၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား လက္တ ြဲေဆာင္ရြက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမူၾကမ္း ေရးဆြဲၿပီးစီး

0

CLD President

 

ႏုိ၀င္ဘာလ ၈ရက္ေန႔တြင္က်င္းပမည့္ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား အခ်င္းခ်င္း ထိေရာက္စြာ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ ပြဲ ဆိုင္ ရာ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ မူၾကမ္း တစ္ရပ္ ေရးဆြဲၿပီဟုသိရသည္။ ယင္းမဟာဗ်ဴဟာမူၾကမ္းကို Gender and Development Initiative – Myanmar အဖြဲ႔မွ ဒါရိုက္တာ ဆလိုင္းအိုက္ဇက္ခင္ ႏွင့္ ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခ်င္းစီမွ အတြင္းေရးမွဴးတစ္ဦးစီပါ၀င္ေသာ မူၾကမ္း ေရးဆြဲေကာ္မတီက ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ မထပ္ဘဲ မည္ကဲ့သို႔ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဆိုသည့္အခ်က္မ်ားကို မူၾကမ္း တြင္ပါရွိသည္ဟု ဆလိုင္း အိုင္ဇက္ခင္ကေျပာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မူၾကမ္းအဆင့္သာရွိေနေသးသည့္အတြက္ အေသးစိတ္မေျပာႏုိင္ေသးေၾကာင္း  ကဆက္ေျပာ သည္။

 

 

“ခ်င္းပါတီေတြအခ်င္းခ်င္းဘယ္လိုလက္တြဲေဆာင္ရြက္ၾကမလဲ၊ တစ္ပါတီ နဲ႔ တစ္ပါတီ ထိပ္တိုက္မျဖစ္ဘဲနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ဴိး လုပ္ၾကမလဲဆိုတဲ့ဟာေတြပါ၀င္ပါတယ္’’ ဟု ဆလိုင္း အိုက္ဇက္ခင္ ကေျပာသည္။

 

 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာမူၾကမ္းကို ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီအသီးသီးထံသို႔ ပို႔ေဆာင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔ပါတီ အတြင္း ေလ့လာၾကၿပီးေနာက္ လာမည့္ ဇူလိုင္ ၁၆-၁၇ တြင္ က်င္းပမည့္ တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ခ်င္းမိသားစုႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား မ်က္ႏွာစံုညီေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးကာ အတည္ျပဳၾကမည္ဟု ဆလိုင္း အိုက္ဇက္ခင္ က ေျပာသည္။

 

 

ယခုလက္ရွိတြင္ ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီစုစုေပါင္း (၁၁) ခုရွိေနၿပီး ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ခ်င္းဒီမို ကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္၊ ခ်င္းအမ်ဴိး သားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဴိးစုမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ ခူမီး(ခမီး)အမ်ဴိးသားပါတီ၊ ၿမိဳတိုင္ရင္းသားပါတီ၊ ၿမိဳတိုင္း ရင္းသားဖြံၿဖိဳးေရးပါတီ ႏွင့္ အရွဳိခ်င္းအမ်ဴိးသားပါတီ၊ ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္၊ ၿမိဳ႕(ေခၚ) ခမိအမ်ဴိးသား ညီ ညြတ္ေရး ပါတီ၊ ဇိုတိုင္းရင္းသားေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ တို႔ျဖစ္သည္။

 

 

Gender and Development Initiative – Myanmar အဖြဲ႔မွသည္ မ်ားျပားလွေသာ ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ခ်င္း မိသား စုႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား မ်က္ႏွာစံုညီေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ႀကီးမွဴး က်င္းပေပးေနေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply