၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေအာင္ခ်က္ အနိမ့္ဆံုးၿမိဳ႕နယ္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနသည္။ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ ၆ ဘာသာ ႏွင့္ ၅ ဘာသာ ဂုဏ္ထူးရွင္ အသီးသီး ထြက္ရွိခဲ့ၾက သည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္လာရ သည့္အေၾကာင္းတစ္ခ်က္ မွာ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အလြတ္ ပညာသင္ေက်ာင္း (ေဘာ္ဒါေဆာင္) မ်ားလာၿပီး ပညာေရးၿပိဳင္ဆိုင္ မႈအားေကာင္း လာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာဘေမာင္ က ေျပာသည္။

“ အလြတ္ပညာသင္ေက်ာင္းေတြ က်ေနာ္ တို႔ခြင့္ျပဳတယ္၊ ဟားခါးဆိုရင္ အလြတ္ပညာသင္ေက်ာင္းေတြ အမ်ားႀကီးေပၚလာ တယ္၊ တစ္ေက်ာင္းႏွင့္ တစ္ေက်ာင္း ၿပိဳင္လာၾကတယ္၊ အရည္အေသြး ရွိေအာင္ေပါ့၊ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု Competition (ၿပိဳင္ ဆိုင္မႈ) ေတြ ရွိေတာ့ ေအာင္ခ်က္ေတြေကာင္း လာေစတာေပါ့၊ ဒါေၾကာင့္ အလြတ္ပညာ သင္ေက်ာင္း ေတြ မ်ားမ်ား လိုတယ္’’ ဟု ၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃-၁၄ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္မွ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေျဖဆိုသူ ေက်ာင္းသားဦးေရ စုစုေပါင္း ၈၇၂၁ ဦးရွိသည့္အနက္ ၇၀၄ ဦးသာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၈.၀၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ ႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္  ပညာသင္ႏွစ္ ေအာင္ခ်က္ပမာဏကို ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ခ်င္းျပည္နယ္၏ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ စာေမးပြဲ ေအာင္ခ်က္သည္ ထက္၀က္ေက်ာ္ ခုန္တက္လာသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ သို႔ေသာ္လည္း တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္း အတာ ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ေအာင္ခ်က္ အနိမ့္ ဆံုးျပည္နယ္ အျဖစ္ ရပ္တည္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္သည္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း အဆင့္တြင္ ေအာက္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးအဆင့္တြင္ ရွိေနေသာ္လည္း အေျခခံ ပညာမူလတန္း ႏွင့္ အလယ္တန္း အဆင့္တြင္ အျခားေသာျပည္နယ္ တိုင္းမ်ားႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္း လ်က္ရွိၿပီး မၾကာမီအခ်ိန္ ကာလအတြင္း
တကၠသိုလ္၀င္ ခြင့္ေအာင္ ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း သည္လည္း ယခုထက္မက ျမင့္တက္ လာမည္ဟု ၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply