ေတာင္ဖီလာဘာသာေရး သခၤ်ဴိင္း ဖ်က္ဆီးခံရမႈ ေဒသခံ ၅၀၀ ေက်ာ္မွ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပ

0

d for taungphila

 

ကေလးၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ဖီလာရပ္ကြက္ နယ္ေျမ(၈)ရွိ ခ်င္းလူမ်ဴိးမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ ဘာသာေရးသခ်ၤဴိင္းကို ခရိုင္ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မွ သိမ္းဆည္းၿပီး စက္ယႏၱယားမ်ားျဖင့္ ဖ်က္ဆီးခဲ့မႈကို ကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ ေဒသခံခ်င္းလူမ်ဴိး ၅၀၀ ေက်ာ္တို႔က ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ လမ္း မေပၚထြက္ စီတန္းလွည့္လည္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

ဘိုးဘြားပိုင္ ဓါးမဦးခ် ဘာသာေရး သခ်ၤဴိင္းေျမအား ၿပီးခဲ့ေသာ ဇြန္လ ၄ ရက္ သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္တြင္ တည္ဆဲဥပေဒ ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိဘဲ ကေလးခရိုင္စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ ႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔မွ မတရား သိမ္းဆည္းၿပီး စက္ယႏၱယား ႀကီးမ်ားျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြ က္သည့္ အေနျဖ င့္ ေတာင္ဖီလာ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းေပါင္းစံုမွ ဦးေဆာင္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ လမ္းမေပၚထြက္ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေတာင္ဖီလာ၊ ခရစ္ယာန္ သာသာေရး ေပါင္းစံု ဥကၠဌ ေဒါက္တာ ရာလ္မႈန္းကေျပာသည္။

 

“ က်ေနာ္တို႔ခ်င္းလူမ်ဴိးေတြ ခ်င္းခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေတြကို ေစာ္ကားတယ္လို႔ ခံစားတယ္ က်ေနာ္တို႔ထံုးစံမွာလည္းရွိ တယ္ ဘိုးဘြားအေမြဆိုတာ ထိပို င္ခြင့္မွ မ ရွိ တာ၊ ၿပီးေတာ့ ဒါက ဘာသာေရးေျမဆိုၿပီး သတ္မွတ္ထားတဲ့အရာလည္းျဖစ္ တယ္၊ ဒီျဖစ္ရပ္အေပၚ က်ေနာ္တို႔အားလံုးကလည္း မေက်မ နပ္ျဖ နၾက တ ယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒေဘာင္တြင္းကေန ၿငိမ္း ခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္တာျဖစ္တယ္’’ ဟု ေဒါက္တာ ရာလ္မႈန္းကေျပာသည္။

 

ေတာင္ဖီလာ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းေပါင္းစံုမွ အသင္းသူအသင္းသားမ်ား ႏွင့္ ေဒသခံခ်င္းျပည္သူ ၅၀၀ ေက်ာ္တို႔သည္ ဇြန္ ၂၉ မြန္းလြဲပိုင္း ၁ နာရီ တြင္ ေ တာင္ဖီလာ ႏွစ္ျခင္း ဘုရား ေက်ာင္းမွစတင္ကာ ဘာသာေရးသခ်ၤဴိင္းေျမအား မတရားသိမ္း ဆည္းျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးခံ ရျခင္းအား န္႔က်င္က န္႔ကြက္ေသာ စာတမ္းမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္လ်က္၊ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ဟစ္ေၾကြး၍ ဗိုလ္ခ်ဴပ္လမ္းႀကီးအတိုင္း ခ်ီတက္ခဲ့ၾကၿပီး စန္းၿမိဳ႕  န္း ႀကီးေ က်ာ င္းလမ္းၾကားမွတဆင့္ ေတာင္ဖီလာ ဘာသာ ေရးသခ်ၤဴိင္းေျမအထိ စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

 

ေတာင္ဖီလာအရပ္ေဒသသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ၁၉၁၄ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္တြင္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးလႈိင္မွဴ န္း ႏွင့္ အျခားမိသားစု ၈ စုတို႔မွ ေတာၾကီးမ်က္မည္းအား ရွင္းလင္းကာ ရြာတည္ေနထိုင္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ယခု ဖ်က္ဆီးခံရေသာ သခ်ၤဴိင္းေျ မသည္လည္း ထို စဥ္က တည္းက အသံုးျပဳလာခဲ့ၾကေသာ သခ်ၤဴိင္းျဖစ္သည္။

