ရိဒ္ေခၚဒါရ္ၿမိဳ႕အထက ေက်ာင္းဆရာမ်ား ေနအိမ္ ျပဳ ျပင္ေပးေစလုိ (ျပည္သူ႕ထံမွ ေပးစာ)

0

ရိဒ္ေခၚဒါရ္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ အတြင္း တခုတည္းေသာ အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္ ရိဒ္ေခၚဒါရ္ၿမိဳ႕ အစုိးရအထက္ တန္းေက်ာင္းတြင္ တာ၀န္က်ေသာ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ရုံး၀န္ထမ္းမ်ား ေနထုိင္သည့္ သြပ္မုိး၊ ပ်ဥ္ကာ အိမ္ယာမ်ားကုိ  ၁၉၉၄ – ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ကုိယ္ထူ ကုိယ္ထ ျဖင့္ ေဒသခံလူထု က ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ အိမ္ယာ အေရအတြက္မွာ 30x12x9 ရွိ ႏွစ္ခန္းတြဲ ေလးလုံး၊ 24x12x9 ရွိ ကုိး လုံး၊ 30x18x9 ရွိ တလုံး၊ 36x16x9 ရွိ ေဘာ္ဒါေဆာင္ ႏွစ္လုံး စုစုေပါင္း ၁၆ လုံးျဖစ္ပါသည္။

 

ယေန႕တြင္မူ အဆုိပါ ေက်ာင္းဆရာေနအိမ္မ်ားသည္ ယုိယြင္း ပ်က္စီးေနၿပီျဖစ္ၿပီး မိုးဒါဏ္ေလဒါဏ္ျပင္းထန္လာပါက ၿပိဳလဲေတာ့မည္ အေနအထားျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။

 

အမွတ္ (၁) ရိဒ္ေခၚဒါရ္ အထက ေက်ာင္းသည္ နာမည္ေက်ာ္ သဘာ၀ ရိဒ္ေရကန္ သြားလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ တည္ရွိေနသည့္အခါ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား မၾကာခဏျဖတ္သန္းသြားလာေနသည့္ ျမင္ကြင္းတြင္ ရွိေနသည့္အခါ ရိဒ္ေရကန္ကုိ က်က္သေရ ကင္းမဲ့ေစခဲ့သည္ဟု ဆုိရမွာျဖစ္သည္။

 

ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ အေနျဖင့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ား ေနအိမ္အား မေႏွးအျမန္  ျပဳ ျပင္ေပးေစလုိေၾကာင္း ေရးသား ေဖာ္ျပလုိ ပါသည္။

 

 

ကုိထြန္းေအာင္

ရိဒ္ေခၚဒါရ္ၿမိဳ႕

Share.

About Author

Leave A Reply