ခ်င္းလူမႈအသင္းအဖြဲ႕က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာတုိင္းရင္းသားညီလာခံ consultation meeting ျပဳလုပ္

0

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနာက္ဖက္ေဒသ အေျခစုိက္ ခ်င္းလူမႈအသင္းအဖြဲ႕က စက္တင္ဘာတြင္ က်င္းပမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူ၀ါဒ ခ်မွတ္ေရးဆုိင္ရာ တုိင္းရင္း သားညီလာခံတြင္ေဆြးေႏြးႏုိင္ေရးအတြက္ Consultation meeting ကုိ ယေန႕ စက္တင္ဘာ (၁) ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပသည္ဟု သိရသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ခ်င္းလူမႈအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ခ်င္းလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕၊ခ်င္းအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕၊ မီဒီယာ အဖြဲ႕မ်ားမွ ေခါင္း ေဆာင္ ၁၀ ဦးေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

“အစည္းအေ၀းမွာ Working group for Ethnic – Coordinating မွ ခ်မွတ္ေရးဆြဲသည့္ တုိင္းရင္း သားလူမ်ဳိးမ်ား ကုိင္စြဲရ မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစီမံခ်က္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးၾကတယ္” ဟု ၂၀၁၂ တုိင္းရင္းသားညီလာခံ က်င္းပေရး ေကာ္မီတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေရႊခါးက ေျပာသည္။

တုိင္းရင္းသားညီလာခံသုိ႕ ခ်င္းလူမႈအသင္းအဖြဲ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္ ၄ ဦး ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးမွ ကုိယ္စားလွယ္ ၃ ဦးတက္ေရာက္မွာျဖစ္ေၾကာင္း  တက္ေရာက္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ေရြးခ်ယ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ညီလာခံကုိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ကမကထျပဳက်င္းပ သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ရွိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားႏွင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရအၾကား ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ကုိင္စြဲရမည့္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေခၚယူရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႕ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးကိစၥေတြမွာ လူမႈအသင္းအဖြဲ႕ေတြ ေဆြးေႏြးႏုိင္ေရးအတြက္ တံခါးဖြင့္ေပးတာက အင္မတန္မွ မြန္ျမတ္ပါတယ္” ဟု ခ်င္းအမ်ဳိးသမီးကုိယ္စားလွယ္တဦးက ေျပာသည္။

အဆုိပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ႏုိင္ေရးကုိ ျပည္တြင္း လူမႈအသင္းအဖြဲ႕မ်ားကလည္း အထူး စိတ္၀င္ စားၾကသည္ဟု ေျပာၾကသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.