 

ယင္းသခၤ်ဴိင္းေျမကို ပုံစံ ၁၀၅(က)အရ ဘာသာေရးသခ်ၤဴိင္းေျမအျဖစ္ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္က တရား၀င္သတ္မွတ္ထားသည့္ ေျမ ျဖစ္ၿပီး ယေန႔ခ်ိန္ထိ ပံုစံ၁၀၅(က)
(Land Record 105(A) လည္းရွိေသးသည္ဟုသိရသည္။

 

သို႔ေသာ္လည္း ျမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ခရိုင္စီမခံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီတို႔မွ အဆိုပါသခ်ၤဴိင္းေျမအား စည္ပင္ပိုင္န ယ္ေျမျဖစ္သည္ဟုဆိုကာ သိမ္း ယူၿပီး ၂၅ ကုတင္ဆံ့ တိုင္းရင္းေဆးရံုတည္ေဆာက္ရန္စီစဥ္ခဲ့ၾကသည္။

 

ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းေပါင္းစံုအဖြဲ႔အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းေဆးရံုတည္ေဆာက္မည့္ အစိုးရအစီစဥ္ကို ကန္႔ကြက္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊  မိမိတို႔ ဘိုးဘြားပိုင္ သခ်ၤဴိင္းေျမေပၚတြင္ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးျပဳေစမည့္ အားကစား၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ပန္းၿခံ ႏွင့္ ေတာင္ဖီ လာႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္အထိ မ္း အမွ တ္အုပ္ဂူမ်ားထားရွိရန္ စီစဥ္ထားၾကသည့္အတြက္ အစိုးရ၏ စီမံကိန္းမ်ားကို အျခားေျမလြတ္ မ်ားတြင္သာ ေဖာ္ေ ဆာင္ၾက သင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာရာ လ္မႈန္းကေျပာသည္။

 

“သူတို႔ စီမံကိန္းလုပ္ခ်င္တယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ေျမလြတ္ေတြအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္ က်ေနာ္တို႔ ဘာသာေရး ဘိုးဘြားေတြပိုင္တဲ့ ေျမမွာမလုပ္ပဲနဲ႔ေပါ့ေနာ္၊ စီမံကိန္း လုပ္တယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ႀကိဳက္ပါတယ္၊ ေကာင္းတဲ့အလုပ္ပဲ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ လည္း ကိုယ့္သခ်ၤဴိင္းေျမမွာ ကိုယ့္အစီအမံနဲ႔ကို လုပ္ေဆာင္ခ်င္တဲ့ အစိတ္အပိုင္းအမ်ား ႀကီးရွိၾကတယ္၊ အရင္တုန္းကလည္း ေျမသိမ္းၾကတယ္ သံုးေလး ႏွစ္ေလာက္ၾကာရင္ေပ်ာက္သြားတယ္ အဲဒီေျမေတြက ဘ ယ္သူ႔လ က္ထဲေ ရာက္သြားလဲ၊ ခုကိစၥ လည္း ဒီတိုင္ပဲလာမွာပဲ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔အသင္းေတာ္ေတြ ရပ္ရြာကေနပိုင္ၿပီးမွ ဆက္လက္ထိမ္းသိန္းမယ္ဆိုရင္ ပ်ာက္စရာ အေၾကာ င္း လည္းမရွိဘူးက်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ အမ်ားအက်ဴိးတြက္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ တယ္၊ အစိုးရစီမံကိန္းေတြကို အစိုးရပို င္တဲ့ေျ မေပၚမွာ လု ပ္ေ ပါ့ က်ေနာ္တို႔ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ ေျမေပၚမွာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ဘာသာေရး ႏွင့္ မ်ဴိးႏြယ္စုေတြကပဲ လုပ္ႏုိင္ဖို႔ ဖစ္ေ စခ်င္ပါတယ္’’ ဟု ေ ဒါက္တာ ရာလ္မႈန္းကေျပာသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply